– Det känns som att ropa i en öken

Så uttryckte sig advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i ett föredrag som hölls i ABF:s lokaler i Stockholm nyligen. Anne Ramberg är djupt oroad över den senaste tidens utveckling som inneburit att den personliga integriteten fått ge vika för statens tillgång till information och möjlighet till långtgående kontroll och inflytande över Fortsätt läsa

Ett ramaskri i tiden!

Text: Arne Imsen Allt färre vågar kämpa för de ofödda barnens rätt. Karriärister på samhällsstegen har inte råd att göra sig impopulära. De oföd­­da barnen saknar medborgerliga rättigheter, och deras rop drunknar i feminis­ternas högröstade krav på självförverkligande. Mord i humanitetens namn är ingen okänd företeelse i historien. Men i Fortsätt läsa

Kampen om troendedopet

När  två av Sveriges största pingstförsamlingar ändrar doppraxis måste vi se det som ett tidstecken. Det är avfallstider!Dopdebatten är också en spegelbild av hela samhällsdebatten  som idag präglas  av en stor besvikelse över sveket mot de idéer som skapade vårt  trygga folkhem.Folkrörelserna och väckelserörelserna töms på sitt innehåll. Vad kommer Fortsätt läsa