När, var och hur återkommer Jesus?

Text: Sven Shimon Grenmyr

Uppryckelsen sker snabbt och överrumplande, men är väntad och efterlängtad av alla de som är redo. Herrens dag är en utdragen process av domar och katastrofer som avlöser varandra och som varken är väntad eller efterlängtad.

Frågan när han återkommer är lätt att besvara. Han kommer när tiden är inne. Nu är det inte det självklara svaret vi vill ha, utan vi söker tecken i tider och stunder.
Hur var det med Israels längtan efter Messias när han kom förra gången? När tiden var inne blev Jesus sänd som människosonen, men bara några få kände igen honom i tjänarens kläder. De tre svaren på frågan var annonserade i skriften så judarna borde ha vetat vem han var; när, var och hur han skulle komma.
Vi kan med facit i hand konstatera att de läst profetiorna på fel sätt och tragedin för judafolket blev ett faktum:  Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom (Joh 1:11). Det här fenomenet är nu också överflyttat till oss kristna. Vi vet inte när, var och hur Jesus kommer, av samma orsak. Vi är inte heller så duktiga att läsa profetiorna och risken för en feltolkning är stor.
De texter där en stor förvirring råder är Paulus brev till Tessalonikerna, särskilt 2 Tess 2:1-f. Där har våra bibelöversättare delat in sig i tre grupper. De som lägger till ord och de som tar bort ord, men också de som söker bevara den ursprungliga betydelsen. Några översättare har där tagit bort ord som gör det svårt, ja omöjligt, att utläsa om Paulus syftar på uppryckelsen, när de heliga ska samlas till Jesus, eller om han menar Herrens dag. Åter andra översättare har lagt till ord som syftar på att Jesus inte kan hämta de heliga upp till tronen, om inte laglöshetens människa först trätt fram.
Uppryckelsen sker snabbt och överrumplande, men är väntad och efterlängtad av alla de som är redo. Herrens dag är en utdragen process av domar och katastrofer som avlöser varandra och som varken är väntad eller efterlängtad. För att skapa klarhet i frågan låt oss läsa ur King James version från år 1611. Denna 400 år gamla version säger klart och tydligt: That ye be not soon shaken in mind, or be trubled, neither by spirit, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means: for that day skall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition (2 Tess 2:2-3).
Tänk så befriande att läsa att Paulus inte var förvirrad. Det var alltså inte uppryckelsen som inte kunde ske, utan det var the day of Christ (Herrens dag) som inte kunde komma om inte först laglöshetens människa trätt fram. Då blev betydelsen av texten något helt annat än vad två tredjedelar av översättarna har förmedlat oss.
Vi som tror på ett snabbt och plötsligt uppryckande av de heliga kan fortsätta att läsa profetiorna på det sättet. KJ-versionen stöder en sådan tolkning. Vi som har ambitionen att undfly antikrist, märket på högra handen eller pannan, vi ska vara redo för ett snabbt samlande till Jesus och hans tron i himmelen, innan vedermödan kommer. Till dig som inte var redo, glöm inte att Jesu blod och hans nåd gäller till evig tid.
Läser vi vidare säger Paulus i den 6:e versen: Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Paulus har lämnat sina läsare ovetande vad och vem det är som håller antikrist tillbaka. Det är inte många som har löst det mysteriet. Låt mig hjälpa dig att tyda den profetian. Vi läser: Men en huvudpunkt i vad vi vill säga är detta: vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmelen (Heb.8:1). Den versen är alltså summan av brevet till Hebreerna. Då måste vi förstå det väsentliga i det att Jesus sitter på Faderns högra sida. Låt mig också fritt få återberätta summan ur Esters bok.
Hennes bok berättar hur hon på ett mirakulöst sätt räddade hela sitt folk från utrotning. Judarna firar än idag Purimfesten till dess minne. Den onde Haman hade genom list och svek tillägnat sig högra sidan på Majestätets tron i det Persiska världsriket. På tronen satt Xerxes den store (486-465). Han är bibelns Ahasveros Esters gemål.
Varje regeringsfråga gick inför kungen genom Haman. Han hade även maktens signetring och kunde genom sin ställning och ringen signera olika beslut. Hans stora passion var att utrota judarna. Enkelt uttryckt kom därför ingen fram till kungen för att protestera mot vad Haman hade i sinnet. Den stränga persiska lagen medgav inget undantag. Den möjlighet som fanns var att gå runt Haman direkt till kungen. Vid ett sådant besök måste kungen räcka ut sin spira och godkänna visiten. Gjorde inte kungen det, var det dödsstraff på ett sådant tilltag. Drottning Ester fann nåd och lyckades framföra sitt och folkets sak utan att Haman kunde hindra henne. Sedan blev Haman avrättad för sitt onda uppsåt att utrota judarna.
Håller vi denna bild ur Esters bok i minnet, börjar vi förstå vad som hindrar laglöshetens man, den falske Messias, att träda fram. Jesus sade: Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh 14:6). Vi måste i synnerhet förstå att det här gäller inför Majestätets tron i himmelen, likväl som det gäller för oss i våra böner att komma till Fadern. Vi måste erfara den omvända situationen jämfört med på Esters tid. Jesus hindrar idag djävulen att komma fram till Gud Fadern, liksom Haman hindrade Drottning Ester på den tiden.
Då under silverrikets tid, relaterat till Daniels bildstod i Nebukadnessars dröm, satt den onde Haman på maktens högra sida. Idag under järnet och lerans tid, när stenen ska träffa bildstodens fötter, sitter den rättfärdige Jesus Guds son på maktens högra sida. Vi erfar den enorma skillnaden mellan ont och gott som ändrades genom Jesu seger på korset. Före hade djävulen erbjudit Jesus en plats i hans rike; nu är situationen helt omvänd, och en plats för djävulen och hans änglar finns beredd, men inte i Guds rike.

Föregående inlägg Sven-Inge Johansson har fått hembud
Nästa inlägg Vi hör det himmelska Jerusalem till!

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x