Det gäller att komma i tid

Varghese Thomas rapporterar från Indien

Mitt hjärta är uppfyllt av glädje över att se Herrens underbara verk. Han verkar i hela världen på ett mäktigt och underbart sätt.
Först vill jag läsa ett ord ifrån Jesaja:
-Ty likasom regnet och snön faller ifrån himmelen och icke vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den giver säd till att så och bröd till att äta, så skall det ock vara med ordet som utgår ur min mun; det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att hava verkat, vad jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt ut det. (Jes 55:10-11)
Det här bibelstället talar om Guds ord och dess kraft. Guds ord kommer aldrig att gå fåfängt ut. Om det utgår från Guds mun kommer det att leda till ett resultat. Det återvänder aldrig till Gud utan att ha fullgjort sitt syfte. Gud sade: Varde ljus – och det vart ljus! Vi är Guds mun idag. När vi säger något i Hans namn, så kommer Gud att utföra något underbart där vi är.

Jag är mycket glad över tillfället att få säga något om missionen i Indien. Det finns en miljard innevånare i vårt land, och av dessa är 85 % hinduer. Enligt statliga uppgifter är endast två procent kristna, och det finns också muslimer, buddister och många andra religioner. Men Gud är mäktigt verksam i landet; han gör stora tecken och under.
Där jag bor, i Pradesh, har det funnits två procent kristna, men nu har vi vuxit i antal till fjorton procent. Dessa uppgifter kommer inte ifrån de kristna, utan har räknats fram som statistik och publicerats av profan media. Vi tackar Gud att han låter sitt Ord gå ut med kraft från den ena platsen till den andra, så att människor får höra det.
I vårt arbete har vi en bibelskola, och i år har vi 42 helinackorderade elever, och dessutom 28 elever som kommer till oss på dagarna. Vi tränar dem för att gå ut med evangeliet från plats till plats. De har inget annat arbete, utan deras enda uppgift är just att predika evangelium. De får ett litet ekonomiskt understöd och arbetar hårt och med stor iver för att föra människor till Herren. Jag har sett hur studenterna som går ut ur bibelskolan begett sig åstad för att predika, och de har vunnit människor för Herren och grundat församlingar.
Varje månad har vi dop, och för tre månader sedan döpte vi arton personer som varit muslimer, på en plats som heter Bihar, och vi ser hur Herren öppnar människors hjärtan. I vår bibelskola har vi också elever från Nepal, från Burma och från hela Indien. Det kommer också studenter från Orissa, där det är så svåra problem idag. Vi har grundat tjugo församlingar över hela landet, och har planer på att grunda ytterligare tjugofem församlingar på olika platser.
Det är verkligen inte lätt att bygga en församling bland hinduer. Radikala hinduer inte bara hindrar våra möten, utan de ger sig också handgripligen på oss och misshandlar oss. Men Herren rör vid människors hjärtan, och då får vi erfara hur de istället kommer till oss och säger: Snälla ni, hjälp oss, vi vill veta hur man gör för att bli kristen.

För en tid sedan kom en man från en hög kast till mig och sa: “Jag har allt, jag har familj, arbete, pengar och egendomar. Jag kommer från en av de högsta kasterna, men jag har ingen frid. Jag vill finna frid, jag vill bli en kristen.” Jag tror att sådant sker som svar på bön, och jag tror att när vi ber kommer Gud att röra vid människors hjärtan. Såsom det står skrivet i Bibeln: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren.
Förra året vid juletid förekom vålds-raider mot de kristna och deras hus brändes ned. En av dessa raider leddes av en hinduisk präst, hinduextremisternas ledare Laxmannanda Saraswati, som sedan olyckligtvis blev dödad av maoister den 22 augusti. Hinduer började då anklaga de kristna för att ha dödat honom, och uppmanade: Döda alla kristna! De satte eld på hus, och de tog reda på var pastorerna fanns och dödade många av dem. Fler än sextio människor blev dödade och mer än 450 kristna hem har blivit nerbrända. Dessa utsatta och hemlösa kristna har tagit sin tillflykt till djungeln. I Orissas djungler är det stora svårigheter finna dricksvatten och mat, men jag har märkt att där dessa människor uppehåller sig är de ändå glada och prisar Gud. En del av hinduerna har sökt upp de kristna ute i djungeln och sagt: Kom tillbaka till era byar! Ni behöver bara avsäga er tron på Jesus Kristus, då får ni bo där i lugn och ro. Men de flesta har vägrat att återvända på villkoren att de måste förneka sin frälsare Jesus Kristus. Det är bättre för oss att dö, än leva som hinduer, säger de.
Indiens centralregering har iordningställt flyktingläger för de kristna att bo i. Det finns sju sådana läger för mer än 30 000 människor, och dessa människor har förlorat nästan allting. Till dessa flyktingläger kom radikala hinduer och försökte förgifta vattnet för dem, så att de inte skulle ha någon vattenförsörjning. Men pris ske Gud, det var en man som avslöjade dem, och så har Gud skyddat dessa förföljda människor. Hinduerna har också vid ett tillfälle försökt placera en bomb i ett flyktingläger i syfte att döda, och så småningom spreds över hela Indien uppgifterna att de radikala hinduerna försöker komma åt de kristna.
Centralregeringen i Indien har inte gjort särskilt mycket åt saken, utan vi kan bara förtrösta på Gud. Jag tackar er alla, för jag vet att ni ber för mig och för den mission jag står i.
Vi befinner oss mitt ibland mäktiga, radikala hinduer. Precis mitt emot min bostad bor tre av de starkare, ledande hinduerna, och de letar alltid efter tillfälle att förstöra vårt arbete. Men jag är förvissad om att bönen verkar som ett skydd för oss. Gud har inte tillåtit att någon har kommit vid hans smorde, och eftersom vi är en del av jordens kristna, så tror jag att Herren svarar på våra böner.

Ytterligare en orsak till att vi möter motstånd är att i Indien blir många av låg kast kristna för att komma ut ur kastsystemet, och har alltså inte blivit kristna för att de tagit emot Herren Jesus Kristus i sina hjärtan som sin personlige Frälsare. Men när förföljelsen bröt ut, började alla dessa människor att bedja till Herren, och det har lett till att de blivit styrkta och mycket väl förankrade kristna.
Vi kan läsa i Apostlagärningarna om hur de kristna i urkristen tid blev kringspridda genom förföljelse. Då gick de omkring och predikade, och så är det nu hos oss. De kristna skingras till olika platser, men vart de än kommer, så predikar de!
Jag är mycket glad att det har kommit vänner från Nepal till er församlingsgemenskap här i Stockholm. Sedan 1984 har jag rest en del till Nepal; jag har smugglat in biblar till både Tibet och Kina. På den tiden regerades Nepal av en kung, och man förföljde de kristna där, men idag finns många församlingar i Nepal och det är inte längre en absolut monarki, utan har ett demokratiskt styrelseskick.

Ett stort problem i Indien är kastsystemet. De högre kasterna säger: Vi är brahmaner, och det är bara vi som kan tala med Gud. De av hög kast har vant sig vid att få tjänster utförda av de lägre kasterna, och majoriteten av folket lever under förtryck. De lider av fattigdom, analfabetism, arbetslöshet och mycket annat. Men Guds folk har kommit loss. Man har börjat predika och upplever befrielse från olika slag av förtryck. Jag har sett cancersjuka bli helade, och jag har sett demonbesatta människor bli befriade, allt på grund av att evangelium har blivit predikat.
Såsom Guds tjänare är vi förpliktade att predika, oavsett vilka omständigheter som råder i vårt land. Jag är helt övertygad om att när vi talar om Jesus, så sker något i människors hjärtan.
För inte så länge sedan var vi tillsammans med broder Lars Gösta Karlsson i Tai Mahal. Då mötte vi en muslimsk man vars son var sjuk, och vi delade evangelium med honom. Vi träffade inte sonen, men vi bad för honom. Tre dagar senare ringde den här mannen upp mig och sa: “Min son är nu helt botad!” Vidare berättade han: “Jag har inga pengar, och jag har alltid varit fattig och har ett dåligt jobb.” Jag uppmanade honom då att ge det lilla han hade till Herren, och efter några dagar ringde han igen och berättade: “Jag har nu fått ett mycket fint jobb med en bra inkomst, men vad ska jag göra med pengarna? Jag vill ju ge tionde av min inkomst! Min granne har problem, och har inte haft mat hemma på flera dagar, kan jag kanske ge de här pengarna till honom?” När Jesus Kristus kommit in i hans hjärta, så blev han mycket mild mot sina medmänniskor.

Vi ser att Herren verkligen svarar på våra böner. Det har kommit människor och sagt: Vi ska se till att ni blir bortkörda från den här platsen, men då svarar vi med att gå inför Gud i bön. Varje fredag har vi bön hela natten så att grannarna klagar på att vi för oväsen, men jag brukar säga till dem att det här är välsignelse för er. Idag har över 700 barn kommit till oss och fått höra evangelium. Evangelium är Guds kraft. Ta vara på det, och det för med sig resultat. Det är Guds Ord, och ger resultat.
Jesus är den främste missionären som kom från himlen. Han har gjort oss till sina missionärer. Han är den som sänder oss, och när han sänder oss, kommer han att se till att det blir resultat.
Kan ni föreställa er att på grund av fattigdom säljer föräldrar sina barn för fem dollar styck. De är till och med redo att kasta sina barn i den heliga floden för att få frälsning. Ett av våra team kom till en plats där de mötte en familj som grät bitterligen. De frågade varför de grät, men familjen svarade inte. Då fortsatte de fråga: Vad är problemet? Kan vi hjälpa er? Någon i teamet sa till den bedrövade familjen: Om ni har problem så kan ni vända er till Jesus Kristus, som kan frälsa och hjälpa. Ni behöver inte göra något, han har dött för er frälsning. Men när familjen hörde detta, började de gråta igen, och en kvinna sa att “om ni hade kommit några timmar tidigare, så hade vi inte behövt kasta våra barn i floden”.
Det är bäst att komma med evangelium i tid. Dröj inte! Må Herren välsigna er alla. n

Föregående inlägg Hjärtat – centrum i Guds frälsning
Nästa inlägg Evangelium enligt Rom

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x