Vågar du bli en protest?

Appell av Karin Vidén

Vi har i Sverige en förskola och en grundskola som blir alltmer hbtq-certifierad (homo-, bi-, trans- och queer), och som öppnat för och välkomnat de krafter som är ute efter att slakta och förgöra vad en genuin barnatro på Gud innebär. Detta är inget som idag formuleras i varken futurum eller presens, skolportarna står redan på vid gavel och den flodvåg av gudsfientlig propaganda som svenskt utbildningsväsende utsätter sina elever för är ett faktum. De förförs och blir bedragna, ja sanningen är att de är utsatta för en mycket avancerad förförelse!

Jag drabbades för en tid sedan på missionsfältet i Dominikanska republiken av en tropisk sjukdom. Den heter Chikungunya och är ett virus som sprids av två speciella myggarter. Sjukdomen innebar ett elände. När jag till sist efter en tid överhuvudtaget kunde resa mig upp och stå på mina smärtsamt värkande ben och fötter efter det mest akuta skedet i sjukdomen, så upptäckte jag att jag omöjligt kunde gå normalt! Det var verkligen inte något normalt smidigt gående med steg för steg. Jag likasom fastnade i varje steg pga ytterst stela leder. Den stela stapplande gången tydde på att något inte stod rätt till. Det här tänker jag på när vi talar om att ta steg i tro. Den normala gången är inte att stanna upp för varje nytt steg. Nej, den normala och effektiva gången är att när den ena foten satts ned, är den andra redan på väg upp igen för ett nytt steg – eller hur? På samma sätt är det att hela tiden vara på vandring i tro, i den tro som övervinner.

Det som ligger på mitt hjärta är ur ett något speciellt perspektiv. Jag ser barnen, jag ser ungdomarna, och jag ser vilken rikedom det handlar om; ett stort tacksägelseämne mitt i den kristna gemenskapen!
Men det finns också en kamp som måste utkämpas. Vi vet att kampen för vår själs frälsning är utkämpad och vunnen. Jesus vann seger på Golgata, en blick på den korsfäste gav oss liv, och vi får ta emot denna frälsning av bara nåd. Men det finns en fiende, och vi måste lära oss att se och känna igen även denna makt. Den är inte något osynligt eller abstrakt. Fienden kan man se. Då David stod inför Goliat såg han sitt folks fiende och kunde sätta stenen där den skulle sitta för att störta fiendemakten (1 Sam 17:45-51).

Vi har i Sverige en förskola och en grundskola som blir alltmer hbtq-certifierad, och som öppnat för och välkomnat de krafter som är ute efter att slakta och förgöra vad en genuin barnatro på Gud innebär. Detta är inget som idag formuleras i varken futurum eller presens, skolportarna står redan på vid gavel och den flodvåg av gudsfientlig propaganda som svenskt utbildningsväsende utsätter sina elever för är ett faktum. De förförs och blir bedragna, ja sanningen är att de är utsatta för en mycket avancerad förförelse!

Den svenska grundskolans undervisning bygger idag på en gudsfientlig evolutionistisk idé och teori som man framhärdar vara vetenskapliga fakta; med andra ord inget annat än ett brott och en hädelse mot den Gud som är alltets Skapare. Hbtq-rörelsen ifrågasätter och forcerar samlevnadens alla tidigare normer och har utsett skolinstitutionen och barnen till en av sina främsta målgrupper. Man arbetar aktivt och målmedvetet både normkritiskt och med genuspedagogik.
Vid den nu bakomliggande Prideveckan i Stockholm hölls skilda panelsamtal. Bland annat anordnade Lärarnas Riksförbund seminarier om skolans värdegrund, om att ”skapa en skola, ja samhällen, där alla kan vara sig själva fullt ut”.
En av LR:s bloggare, en lärare som deltog i panelsamtalen skriver:
”Jag könar inte eleverna, jag ser dem inte som heterosexuella. När jag står framför min klass ser jag framför mig en brokig skara individer, och utgår ifrån att de som sitter där inne lever i familjer som ser olika ut, att de har olika könsidentiteter och sexuella läggningar, att de har olika social och etnisk bakgrund, att de har olika funktionsförmåga. Och jag är högst medveten om mina egna privilegier och min maktposition som exempelvis vit och cisperson. Jag menar inte att jag därmed är fullärd och felfri i mitt bemötande, men jag vet att medvetenheten i positiv riktning påverkar mitt förhållningssätt till eleverna, valet av läromedel och planeringen av min undervisning” (lrbloggar.se).
Nya benämningar, som ”cisperson”, nätverket ”Det öppna klassrummet”, och framförallt rent konkret då lärares uppdrag är att motarbeta att elever könas och heterosexualiseras i klassrummet, med andra ord, att en flicka är en hon och en pojke kallas för han, eftersom ”det i läroplanen inte står någonting om att vi ska pracka på eleverna en (hetero)sexualitet” (lrbloggar.se).
Hädelsen mot Skaparen har fått sitt fäste i skolan.
Det är precis som den lille David uppbragt utropade inför den mäktige Goliat och den makt han representerade. Det är just det David då sade som gäller även idag: – Han hädar ju Gud! Fienden hädar Gud!
Ja, till och med Guds löftesbåge i skyn (1 Mos 9) har man lagt beslag på och menar sig ha rätten till.
Vi tycker att livet fungerar, det flyter ju på och barnen har ju så roligt och är glada! Ungdomarna lär sig ju en hel del i skolan också, trots dystra PISA resultat, och skolan med sin plikt måste väl anses vara viktig ändå? Vi har med andra ord inte identifierat fienden, vi ser inte hans uppsåt.
Maranatafolk! Vågar du bli en protest? Vågar du bli en protestant; lyfta en protest och proklamera:
– Jag ställer inte upp på det här. Vågar du varna nära och kära för förskolan? Vågar du varna nära och kära för skolan? Vågar vi ta det här över oss?
Matematik och svenska m fl ämnen i all ära, men det finns även en medveten hbtq-bearbetning av eleverna bland annat genom lärares val av ”läromedel och planering”. Det finns lärare som kallar dina barn för hen i tredje person … Hen som enligt nästa upplaga av SAOL kommer att ha en betydelse där man ”lämnar oklart vilket kön det är, men även betydelsen där det är något slags tredje kön” (svd.se).

Vi kan sitta på härliga möten och prisa Gud, men samtidigt i praktiken under en stor del av dagen överlämna barnen åt makter som vi inte ser, som vi inte identifierat. Må Gud hjälpa oss att lära oss känna igen fienden, så vi förstår vem han är och vad han representerar, den fiende som skymfar vår Gud och Skapare.
– Till man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och gav dem namnet människa, när de blevo skapade (1 Mos 5:2).
Guds folk behöver väckelse i de här frågorna. Väckelse för att se hur barn och ungdomar blir offer för ett skolans alltmer hbtq-präglat värdegrunds- och likabehandlingsplansarbete som ställer omutliga krav på underkastelse.
Det handlar nu för Jesu efterföljare om att ta nya steg på trons väg. Inget stelt stillastående på stället, nej en vandring.
Bed med mig: – Jesus, jag vill ta ett nytt steg på din väg. Ja, jag vill gå trons väg tillsammans med dig, och kämpa trons goda kamp, och så vinna seger genom den tro som övervinner! Maranata!

Föregående inlägg Löfteslandet Israel, del 1
Nästa inlägg – Förvandla Palavé till en batey för Jesus!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x