Kan Jesu återkomst ske när som helst?

Bibelstudium av Stig Andreasson Jesu återkomst – ett ämne för ständiga spekulationer. Det hände i Stockholm för några år sedan. Efter en gudstjänst inbjöds besökarna att övervara en mindre konstutställning i ett rum i kyrkan. En av tavlorna hade ett något gåtfullt motiv. Guiden förklarade att den föreställde Jesu återkomst. Fortsätt läsa