Hela världen är i totalt kaos – Jesus kommer!

Ledare av Berno Vidén

Miljontals människor flyr undan terror och krig, förföljda på de mest grymma sätt. I Irak, Afghanistan, Iran, Syrien, Palestina, Västafrika och på många andra platser drivs människor bort från sina hem och tvingas leva i en ständig skräck, under svår svält och plågande sjukdomar. Hela världen är verkligen i den ondes våld!
Media speglar situationen, och det är där vi befinner oss. På behörigt avstånd, omgivna av våra materialistiskt präglade problem, får vi presenterat för oss en lidande mänsklighet som i en dunkel spegel. Ondskan berör oss men vi har ännu inte drabbats på de grymma sätt vi ser äga rum genom TV-rutan och i datorskärmarna. Unga som gamla tvingas gömma sig uppe i karga berg utan mat och vatten. Familjer tvingas lämna sina utmattade anhöriga bakom någon buske där endast döden väntar. De som inte lyckas fly hinns ikapp av terroriserande ISIS-grupper och ställs inför fyra alternativ: Konvertera, betala dyra böter, fly eller bli avrättade. Flera av dem som inte har möjlighet att fly konverterar under hot till islam men blir ändå sedan kallblodigt mördade. Små barn könsstympas och lämnas att förblöda till döds. Flickor och unga kvinnor våldtas brutalt och säljs vidare som sexslavar. Andra blir offentligt korsfästa eller halshuggna enbart för att de tillhör fel religion. ”De otrogna” terroriseras och mördas urskillningslöst.

På liknande sätt har kristna förföljts i alla tider, många gånger i Guds namn och då främst med den romerska katolska kyrkan som agitator. När påveväldet härskade i stora delar av Europa upprättade kyrkan en domstol för summariska rättegångar, den heliga inkvisitionen, för att utrota oliktänkande, på samma sätt som muslimska krafter gör idag. Kyrkan åberopade ett totalitärt samhälle med krav på att alla i allt måste anamma och åtlyda kyrkans befallning. De som vägrade och som på grund av tro och övertygelse valt att leva för Jesus, fängslades, brändes på bål, dränktes eller landsförvisades. Också svensk kyrkohistoria vittnar om liknande förföljelser utförda av den lutherska kyrkan mot oliktänkande.
Även idag råder svår förföljelse mot evangeliskt kristna i bland annat katolskt styrda länder. Från exempelvis Mexiko rapporteras om hur kristna invånare förföljs och torteras för sin tro, där möteslokaler vandaliseras under överinseende av katolska politiska makthavare och evangeliska församlingar åläggs att betala dyra böter för att få hålla sina möten.

I erövrade syriska områden har ISIS med våld tagit över skolorna och infört en islamisk läroplan. Deras egna islamexperter övervakar och godkänner endast de skolor som uppfyller kraven att vara hundra procent islamvänliga. Indoktrineringen av barn är viktigt för att kunna bibehålla extremismen även till kommande generationer.
Extremism och påtvingad likriktning är tyvärr långt mer utbrett än vad vi anar, och förekommer även i Sverige men i helt andra former. Här råder som bekant obligatorisk skolplikt och enligt skolans läroplan ska alla barn lära sig att inte på något sätt ifrågasätta alla de olika samlevnadsformer som upphöjts till norm i vårt samhälle. Inte heller evolutionsläran får ifrågasättas. Att hävda att det finns en skapande Gud är helt förbjudet. Trots denna metodiska indoktrinering som eleverna utsätts för skickar så gott som alla troende föräldrar sina barn till den offentliga skolan.
Ta upp kampen för barnens rätt till Guds ord som ett grundfundament i sina liv. ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” Ps 119:105).

Jesus kommer!

Jesu budskap om vår tid äger en aktualitet som aldrig förr:
-Man ska prisge er till misshandling, och man ska dräpa er, och ni ska bli hatade av alla folk, för mitt namns skull. – – – den ene ska förråda den andre, och den ene ska hata den andre – – – och därigenom att laglösheten förökas, ska kärleken hos de flesta kallna (ur Matt 24).
I Lukas evangelium talar Jesus om ångest och om hur människor uppger andan av förskräckelse för det som ska övergå världen (21:25-26). Det är den hopplöshet hela världen befinner sig i, men hoppet finns där: ”När detta börjar ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning.” Där står vi idag: Jesus kommer snart!
Församlingens kallelse är att i tro och handling åskådliggöra detta enda verkliga hopp för en sargad mänsklighet. Bli lik Jesus i kampen för orättfärdighetens offer. Stå upp för flyktingen, sträck ut din hand till den behövande. Samla skatter i himlen. Låt oss ta vara på den korta tid som är kvar och på allvar påminna världen om Jesu snara tillkommelse.

Föregående inlägg Kristet ansvar
Nästa inlägg Midnattsropet nr 4 2014

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x