Jesus kommer! Sång

Midnattsropet har förmånen att här få publicera en riktig Maranatasång, skriven och ofta sjungen av broder Ulf Östeby i Karlskoga. Han har större delen av sitt liv tjänat Herren som vittne. Det är en verklig upplevelse att höra honom spela cittra eller dragspel, och sjunga både gamla och nya sånger, födda från ovan.
Då MR ännu inte haft tillfälle att presentera broder Östeby för våra läsare, ringde red upp honom, och frågade hur just denna “EU-sång” kom till för ett antal år sedan. Och denne Herrens trubadur berättar i telefonsamtal att han först fick melodin.
-Sedan började pusselbitarna falla på plats, säger Ulf. Han har ända sedan sin ungdom fascinerats över bibelns förutsägelser om vad som ska ske i den yttersta tiden. Han skrev ner vers efter vers om det profetiska skeendets både positiva och negativa ting.
-Jag har alltid upplevt ett ansvar att påminna om att Jesus kommer tillbaka, och lyfta fram bibelns klara budskap att han först hämtar sin församling, förklarar sångförfattaren ivrigt.
Och här presenteras “EU-sången”, med både text och melodi. Den kan tjäna till väckelse, frälsning och tröst där den blir sjungen!

Text och melodi:

Jesus har beskrivit tydligt och klart
läget i vår värld vid hans ankomst
alla profetior uppfylls nu med fart
vi får möta Honom snart!

Kör: Jesus kommer, halleluja!
Vi ska äntligen få se
kungars kung, vår Frälsare.
Ära vare Gud i höjden!
Snart vi målet når som segrare.

Laglöshet går fram med väldiga kliv
kärleken blir sval hos de flesta
om du vill bevara värmen i ditt liv
hjärtat helt åt Jesus giv!

Folkslag och familjer hatar varann’
fast de förr var fredliga grannar.
Bakom Bryssels murar möts nu
maktens män:
Romarriket byggs igen.

Från all världen flygs nu judarna hem
som Jesaja sexti beskriver.
Fiender, som tågar mot Jerusalem,
flyr, när bina jagar dem!

Svält och stora skalv på ort efter ort.
Mänskan själv har skövlat naturen.
Här blir hett, när inom kort vi
skalat bort
det ozon-skikt Herren gjort.

Bibeln översätts och sprids till
vart folk.
Ordet följs av under och tecken.
Människor i stängda stater förs till tro
genom bön och radio.

Stressen är mot många kristna ett hot.
Andra slumrar självgoda, lata.
”Hör, hur Herren kallar: ”Kom till
korsets fot
Helig Ande tag emot!”

Trösta nu varann med dessa ord
Jesu röst ska väcka de döda.
se´n ska vi tillsammans lyftas
upp från jord
hem till Himlens bröllopsbord.

Kör: Jesus kommer, halleluja!
Vi ska äntligen få se
kungars kung, vår Frälsare.
Ära vare Gud i höjden!

Föregående inlägg Ellen Almsbakken har lagt ner vandringsstaven
Nästa inlägg Göra Guds vilja

Relaterade inlägg