Mot en ny världsordning

Ledare av Berno Vidén

Behovet av att finna stabilitet växer och i en krissituation som den vi nu går in i växer också ropet efter en stark man att kunna lita på. Demokratiska principer enligt västerländsk modell måste offras för den goda sakens skull; fred och säkerhet, först och främst för i-världen. Förtrycket mot den fattige och änkan kommer inte finna någon lösning. Den nya världsordningen vi går in i måste för att lyckas ges full mandat att styra världen med järnhand.

Lägg allt oväsentligt åt sidan. Världen befinner sig i kris! Börserna rasar, banker och hela nationer hotas av konkurs, människor blir desperata och redan har vi sett hur minst två familjefäder pga börskraschen inte bara tagit sina egna liv utan även dödat fruar och barn. Media finner inte ord för att beskriva den kris världen nu går in i. Till stor del beroende på det globala ekonomiska system vi idag omges av kommer denna kris långt övergå 30-talets lågkonjunktur då företagare och mulitmiljonärer kastade sig utför New Yorks skyskrapor.

Tidigare i år rusade råojlepriset okontrollerat i höjden och likaså livsmedelspriserna. Folk i fattiga länder som exempelvis Haiti drabbas som vanligt direkt och hårdast eftersom världens ekonomi först och främst bygger på den egna välfärden och sedan bistånd till andra. Sveriges välstånd, till stor del uppbyggt kring orättfärdig vapen- och spritexport, gör här ingen åtskillnad. Konsekvensen av Sodoms synd, att hon trots överflöd inte hjälpte änkan och den fattige, kommer förr eller senare.

Kristenheten leker vidare med sina upplevelseinriktade kampanjer där det senaste nu kallas för “soaking”. Kyrkorna erbjuder färdiga upplevelsepaket man kan köpa för dyra pengar och på det sättet ytterligare kunna kittla sitt själsliga liv. Media rapporterar visserligen om hur en och annan organisation och församling går ut och vädjar om förbön för den ekonomiska krisen. Ja, till och med från börser på olika platser säger man att det enda som nu återstår är att bedja.

Vad beder man Gud om? Stabilare ekonomi, rädda min privata ekonomi, fräls oss från arbetslösheten etc. Böner som i sammanhanget är oväsentliga och direkt orättfärdiga. Det kan inte vara rätt att be rättfärdighetens Herre om hjälp att reda ut en situation som till stor del orsakats av penningstinna aktörer som med finurliga konstruktioner byggt upp en fiktiv världsekonomisk plattform för att göra sig snabba pengar.
Det måste ses som direkt hädelse att bedja Gud om ytterligare välfärd, den Gud som sa att det rätteligen inte bör finnas någon fattig bland eder. Den Gud som gett oss ett evangelium som i första hand riktar sig till att vårda den förtryckte och fattige. Den Gud som allvarligt uppmanar sin församling att inte göra sig delaktig i Sodoms synd

Lika snabbt som de ekonomiska hjulen accelererat med okontrollerbar hastighet i en snårskog av ekonomiska upplägg som inte ens banker och andra långivare förstått sig på, exploderar samma hjul med full kraft och orsakar ett kaos som lamslår världens ekonomi. Media rapporterar om hur USA med president George Bush i spetsen begraver en ekonomisk världsordning och att tiden nu är inne för ett nytt ekonomiskt system.

Ledande stormakter vacklar och ingen går säker i den nuvarande ekonomiska krisen, vilket Island är ett exempel på. Enligt HDI, Human Development Index, ett räknesystem som sedan 1990 används av FN-organet UNDP, United Nations Development Program, för att jämföra välståndet i olika länder, rankades Island för mindre än ett år sedan vara den nation som toppade välståndslistan. Så sent som i somras lovordade Internationella Valutafonden IMF den isländska ekonomin som sades vara framgångsrik, flexibel och de ekonomiska utsikterna är avundsvärda. Idag, någon månad senare, står landet på ruinens brant och hotas av konkurs. Det visade sig att landets välfärdspaket var uppbyggt kring spekulativa affärer, på liknande sätt som USAs finanshajar konstruerat sina numera ökända subprimelån.

Största delen av världens folk, de som lever på mindre än 2 dollar om dagen, kommer ännu mer intensivt att ropa: Ge oss bröd, fred och rättvisa! Välfärdsstaterna måste hålla igen för att klara sina egna ekonomier, samtidigt som man fortsätter vara beroende av den enormt billiga arbetskraft tredje världens folk kan erbjuda. Finns inget annat sätt att upprätthålla välfärden.

Behovet av att finna stabilitet växer och i en krissituation som den vi nu går in i växer också ropet efter en stark man att kunna lita på. Demokratiska principer enligt västerländsk modell måste offras för den goda sakens skull; fred och säkerhet, först och främst för i-världen. Förtrycket mot den fattige och änkan kommer inte finna någon lösning. Den nya världsordningen vi går in i måste för att lyckas ges full mandat att styra världen med järnhand.

Bibeln döljer inte dessa händelser för den som vill ha information. Tvärtom uppmanar Guds ord oss att vaka och vara förutseende. Uppenbarelsebokens trettonde kapitel är idag oerhört aktuellt. Johannes syn där han ser vilddjuret träda fram för att lägga hela jorden under sina fötter är något som ligger mycket nära. I en tid av nöd kommer massorna att med förundran tråna efter att skyndsamt överlämna makten åt den man tror sitter inne med lösningen på världens problem; “Vem är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

Mitt i allt detta kaos har Herren Jesus Kristus sin församling, som en stad på berget, en dyrt köpt skara som är avskild, för att fullborda ett mycket angeläget och tidsbegränsat uppdrag i tiden. Just nu är det en oerhörd möjlighet att nå ut med ett hoppets budskap till en ängslig mänsklighet. Det handlar inte om att sälla sig till dem som nu beder och hoppas på att allt ska återgå till en normal ordning med stabil ekonomi. Det handlar inte heller om att bedja om lyckade affärer och personlig ekonomisk framgång, något som tyvärr alltför ofta sammankopplas med kristendomen, av olika lyckoprofeters budskap att döma;
Vill du bli välsignad? Alla som ger minst tusen kronor, välkomna fram till podiet! Om du ger mer kommer Gud välsigna dig ännu mer och du får mångdubbelt igen! Gud tredubblade min lön! osv.

Självfallet välsignar Gud den som ger och ger framgång åt den som osjälviskt hänger sig åt att utföra Hans gärningar. Där är Herren Jesus Kristus själv församlingens stora föredöme. Han blev nämligen upphöjd och framgångsrik, men inte på det sätt människor vanligen tänker sig. Bli en Jesu efterföljare och du blir delaktig i en sann upphöjelse. Det handlar om att ge sitt liv för honom, att likbildas med honom och göra de gärningar som han gjorde. Han drog sig inte undan den fattige. Han sökte inte heller sitt eget utan snarare erbjöd han sann frälsning för tid och evighet. Någon större framgång finns inte.

Vari bestod Jesu framgång? “Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad, att vi höllo honom för intet.”
Biblisk framgång är att samla skatter i himmelen, att ha sitt sinne och sitt hjärta vänt till det som är därovan. Guds rättfärdighet handlar om förnöjsamhet över det dagliga brödet och om att dela det man har med den fattige och förtryckte.

Det budskap som behöver basuneras ut idag med en förnyad intensitet är att Jesus kommer snart! Tillsammans med de löften som inryms i hans person och tillkommelse är församlingen bärare av en lösning för att inge människan ett nytt hopp i denna söndertrasade värld. Hoppet är inte att världen ska bestå. Den förgås genom människans egen inneboende egoism. Hoppet handlar däremot om att Jesus kommer! Budskapet erbjuder mänskligheten den enda framkomliga väg ut ur detta kaos vi idag ser i sin linda.

En del hänger sig åt att spekulera i tider och stunder för Jesu återkomst hit till jorden. Man skjuter tillkommelsen fram i tiden och ger sig själva och andra en frist som säger; “Min Herre kommer inte så snart.” Bibeln säger att i en stund då ingen väntar det skall han komma tillbaka.

Då man börjar skjuta sanningen om Jesu tillkommelse på framtiden är man farligt ute. Jesus själv uppmanade sina lärjungar att vaka och vara redo varje dag. Nya Testamentets beskrivning av församlingen är att hon är köpt från jorden och hör himmelen till. För församlingen är det naturligt att komma hem till himmelen, för det är där vi har vårt sanna medborgarskap.

Den skenbara fred och stabilitet sista tidens härskare kommer att kunna visa upp blir inget annat än dödsryckningar av en världsordning som är på väg mot sitt slut. Förutom löftet om Jesu snara tillkommelse, då han kommer för att hämta sin församling, talar Bibeln även om en domens dag, en stor och fruktansvärd dag, då alla, både levande och döda, ska möta Gud. In i det sista kommer världens ledare att med kluven tunga säga: “Allt står väl till, och ingen fara är på färde.” då plötsligt fördärv kommer över dem.

Ännu idag går kallelsen ut om detta erbjudande att ta emot Jesus som Herre och Frälsare i sitt liv. Att säga ja till detta erbjudande innebär att din framtid inte längre kommer att ligga i denna världs makthavares händer, men däremot hos Honom som har sagt:
“Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på gud; tron ock på mig. I min Faders hus äro många boningar, om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum. Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara.”

Föregående inlägg Guds eviga makt
Nästa inlägg Nr 5 2008

Relaterade inlägg