I Kristus – Kristus i oss

Av Tage Johansson

Det finns två uttryck i nya testamentet, “I Kristus” och “Kristus i oss” som hjälper oss att förstå två sidor av att kunna leva ett rikt och överflödande liv i den Helige Ande. I Kristus handlar om ett mottagande och Kristus i oss handlar om ett utgivande. Speciellt i Kolosserbrevet finns det här uttrycket “i honom”. “I honom har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder” Kol 1:14. Vidare står det i Kol.2:12 “i honom har vi blivit begravna i dopet”. I honom har vi mottagit dopet i den Helige Ande och Andens nådegåvor. Alltså, den sidan av vår frälsning handlar om ett nådeserbjudande och ett mottagande av gåvor. “Av nåden är ni frälsta en Guds gåva är det.” Ef.2:8. För övrigt äger vi allt i honom, ja vi är satta med honom i den himmelska världen. Ef 2:6. Det står till och med att vi i Kristus är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. Ef 1:3
 Allt detta har vi i Kristus och det är den ena sidan. Så har vi den andra sidan som är Kristus i oss och som Paulus talar om i 2 Kor 6:1. Men såsom medarbetare förmana vi eder att icke så mottaga Guds nåd så att den bliver utan frukt dvs. att det vi har mottagit skall få komma till ett resultat, att det får bära frukt. Paulus skriver “mottaga Guds nåd SÅ”. Han tar som exempel i 1 Kor.10 de som var under molnskyn, som gick genom havet, som blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Man åt andlig mat och drack en andlig dryck.
-De drucko nämligen ur en andlig klippa som åtföljde dem, och den klippan var Kristus.
Men så står det
-de flesta av dem hade Gud icke behag till, de blev ju nedgjorda i öknen.
I Heb.4:2 står det att
-det glada budskapet hava vi mottagit såväl som de, men för dem blev det löftesord de fingo höra till intet gagn eftersom  det icke genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det.
I en annan översättning står det att det blev inte ett med dem som hörde det.
  Alltså, i Kristus, betyder nåd och mottagande och, Kristus i oss, betyder att det vi mottagit blir omsatt i handling. Jesus är verkligen angelägen om att allt det goda vi äger i honom skall bli sammansmält med oss så att vi kan med Paulus bekänna “Kristus i eder vårt härlighetshopp”  Kol.1:27 Det är vi som avgör om det vi mottagit av honom får ta herraväldet i vårt sätt att leva vårt liv, att det blir förenat med oss. Då blir vår heliga och stora kallelse uppfylld här i tiden, kallelsen att synliggöra Kristus för världen.

Föregående inlägg Vad kan vi vänta nu i arabvärlden?
Nästa inlägg Äkta, sann och Kristuslik

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x