Gud vill ge dig liv!

Appell av Varghese Thomas

Guds ord är sanning, det bevisar sig i det praktiska livet, och den som förtröstar på honom kommer inte på skam. I 1 Kor 1:18 står det:

– Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Korsets budskap är alltså Guds kraft för dem som tror på det. Gud har kraft. Hans kraft är mäktigare än all mänsklig kraft. Ibland säger människor felaktiga saker om Jesus, de  har gjort sig en felaktig bild om honom. Om man är en sann kristen, så ska man inte ge sig in i dispyt med dem. Det är på grund av okunnighet de har fel uppfattning. Även om någon delar ut 10.000 flygblad med lögnpropaganda om Jesus så kan han inte skada honom. Det vore som att försöka svartmåla solen. Vem kan göra det? Det är bättre att utnyttja ljuset och värmen från solen, och njuta av det. Njuta av det ljus solen förser oss med. Folk söker Gud i böcker. Man letar i filosofi, teologiska seminarier, osv. Men Gud har redan uppenbarat sig i naturen, som talar om att det finns en Gud. Men naturen själv är inte Gud. Naturen säger att det finns någon bakom som skapat allt detta. Det står i Romarbrevets första kapitel:

-Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem.  Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt (Rom 1:19-20)

Om du vill lära känna Gud, så är det bara genom att Gud uppenbarar sig som du kan förstå honom alls. Vi kan inte lära oss något om Gud genom filosofi eller teologiska böcker. För Gud är Ande, och den som vill lära känna honom, måste lära känna honom på ett andligt sätt. Låt oss lära oss av solen. Ingen behöver tända ett ljus för att se solen. Vi ser solen för den ger ljus till oss. Och genom det ljuset kan vi också se solen. Ljuset kommer till våra ögon och genom ljuset kan vi se tillbaka på solen. På samma sätt är det med Gud. Han har gett oss kunskap, så att vi genom Anden kan se på honom. Om vi ser upp till honom, så uppenbarar han sig för oss. Gud behöver man inte titta på genom mikroskop, men han säger: -Om du söker mig så ska du finna mig!
Bibeln säger tydligt att Gud själv kom ner till jorden. Det finns många människor som inte vet något om Jesus. En del säger att han är en historisk gestalt. De säger att han var en “healer”. Många söker förbön för att  bli helade i hans namn, och det är inte fel, men han är något mer än healer, han är Gud.
Vem kan jämföra sig med Jesus idag? Ingen ledare i världen kan någonsin jämföras med Jesus. När Jesus kom hit till jorden var det svårt för det judiska folket att tro när han sa ”Jag är det levande brödet”. Med andra ord sade han att han var Gud. -Jag är den som uppenbarade mig för Moses, och jag var till före Abraham, sa Jesus. Judarna tog upp stenar för att stena honom, för det var svårt för dem att jämföra Jesus med Jehova. Och vi får med sorg konstatera också idag att många finns som inte vet vem Jesus är. Men Jesus sa:

-Om du inte äter mitt kött och dricker mitt blod, har du ingen del i mig. 

Vad betyder det? Enligt judisk sed hade man alltid en festmåltid när man slutit ett förbund. Och Jesus säger: Det här är mitt förbund. Ni måste lära känna mig, ni måste acceptera mig. Det innebär att Jesus själv är Gud.
Kristendomen borde ju ha dött ut när Jesus dog på korset, men Jesus uppstod från de döda. När han var här på jorden, uppväckte han döda. Han uppväckte Lasarus, han uppväckte änkans son i Nain. Efter hans uppståndelse fick lärjungarna och apostlarna uppväcka döda. Även idag händer det att människor uppstår ifrån de döda.
För fjorton år sedan dog en liten flicka som var familjens enda hopp. Föräldrarna hade fått sin dotter efter åratals bön om att få ett barn, och nu dog flickan på sjukhuset. Föräldrarna vädjade till mig att be för barnet. Mamman hade en väldig tro på Jesus. Vi bad för barnet, fastän läkaren sa att hon var död och bara borde begravas. Men mamman sa till mig: Pastorn, be för mitt barn, så får hon livet tillbaka. Och jag fick se med egna ögon hur barnet började andas igen, och hon lever än idag!
Jesus lever och bevisar sin makt för människorna. Därför skäms vi inte att predika evangelium, för det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Om du tror, ska du få se Guds kraft. Jesus kom för att frälsa våra själar. Gud kom till jorden som människa, det var det största offret Gud gav. Han led inte bara offerdöden på korset, men Skaparen blev en del av skapelsen för att mänskligheten skulle återupprättas. Därför kom Jesus hit till jorden. Du behöver inte läsa mycket i bibeln för att lära känna Gud. Läs bara litet i första kapitlet, och  när du läst de tre första verserna, så har du fått kunskap om Gud. Så här står det:

-I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 

I begynnelsen, före allt annat fanns Gud där. Vilken annan bok talar om Gud på detta sätt? Bibeln talar om Gud så här. I andra versen läser vi:

-Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 

I tredje versen står det:

-Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus.

Guds ljus kom.
Gud förstörde inte jorden. Han restaurerade jorden. Vem som helst kan komma till Jesus. Han vill inte förgöra dig. Han vill ge dig ett nytt liv. Kom till Jesus!

Föregående inlägg Förverkligad i Jesus Kristus
Nästa inlägg -Du får börja om från början med ditt liv!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x