Göra Guds vilja

Bibelstudium av Tage Johansson

Jesus lärde sina lärjungar att de skulle bedja “Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen” Matt 6:10

I himlen sker Guds vilja till fullo. Allt andas av glädje och harmoni i himlen, därför att Guds vilja råder där. Allt som sker där är ett uttryck för den energi av kärlek som finns där. Också här på jorden kan vi få uttrycka vår kärlek till Gud genom att göra hans vilja. Gud skapade människan för att hon skulle leva i ett förtroligt förhållande till honom, att i kärlekens fria vilja göra hans vilja. Jesus frågade Petrus, “..älskar du mig, så föd mina lamm..” o.s.v.
Det största och viktigaste för oss medan vi är här i tiden är att få göra Guds vilja enligt det lopp han har bestämt för oss som individer. Paulus skriver till Timoteus i ett av sina sista brev, “jag har fullbordat mitt lopp.” Om David heter det i Apg 13:36 att han tjänade Guds vilja i sin tid.
Guds ord vägleder oss till de erfarenheter som är nödvändiga för att Guds vilja på ett fullständigt sätt får ske. Vi skall stanna inför tre nödvändiga punkter

1. Överlåtelsen av vår kropp till att vara Andens tempel för en andlig tempeltjänst.

Jesus som är vårt stora föredöme gjorde i allt sin Faders vilja. Man kan säga att han vandrade och levde i den. När tiden var inne att han skulle börja sin verksamhet, kom han till Johannes vid Jordan för att genom sitt invigningsdop ställa sitt liv till Guds förfogande. I profetian heter det om honom “..en kropp har du berett åt mig..” ” Se jag har kommit, Gud, för att göra din vilja” Heb 10:6,7.
Det första steget är att göra som Jesus gjorde, överlämna sin kropp åt Gud för att göra hans vilja, eller som Paulus förmanar i Rom 12:1, frambära vår kropp som ett heligt offer åt Gud. Det räcker inte att Kristus har köpt oss åt Gud. 1 kor 6:20. Vår kropp skall också genom den fria viljan överlämnas åt Gud. Antingen använder vi vår kropp, som egentligen är hans, till egna syften, eller så tjänar vi Guds vilja med den.
Vår attityd till denna sanning är avgörande. Paulus för sin del ansåg sitt liv inte vara av något värde för sig själv. “Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus.” Apg 20:24

2. Den helige Ande vår hjälpare

När Jesus steg upp från invigningsdopet, kom den helige Ande över honom, inte bara för att uppfylla honom, men också för att bli den drivkraft som utförde Guds gärningar i honom. Genom Anden bodde och utförde Fadern sina gärningar i sonen, därför säger Jesus ”Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk.” Joh.14:10
Efter att Jesus hade fullbordat sin jordiska gärning och satt sig på Guds högra sida i höjden, upprättades ett likadant förhållande beträffande Guds gärningar på jorden. Sonens gärningar utfördes i hans utvalda redskap när Jesus sände Anden. “..ty av det som är mitt (Jesus) skall han (Anden) ta.” Alltså: Guds gärningar i Sonen genom Anden, och Sonens gärningar i hans utvalda genom Anden.

3. Bönens betydelse när vi gör Guds vilja.

Hade gudsmannen Josua frågat Gud först, hade han inte blivit bedragen av människors list. Det står “..men frågade icke Herren” Jos 9:14. När man bad och fastade i Antiokia fick man erfara genom Anden vad Gud ville i det fortsatta arbetet. Apg. 13:1.
När man läser väckelsehistoria säger samstämmiga uppgifter oss att i väckelsetider var det mycket vanligt att både predikanter och andra oftast gick upp tidigt på morgonen för att vara i bön några timmar innan man gick ut i vardagen. När detta blev försummat kunde man konstatera att de dagarna blev det nästan inga andliga resultat. Jakob skriver till sina vänner “..ni har inget därför att ni inte ber..” Jak 4:2. Genom bönen förnyas vårt sinne så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Rom 12:2.
Paulus bad så här.
-Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Kol 1:9,10

Föregående inlägg Jesus kommer! Sång
Nästa inlägg I storstadens mitt!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x