Balthasar Hubmaiers martyrium

Kampen för det bibliska dopet Text: Berno Vidén Kampen för det bibliska dopet har aktualiserats många gånger under historiens gång. Under en tidsperiod på 1500-talet, samtida med de allmänt kända reformatorerna Luther och Zwingli, växte det fram mindre rörelser – eller, stora väckelser, ty de var omvälvande. De lade grunden Fortsätt läsa

Dopet till Kristus – en demokratifråga?

Text: Berno Vidén Kampen för det bibliska dopet har under historiens gång varit avgörande för den fria församlingen. Det är uppfordrande att läsa väckelsehistoria och se med vilken övertygelse pionjärerna, många gånger under svår förföljelse, trotsat myndigheter och kyrka för rätten att låta döpa sig. Att samma rörelser i kyrkoekumeniskt Fortsätt läsa