Ukrainsk pastor gör upp med Ulf Ekman

Under hösten 2012 åkte en grupp från Livets Ord i Uppsala till Livets Ord i Donetsk i Ukraina med avsikt att avsätta pastor Leonid Padun. Han har varit pastor i församlingen sedan dess start i början på 90-talet. Padun accepterade inte ordern från svenskarna. Detta resulterade i att Livets Ord i Ukraina splittrades upp mellan de som håller sig till Pastor Padun och de som vill stå Ulf Ekman trogna. I den ryskspråkiga kristna webben följde en intensiv debatt medan händelserna knappt varit kända i Sverige. Det var länge i stort sett bara Hans Lindelöw som med sina språkkunskaper följde debatten och genom sin blogg återgav något av den till berörda i Sverige. 
Livets Ord i Uppsala kom med grova anklagelser om brister i ekonomi och ledarskap. Frågorna om ekonomi och ledarskap är visserligen relevanta för hela den karismatiska rörelsen både i öst och väst och inte minst för L O i Uppsala och Ulf Ekman själv. Men Leonid Padun själv menar att splittringen handlar om helt andra frågor som han bland annat förklarat i ett öppet brev. Efter att Hans Lindelöw översatte brevet har frågan fått stor uppmärksamhet, och diskuterats flitigt till exempel på forumet Aletheia. Bland reaktionerna finns både de som känner igen skiljelinjerna i Ulf Ekmans närmande till Katolicismen och de som undrar varför gåvogivare till LO´s öst-verksamhet inte tidigare fått veta vad som pågick. 
Hans Lindelöw förmedlar här en sammanfattning av det som blivit kallat för Paduns herdebrev. 

Redaktionen

Text: Hans Lindelöw

I en skrivelse som nyligen lades ut på webben av en ukrainsk pastor som tidigare samarbetade med Ulf Ekman, gör denne pastor – Leonid Padun – en analys av Ekmans bok ”Andliga rötter” från 2009, och lyfter fram verkligt alarmerande moment i den dragning mot Rom och katolicismen som Livets Ord i Uppsala numera står för.
Trots försäkringar från den lokala Uppsalaförsamlingens nuvarande ledare – pastor Joakim Lundqvist, och missionsdirektor Christian Åkerhielm, kan dessa rader av Ekman själv knappast bortförklaras:

Den ukrainske pastorn Leonid Padun.

”Förhållandet till reformationen
Ulf Ekman talar .. på ett annat vis om reformationen, genom vilken Gud en gång skakade den medeltida världen, korstågens, avlatens och inkvisitionens värld. Genom att ignorera att Europa förvandlades tack vare reformationen, lär han idag det helt motsägande:
 ’När nu reformationen mer eller mind-re ersatte det historiska läroämbetet med den enskildes samvete, öppnades för en lång rad problem. Bara det faktum att tusentals människor, som alla tror på bibelns auktoritet, ändå kommer till så många olika slutsatser, har kanske mer än något annat bidragit till splittringen i Kristi kropp.’ (s. 131 ’Andliga Rötter’ Livets Ords förlag 2009)
’Det går en djupt liggande spricka genom kristenheten sedan reformationen som berör oss alla djupare än vad vi anar eller tillåter oss att pröva i vår tanke. Baksidorna av den reformationsprocess som så radikalt förändrade Kyrkan och lyfte fram Ordet, rättfärdiggörelsen, tron och samvetet har vi ofta inte tillåtit oss att analysera eller pröva. Vi inser inte heller alltid att sekulariseringen, förnekelsen och relativismen, som idag präglar samhället och plågar kristenheten, faktiskt har sina rötter i en av reformationen legitimerad splittring. Den evangeliska protestantismen i vår tid fortsätter att bära en prägel av den splittringen, som ständigt fortsätter.” (s. 137 ’Andliga Rötter’ Livets Ords förlag 2009)
’Vad vi däremot idag inte alltid har insett är faran med att undervärdera den historiska kyrka, i vars hägn skriften växte fram’ (s. 135 ’Andliga Rötter’ Livets Ords förlag 2009)
Det är helt tydligt, att Ulf Ekman inte bara dömer reformationen, och kallar den ’legitimation till splittring’, utan också lägger tonvikt på, att ’den historiska kyrkan’ som det talas om är katolsk. Och reformationsperioden, då de troende skilde sig från den katolska kyrkan och fick möjlighet att själva läsa bibeln på ett för dem begripligt språk, förstås som ’splittring’ och ’söndring’. Och denna ’splittring’ gäller det, enligt Ulf Ekman, att övervinna.”

Föregående inlägg Herren är nära nu
Nästa inlägg – Jesus, lev genom mig!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x