Vem äger ditt liv?

Text: Tage Johansson

Äger Gud verkligen mig? Detta handlar inte bara om en trosföreställning utan om något som ska bli uppfyllt i mitt liv. Det handlar om en helig överlåtelse och det är då det kristna livet börjar bli intressant och spännande.

Detta är frågan till kristna idag. Vem har äganderätten i våra liv? Problemet med många kristna är att man har otillräcklig kunskap om vad Gud vill och begär. Gud begär ditt hjärta.
Jag hade inte behövt åka hit ikväll. Jag hade kunnat göra något annat. Jag är fri att göra vad jag vill, inte sant? Men jag kan också vara överlämnad åt Gud så att jag inte gör vad som helst. Jag kan vara överlämnad åt honom på grund av kärlek till honom. ( 2Mos 21:5-6) Finns inte denna kärlek som bibeln kallar den första kärleken så är vårt handlande inte av samma värde. Vi måste ha klart för oss detta, att Gud tvingar ingen, absolut inte. Men Gud vädjar till oss. Hjärtats lydnad, det är den enda möjligheten Gud har att kunna verka fullt ut genom oss. Om Gud äger oss helt då kan den helige Ande verka i våra liv så att det egentligen inte finns några begränsningar. Då är vi blott instrument i hans händer. I Romarbrevet står det att vi inte ska ställa våra lemmar i syndens tjänst utan ställa dem såsom rättfärdighetsvapen i Guds tjänst. Att vara ett redskap eller ett instrument innebär ju att vara helt i Guds händer. Då kan han bruka det som han vill. Jesus som är vårt stora föredöme sa att ”de gärningar som jag gör, gör inte jag utan Fadern som bor i mig.” Det handlade om ett ägandeförhållande. Jesu liv var ett liv för sin Far som han älskade. Det var det största i hans liv att få göra Guds vilja.
– En kropp beredde du åt mig….för att göra din vilja, o Gud. Hebr 10:5-7          
När du blivit frälst har du ju fortfarande ditt liv i dina händer. Du kan göra vad du vill med det. Du kan leva som en religiös medelmåtta hela din tid och gå på möten utan att Gud verkligen äger allt i ditt liv. Men det kan också ske en bestämmelseakt från din sida: ”Jag vill nu överlämna allt”. Du kan ge Gud detta löftet att du är villig att rätta dig efter Guds tuktan, Guds korrigering och vägledning, men också hans uppmuntran. Det kanske inte verkar som att det går så bra i början, men det kommer att visa sig mer och mer i ditt liv vad en verklig överlåtelse innebär. Watchman Nee skriver om det här att, vi kan inte vänta oss att Herren ska leva sitt liv i oss om vi inte ger honom vårt liv.
  Gång på gång ställs man inför den här frågan i sitt liv. Äger Gud verkligen mig? Detta handlar ju inte bara om en teologisk uppfattning eller en trosföreställning utan om något som ska bli uppfyllt i mitt liv. Det kan då bli konflikt när det gäller familj, arbete, församlingsgemenskap eller varhelst man rör sig i vardagen.  Man hittar inte på saker hur som helst, man handlar inte hur som helst, man går inte dit näsan pekar utan man går i förutberedda gärningar. Man kan inte hantera sin ekonomi som man själv tycker. Mina händer är inte mina, dom är Guds. Men är inte detta träldom? Nej det handlar om en helig överlåtelse och det är då det kristna livet börjar bli intressant och spännande. Detta är väldigt enkelt egentligen, men man  kan inte komma fram till detta genom något annat än att det blir uppenbarat genom den helige Ande.

Om man är villig att anta vad Guds ord säger får man inblick i den här hemligheten med Kristus i oss. Den som vill göra Guds vilja skall förstå, säger Jesus. Då öppnar sig en fantastisk värld av Guds möjligheter. Då tar Gud hand om hela min varelse  och hela min tillvaro. Ifall jag har familj eller andra lojaliteter kommer det att visa sig att jag inte längre är min egen. Konflikterna kommer, men  Jesus sa att han hade inte kommit för att skaffa frid utan svärd. Var och en kan få sitt eget husfolk till fiender om dessa inte vill gå in på de här villkoren. Men för den som kommer in i den här situationen gäller att Gud ger också visdom att veta hur man ska tackla problemen. Man kan inte slå sig fram med Guds ord utan det blir ett saktmod och en andens visdom. Och det är ju så underbart att Gud har omsorg om mig och även om min familj. Gör man Guds vilja, även om det mänskligt sett ser ut som om det går helt emot förnuftet, så har Gud en underbar lösning i varje situation
 
Den helige Ande behöver ett helöverlåtet redskap för att Kristuslivet ska kunna verka igenom oss. Frälsningen innebär räddning för oss själva. Vi är i honom välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. Men en annan sida  är att  Kristus är i oss. Det handlar om att denna frälsning också ska komma andra människor till godo. Vi måste förr eller senare komma fram till avgörandet om han ska få äga rätten till vårt hela liv. Vi ställs hela livet inför val. Ska vårt liv förfelas eller ska Gud få verka?  Är vi uppfyllda av Helig Ande så förvandlas vi. Det är vi som bestämmer om detta ska ske. När vi kommer tillsammans till möten eller vi beder så upplever vi att det sker en förvandling. Har man varit i bön upplever man sin omgivning annorlunda än innan man kom dit. Man är mera skärpt, mera vaken, man upplever mer fröjd eller kanske mer vånda för Guds verk. Vånda och nöd för andras frälsning är nödvändigt  för att nya liv ska kunna födas.
  Blir vi uppfyllda av Guds Ande på det här sättet får vi ett andligt förnyat sinne och kan pröva vad som är gott och välbehagligt för Gud. Som en följd av detta så skickas vi inte efter denna tidsålders väsende utan förvandlas genom sinnets förnyelse så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Vi ställs ju hela tiden inför val. Väljer vi fel blir vi ett hinder för Guds ande. Men vi behöver inte göra det om vi är uppmärksamma och lever i anden. Vi behöver hela tiden ha en nära relation till Jesus  så att han är en verklighet i våra liv. Vi måste ta tid tillsammans med honom och vara inför Guds ansikte så att Anden får tala.”Den som har öra han höre vad Anden säger.” Min omgivning behöver uppleva ett Kristusliv i mig så de kan erfara hans härlighet och sinnelag. Om jag har Kristi sinnelag märker människorna detta mycket väl. Detta sinnelag finns tillgängligt alla timmar på dygnet antingen det är måndag eller någon annan dag. Detta är så viktigt och ett stort ansvar vi har därför att vår ofrälsta omgivning har bara oss att se på. Precis som vi läser bibeln så läser de oss som ett Kristusbrev. Antingen för vi dem bort från  eller närmare Guds rike. Vi kan som det står i Filipperbrevet vara ett himlaljus i världen. Det största vi kan få vara med om som kristna är att få göra Guds vilja. Vi kan i bibeln och väckelsehistorien se många exempel på människor som Gud fick använda på ett särskilt sätt. Dessa var människor som du och jag, men de hade kommit till den punkt då de överlämnade allt. Abraham till exempel hade många val i sitt liv. Det hände också att han gick fel någon gång men eftersom han levde i nära gemenskap med Gud kom han rätt igen.

Gud låter oss få nya tillfällen att välja rätt. Till och med Judas fick en tid till bättring. Jesus kunde avvisat honom första gången han tog något ur penningpungen men han fick sin tid och sina möjligheter. Men han tog inte emot undervisningen utan förhärdade alltmer sitt hjärta. Slutet kunde inte bli annorlunda. Detta är väldigt allvarligt för dig och mig också. Upplever vi att Gud talar till våra hjärtan men avvisar eller avvaktar så blir vårt hjärta mer okänsligt. Det blir inte lättare utan svårare nästa gång Gud vill komma till tals med oss. Gud talar inte hur länge som helst och han tränger sig inte på. Men ändå kan han låta oss gå genom eld och vatten för att komma till tals med oss. Han fick till sist ge Jakob ett slag på höften för att gå till rätta med honom. Slutsumman hos Jakob var att han ville välja det som var rätt. Esau däremot aktade inte det något värt utan valde linssoppan istället för sin dyrbara förstfödslorätt. Det är så viktigt att akta på Guds kallelse och Guds erbjudande att få gå hans väg. Frågan för oss är om vi har mod att överlämna allt åt Gud. Vår kropp blir det tempel han har avsett. Vi är inte längre våra egna som Paulus skriver till korintierna. Då skickas vi inte efter denna tidsålders väsende. I Korint fanns det en väldig blandning av människor, och där var ett stort moraliskt förfall och en religiös blandning. Här behövdes denna undervisning, för vi som lämnat oss till Gud står inte under denna världens inflytande. Vi är blockerade för allt sådant, påverkas inte mer och liknar inte dem som lever utan Guds gemenskap. Vi blir Gudsmänniskor, andliga människor. Helgelse betyder avskildhet för Gud. Då kan han utföra helgelsens verk.
– Fridens Gud helge eder till hela eder varelse så att hela eder ande, själ och kropp befinnes vara ostrafflig när Jesus kommer. (1 Tess 5:23)

Vad jag framför allt vill påpeka här är att vi kan få uppleva på allvar vad den helige Ande kan förmå när vi är helöverlåtna åt Gud. En hel värld av  himmelska krafter manifesteras i vår vandring. Det är det underbaraste man kan tänka. Hanok förstod den här hemligheten. Han vandrade med Gud, inte med något annat. Gud tog honom bort. Fantastiskt! Detta kan också du och jag få göra,vi har samma möjlighet att vandra med Gud. Må vi överlåta oss idag om vi känner att Gud manar och kallar. Så får vi med triumf gå hem när Jesus kommer och liksom Hanok  gå segerrika in i himmelen. Amen.

Föregående inlägg Den ekumeniska dialogen med Islam – hur ska den förstås?
Nästa inlägg Gud är aktiv existens

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x