Makthavarna spänner musklerna men Gud råder

Text: Berno Vidén

Stormakterna världen över spänner musklerna och tävlar om vem som ska dominera världsmarknaden. Men deras dagar är räknade, ty det är Gud som råder.

Vi ska gå till en bibeltext av Jesus, församlingens stora föredöme. Jesus attackerades ofta verbalt av det judiska folkets ledare. De ifrågasatte hans auktoritet och person, men varje försök att fälla Jesus var förgäves. Han svarade med att ställa frågor och göra påståenden som gjorde belackarna svarslösa. Fariséerna ville se tecken från himlen, men Jesus såg deras underliggande motiv och svarade: “Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte söker efter ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken” (Matt 16:3-4).

Då det verkligen gällde blev det uppenbart att, även då Jesus inte bemötte sina belackares hån – då han förblev tyst – så hade han ändå övertaget. Jag tänker på när han beslutsamt överlämnade sig åt sina bödlar utan att öppna sin mun. Profeten Jesaja beskriver målande: “Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.”

Jesus hade inte för avsikt att reformera eller skapa ett jordiskt paradis. Inte heller att på något sätt tävla mot de makter som finns här på jorden. Han är nämligen kung över ett annat, evigt rike, vars grundvalar aldrig någonsin ska vackla och vars vapen är av helt annat slag. Det visade sig tydligt då han oskyldig och orättvist stod inför sina bödlar, utan att åberopa sina konungsliga rättigheter: “Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.”

Det är lätt för oss människor att dras med i politiska spel och aktiviteter om vilken riktning ett eller annat land är på väg att ta. Vi skapar läger för eller emot olika partier. För att hålla oss till Sverige så ser vi en skrämmande utveckling som pågått under flera decennier, där grundläggande och viktiga värderingar metodiskt arbetats bort. Frågor som handlar om familj, utbildning, abort, hbtq, för att nämna några exempel, har en tydlig agenda, som oavsett regering har befästs och idag genomsyrar samhället. Sakteliga har allt motstånd neutraliserats, även om ett och annat fruktlöst försök görs att politiskt återerövra förlorade värden.

Det här är också något vi kan läsa om från bibelns tid. Den värld som omgav församlingen under Nya testamentets tid var ju inget direkt paradis. Jesu lärjungar fick utstå väldigt mycket hån och spott. Lärjungarna blev martyrer för Jesu vittnesbörds skull. De levde i en fientlig värld. Trots denna ogudaktiga värld så finns det inga uppmaningar i Nya testamentet om att skapa politiska partier eller om att ge sig in i debatter och därigenom förändra och reformera samhället. Nej, det finns inte någon sådan uppmaning.

Jag tänker på vårt eget land. Trots den uttalat ogudaktiga väg Sverige gått in på, i öppet uppror mot bibliska värden, så är inte församlingens uppgift att engagera sig politiskt. Vi har ett mycket större uppdrag och ett högre mål. Vårt budskap kommer aldrig att accepteras eller passa in i Sveriges riksdag och dess program. Vi kan se hur folkvalda personer har gått in där med en oerhörd passion. Personer som tidigare har varit en röst för rätten till liv och för evangelium, men väl inne i riksdagens kammare så blir man på ett eller annat sätt neutraliserad och anpassad och börjar att köpslå politiskt. Man hamnar i ett uddlöst vakuum där allt, med vissa små yttringar som undantag, går vidare mot det samhälle som Jesus förutsäger: “eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta” (Matt 24:12).

Bibeln uppmanar oss att leva gudfruktigt och rättfärdigt och därigenom vara ljus och salt i världen. Det himmelska ljuset ska inte jämföras med alla de strålkastare som dominerar här i tiden, utan det handlar snarare om att vara en lykta, som lyser upp en stig och visar en framkomlig väg i och genom tiden. Jesus sa att vi inte tillhör den här världen, trots att vi lever i den. Vi är här med uppdraget att befolka himlen och göra människor till Guds rikes medborgare.

Märk väl att det i Nya testamentet inte finns några som helst uppmaningar till politiska engagemang, som så gärna vill tränga sig in och styra agendan hos kristna församlingar. Det är bra att kämpa för det som är gott men låt det inte bli en ersättning för ett tydligt evangelium, det som handlar om omvändelse, om att möta Jesus, få sin synd förlåten och bli en ny skapelse. Någon annan framtid eller något annat hopp finns inte.

David skriver i Psalm 11:

Se, de gudlösa spänner bågen, de lägger sin pil på strängen för att skjuta i mörkret mot dem som har ärliga hjärtan.

Något av det här möter vi. Det råder en fanatism som riktar sig mot den som vill leva helt och fullt för Jesus. Hör fortsättningen:

När grundvalarna raseras, vad kan då den rättfärdige göra?

Grundvalarna i vårt samhälle har raserats. Vi har sett under väckelsetider hur raserade samhällen rent sociopolitiskt restaurerades från fattigdom och misär. Folkskaror vände om och övergav supandet och annat elände för att istället samlas i stugorna till bön. Vad kunde då den rättfärdige göra? Jo, vi såg hur grundvalar byggdes upp. Grunden var Guds eget ord. Människor närmade sig och lät sig formas av Ordet, vilket låg som en grund som genomsyrade samhället. Sedan har liberala rörelser trängt sig fram och presenterat sina frihetsideal gällande sexualitet och fri abort, under förespeglingen om att det skulle handla om kvinnans frigörelse. Grundvalarna raseras inför våra ögon. Vad kan då den rättfärdige göra? Hör vad David fortsätter att skriva:

Herren är i sitt heliga tempel, Herrens tron är i himlen.

Han skriver här om ett annat rike med andra vapen. Hur ska vi kunna nå fram till detta heliga tempel och stå inför Herrens tron som är i himlen? Här har vi det förunderliga: vi är nya skapelser och tempel åt den helige Ande. Vi är en del av detta Guds rike och våra vapen är inte av köttslig art. De är inte politiska och inte heller kulsprutor och andra förstörelsevapen för att visa på makt. Nej, vägen är den som Herren Jesus Kristus visat oss. Närma dig honom i bön, be för dina belackare och för dem som förföljer dig. Jesus sa till och med att den som får lida förföljelse för hans namns skull är salig. Han visade på den lön som är i himlen, på eviga värden. Det är ett oerhört budskap som jag önskar att du ska få tag i. Psalmen fortsätter:

Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn.

När Jesus och apostlarna talar om den yttersta tiden, framhålls ofta överraskningsmomentet, sådant som människor inte förväntar sig. Bibeln ger oss gång på gång uppmaningar om att vaka och vara redo. När Jesus ska komma är fördolt, där är bibeln tydlig, men samtidigt uppmanas vi att vaka och bedja; ty han kommer snart, och tiden är kort!

Johannes skriver i sitt första brev:

Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här (1 Joh 2:18).

Vilka bibelord speglar vår tid idag? Osökt tänker jag på Jesu undervisning om den yttersta tiden. Under många år har vi påmints om då Jesus exempelvis talar om Noa och Lot. Lika länge har vi hört människor som skrattar och hånar budskapet om tillkommelsen. Precis som på bibelns tid: Hur går det? Har han inte kommit än?

Petrus skriver i sitt andra brev:

Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början.” De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under (2 Pet 3:3-6).

Vi läser här om överraskningsmomentet, men det gällde dem som inte ville lyssna eller ta emot. Jesus säger att precis som det var på Noa tid; människor köpte och sålde, gifte sig osv. så ska det vara vid Människosonens dagar.

Vem trodde på Jesu tid att romarriket skulle gå under?Man längtade efter en befriare från det romerska oket, men imperiet stod där, stabilt. Ändå skriver Paulus att “När folk säger: ‘Fred och trygghet’, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan” (1 Tess 5:3).

Jeremia levde och profeterade under Juda rikes sista dagar. Under hans tid växte Babel till en världsmakt och Juda blev ett lydrike. Han varnade och vädjade för döva öron om vad som skulle komma:

De tar det lätt med att bota mitt folks skada och säger: ”Allt är väl, allt är väl!” Men allt är inte väl.[…] Så säger Herren: Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade: ”Vi vill inte vandra på den.” När jag satte väktare över er och sade: ”Lyssna till basunens ljud”, svarade de: ”Vi vill inte lyssna” (Jer 6:14, 16-17).

Det här speglar också vår tid idag. Vi har ett budskap som är hopp för människor. Ett budskap som handlar om omvändelse och befrielse från synd. Men vad säger människor? Vi vill inte, vi tror inte. Vårt uppdrag är ändå att fortsätta tala om Jesus till dess att han kommer.

Bibeln säger att kärleken ska kallna och att människor ska vända sig mot Jesus och hans församling. Därmed så vet vi också att tidens slut närmar sig och han ska komma tillbaka.

Tänk vilken förnyelse när han blir konung över jorden och ska regera i rättfärdighet. Den dagen ser vi fram emot. Se till att ha allt klart med Jesus. Ta emot honom, bli en ny människa. Låt försona dig med Gud idag. I morgon kan det vara för sent!

Föregående inlägg – Viska namnet Jesus!
Nästa inlägg I tjänst för Guds eviga syften

Relaterade inlägg