En skola där Gud är Gud

Giv oss en skola där Gud är Gud.Där barnen inte behöver undra: är jag pojke eller flicka?Där det är naturligt att leva under en himmel där Gud är Gud,där han älskar mig och hans änglar skyddar mig.En värld där barnen får känna sig trygga.Det är en bön ifrån mitt hjärta. Fortsätt läsa

Kampen för barnens bästa

Text: Berno Vidén Rädda barnen – ta dem ut ur skolan! För 37:e året i rad var det så dags för festlig avslutning inför Pilgrimsskolans sommarlov; Pilgrimsskolan som bland annat innefattar föräldrars grundskoleutbildning av sina barn i skolpliktig ålder. Ett antal elever från skilda årskurser avslutade läsåret 2014/2015 med att Fortsätt läsa

Saxat om barnen och skolan

Text: Berno Vidén Protester mot könsneutral ideologi i Italiens skolor ”I skolan berättar de för mina barn om familjer bestående av två pappor eller två mammor, utan att be föräldrarna om tillåtelse.”  Hundratusentals italienare protesterade framför det italienska parlamentet i Rom mot denna störning som är ”farligt och fel” för Fortsätt läsa

Skolans övergrepp

Ledare av Berno Vidén Sverige anses vara ett land med full religionsfrihet, men hamnar i studier gjorda av den ansedda amerikanska tankesmedjan Pew Forum långt upp på listan när det gäller hotbilden mot religiösa medborgare och får dela plats med länder som Saudiarabien, Libyen, Iran, Vietnam och Etiopien, alltmedan Sydsudan, Fortsätt läsa

Barnen – statens egendom eller föräldrars ansvar

Apropå skolans värdegrund Text: Emanuel Johansson ”Skolans värdegrund” är ett begrepp som återkommer inom det svenska skolväsendet. I skolplanerna för alla årskurser och ämnen ges instruktioner och beskrivs mål för arbetet med värdegrunden. I och med den gemensamma värdegrunden som skall efterlevas och förmedlas har skolan ett utökat uppdrag. Skolans Fortsätt läsa

Föräldrar flyr Sverige

Text: Berno Vidén Frågan om hemundervisning har på ett dramatiskt sätt aktualiserats i och med att nya skollagen trädde i kraft för snart ett år sedan. En över hela världen framgångsrikt växande rörelse möter i Sverige på starkt motstånd och föräldrar som valt hemundervisning som skolform förföljs av myndigheterna. Redan Fortsätt läsa

Hemundervisning – en rättighet För den kristne – en skyldighet!

Text: Berno Vidén Förföljelse idag: Ett tiotal svenska familjer har under det senaste året jagats ut ur landet och ytterligare familjer är på väg att mot sin vilja tvingas gå i exil. Det handlar inte om brottslingar eller våldsamma personer som på grund av suspekt verksamhet tar till flykten. Familjerna är Fortsätt läsa

Hemundervisning – en nagel i ögat på det svenska totalitära utbildningssystemet

Frågan om hemundervisning är brännaktuell och har idag ett starkt växande internationellt intresse. I Sverige väljer dock regeringen att gå en annan väg – den totalitära – genom att förbjuda denna väl beprövade alternativa form av undervisning. Följande text, tidigare publicerad i Midnattsropet nr 5-2008, är angelägen, varför vi väljer Fortsätt läsa