Nr 6 – 2008

Årets sista nummer är nu skickat till alla prenumeranter och för den som föredrar att läsa tidningen på internet publiceras samtliga artiklar här.Beställ gärna kostnadsfritt en papperstidning så skickar vi den per post. Då får du även med alla bilder, vilka saknas på nätet.

Det rätta svaret

Undervisning av Zenonas Vaitkevicius “Det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus Kristus. Muhammed kan inte frälsa, inte heller Krishna, och inte Buddha. Ingen av dem kan frälsa. Om någon sätter sin tro till dessa profeter, går hans väg till förtappelsen.” Jag vill läsa ur Apostlagärningarna:-Någon tid därefter Fortsätt läsa

Mission – en rätt fasta

Appell av Paulus Eliasson Här publiceras en avslutningsappell från ett missionsmöte som skildrar Pilgrimsfolkets arbete bland fattiga, flertalet romer, i Rumänien. Jag vill läsa ett bibelord ur Petrus andra brev:-Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och Fortsätt läsa

Missionsbefallning 2008

Stina Fridolfsson rapporterar från bibelskolan 2008 Under hösten har mycket skett som skakat om många. Den globala finanskrisen har medfört att människor drabbas av ångest, ja, som Guds Ord nämner, de uppger andan av förskräckelse. Det människor förtröstat på av materiella tillgångar finns plötsligt inte längre – fonder, bankkonton, bostäder, Fortsätt läsa

Vanneste frikänd – Frankrikes högsta domstol tog sitt förnuft till fånga

Stig Andreasson rapporterar Frankrikes nordligaste region består av två län, som näst efter Paris-regionen är landets folkrikaste område med drygt 4 miljoner invånare. En av regionens folkvalda politiker, parlamentsledamoten Christian Vanneste, blev för ett par år sedan föremål för särskilt stor uppmärksamhet. I parlamentet gjorde han nämligen ett negativt uttalande Fortsätt läsa

Det underliga ordet ”homofobi”

Analys av Stig Andreasson Den franske parlamentsledamoten Christian Vannestes erfarenhet av att komma i klammeri med rättvisan, anklagad för ”homofobi”, föranleder mig att skriva något om detta besynnerliga ord. Vad betyder det egentligen?En ”fobi” betecknar enligt Norstedts svenska ordbok ”en sakligt omotiverad fruktan eller avsky, ofta av mer eller mindre Fortsätt läsa