Midnattsropet nr 2 – 2012

Konventikelplakatets anda lever vidare Ledare: Berno Vidén Attack eller försvar Ledarartikel av Arne Imsen publicerad i MR nr 20 1969 – När inte människorna kommer till oss får vi gå ut till dem Intervju med Veronica och Sean Ureña Loppis för Haiti Skolbarnen i Palavé får snart sommarlov Korta notiser om Fortsätt läsa

Konventikelplakatets anda lever vidare

Text: Berno Vidén I DN-debatt ondgör sig Vänsterpartiets fd riksdagsledamot Margó Ingvardsson, över att barn under 12 år bevistar religiösa aktiviteter, för att i nästa andetag bunta ihop alla kristna och dra varnande paralleller med spritorgier, sexuella handlingar och vidskepliga ritualer. Margó Ingvardssons lösning: Barn upp till tolv års ålder Fortsätt läsa

Attack eller försvar

Ledarartikel av Arne Imsen publicerad i MR nr 20 1969 Varför är så många kristna bekännare totalt likgiltiga och tafatta inför den andliga nöd, som blir alltmer markant i vår tid? Varför nöjer sig så många med den passiva åskådarens roll inför den uppmarsch av demoniska världsmakter, vilka ändock de flesta Fortsätt läsa

– När inte människorna kommer till oss får vi gå ut till dem

Intervju med Veronica och Sean Ureña Veronica och Sean Ureña är ett missionärspar som nu återvänder till Santo Domingo efter en period i Sverige. Sean kom för första gången till Sverige sommaren 2011, för att delta i Maranataförsamlingens sommarkonferens och därefter gifta sig med Veronica, som tillsammans med sina syskon Fortsätt läsa

Loppis för Haiti

Under hela våren och sommaren är du välkommen att besöka Loppis för Haiti på Bällsta. Alla intäkter går oavkortat till barnen i bergsbyarna Mont-Leon och Belle-Terre i östra Haiti. Tack vare alla gåvogivare har församlingen under det här läsåret kunnat hjälpa 564 elever med skolgång. Nu samlar vi in medel Fortsätt läsa

Skolbarnen i Palavé får snart sommarlov

I haitiskt präglade Batey Palavé går läsåret mot sitt slut och barnen får sommarlov, något som inte är en självklarhet i ett land där många barn aldrig får förmånen att studera. Under åtta läsår har Comunidad Maranata tagit emot många barn i Palavé och gett dem grundläggande undervisning och på Fortsätt läsa

Föräldrarätten vägde tungt vid Sveriges EU-inträde 1995 – eller var det ett spel för gallerierna?

Text: Emanuel Johansson För 35 år sedan beslutade ett antal familjer i Maranataförsamlingen att ta sina barn ur den då statliga skolan för att hemundervisa sina barn. Med stöd i skollagens 35 § började man undervisa barnen hemma. Nu har skollagen med paragraf 35 för länge sedan lagts på arkivhyllan Fortsätt läsa