Kammarrätten medgav hemundervisning

Judisk familj får rätt att hemundervisa på grund av religiösa skäl.

Kammarrätten i Göteborg har beslutat att medge en familj i Göteborg rätt att fullgöra skolplikt i hemmet för läsåret 2011/2012. Familjen i fråga är ortodoxa judar och de framförde som ”synnerliga skäl” att den allmänna skolan saknar möjlighet att tillgodose barnens behov utifrån deras strikta tro och övertygelse. Kammarrätten menar att allmänna skolan saknar praktisk möjlighet att uppfylla kraven i fråga:
– De kan inte fullgöra sin skolplikt i allmän skola utan att behöva kompromissa med sin religiösa övertygelse, vilket skulle innebära en kränkning av religionsfriheten. Denna omständighet utgör synnerliga skäl.
I domen konstateras att om familjen inte kan fortsätta att leva efter sin övertygelse tvingas de lämna Sverige.
– Familjen fyller, såsom representanter för Central Organization for Judish Education, en viktig funktion i Sverige, och vill kunna bo kvar.
Längre fram i domen, meddelad den 16 oktober 2012, förklarar kammarrätten syftet med införandet av krav på synnerliga skäl som förutsättning för fullgörande av skolplikt i hemmet: ”… är att i större utsträckning än tidigare upprätthålla alla barns rätt till utbildning och förhindra bristande hemundervisning.”
– Kammarrätten menar att i den aktuella familjens fall uppnås detta med den undervisning de får i hemmet och genom Shluchim Online School.
I kammarrättens bedömning framgår även att ”Det är ostridigt att den utbildning syskonen fått i hemmet och online har varit ett fullgott alternativ till den allmänna skolan och att behov av insyn i verksamheten tillgodosetts. Deras grundläggande rätt till utbildning i sig har alltså respekterats.
Kammarrätten avslutar sin bedöming genom att åberopa familjens tidigare erfarenhet av hemundervisning:
– Utöver vad som anförts ovan bör enligt kammarrättens mening dessutom särskilt beaktas att syskonen vid tidpunkten för införandet av det nya kravet på synnerliga skäl enligt tidigare medgivande från stadsdelsnämnden fullgjort sin skolgång i hemmet under flera års tid och stor del av sin uppväxt. Med hänsyn härtill anser kammarrätten att omständigheterna sammantaget är sådana att synnerliga skäl får anses ha förelegat för att medge dem rätt att fullgöra sin skolplikt i hemmet läsåret  2011/2012.”

Föregående inlägg Samtidigt… 40 000 kr i vite för familj i exil
Nästa inlägg Ekumenisk dialog mellan Pingströrelsen och den Romersk katolska kyrkan

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x