Jesus är vägen, sanningen och livet!

Text: Morgan Lindroos

Jesus är vägen, sanningen och livet! Så står det i Johannesevangeliets fjortonde kapitel. Det är ett känt bibelställe, och du har säkert hört det förut. Men vad betyder detta egentligen, och framförallt, vad innebär det för dig och ditt liv?

Vägen
Människan har under alla sina år som hon funnits på jorden försökt att finna någon väg som leder till Gud. Vi människor har nämligen alla en inneboende längtan att ha gemenskap med vår Skapare. Gud skapade människan för att Han ville ha någon att dela gemenskap och sin oändliga kärlek med. Men när människan bröt Guds bud hamnade hon i syndens band och blev skild från Gud. Varför? Därför att Gud är helig. Han kan inte ha gemenskap med synd eftersom Han är perfekt. Människan i sin enfaldighet har under årtusendernas lopp försökt att nå Gud genom att bättra sig själv och trott att Gud ska se mellan fingrarna när det gäller det onda man gjort, och i stället frälsa henne för sina goda gärningar. Men så fungerar det inte alls. Du skulle aldrig kunna slippa undan ens i en mänsklig domstol på det viset, så varför skulle Gud som är perfekt i rättfärdighet låta det gå till på det viset? Nej, människan kan inte bygga sig någon egen väg till Gud. Vad hon än gör så finns alltid synden där och anklagar henne inför Gud.
Det är här Jesus kommer in. Jesus, Guds egen Son, den perfekta människan, gav sitt liv för din och min frälsning. Han var den enda som kunde betala vår borgen, och han gjorde det med sitt eget blod. Allt du och jag behöver göra för att bli frälsta är att bekänna oss som syndare och sätta vår tro och tillit till Jesus Kristus. Gud har inte tvingat någon människa att gå Jesu väg. Det finns många vägar att gå på, vissa kanske är mycket mer bekväma än Jesu väg, men de leder alla till fördärvet. Den som följer Jesus kan däremot få utstå förföljelse och lidande i detta livet, men vad är väl några korta år här på jorden jämfört med en evighet av frid, lycka och glädje?
Sanningen
Sanningen kan liknas vid ljus. Ljuset visar vägen och det avslöjar vad som finns i mörkret. Jesu ord leder oss rätt, för allt han har sagt är sant. Allt som inte stämmer överens med Guds ord är per definition inte sant. Det är ett väldigt kontroversiellt påstående idag, faktiskt även i vissa kristna kretsar, eftersom det är så exkluderande mot andra trosuppfattningar (vissa skulle även säga intolerant, men då använder man ordet fel). Men sanningen kan aldrig motsäga sig själv; 1+1 kan inte vara både 2 och 3, hur mycket man än skulle önska det. Därför kan inte både Muhammed, Jesus och Buddha ha rätt på samma gång. Det kvittar om vi lägger alla under samma ”kärlekens tak” och låtsas som att det inte spelar någon roll vilka läror personerna står för.
”Sanningen kommer alltid fram” brukar man säga. Det är inte alltid så roligt att höra sanningen. Vem önskar att bli kallad syndare, mördare, våldtäktsman eller avgudadyrkare? Det finns väl ingen som tycker om att stå med skam framför alla sina vänner och hela sin familj, allra minst framför Gud? Sanningen blottar oss, visar vem vi verkligen är. Inför Gud är vi alla nakna, hur mycket vi än försöker dölja oss. Det kan vara väldigt smärtsamt att drabbas av sanningens ljus, men det är absolut nödvändigt för att vi ska kunna bli frälsta. Hur ska vi kunna ha en vilja att tvätta oss om vi inte kan se att vi är smutsiga? Och hur ska vi vända oss ifrån något som vi inte vet vad är?
Livet
Är ett liv utan mening någonting värt? Och kan det finnas någon yttersta mening med livet om det inte finns något liv efter döden? Många menar sig tro det, och bedrar sig själva grundligt. Ta dig lite tid och tänk efter lite själv, och du kommer förstå. Mening, syfte och värde är begrepp som bara är logiskt sammanhängande med en världsbild där Gud existerar. Utan Gud existerar det inte någon mening eller något syfte med livet, och det är heller ingenting värt.
Det finns en sång som säger så här: ”Vad är vinst om du din själ förlorar i en mörk och tidlös evighet?” Utan Jesus finns det bara död och fördömelse. Vad är meningen med ett liv i rikedom och njutning om det bara leder till död och fördärv? Endast Jesus ger dig sant liv. Det kan vi alla som tagit emot honom vittna om. Mitt i svårigheter och i stunder där livet hänger på en skör tråd, så vet att vi är odödliga genom livet Jesus gett oss. Och efter jordelivet väntar oss en evighet av glädje och frid tillsammans med Jesus. 
– Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga (Upp. 21:3-4).
Ta emot Jesus i ditt liv! Sluta upp med att undertrycka sanningen i dina tafatta försök att själv skapa dig mål och mening i livet. Vänd dig till Herren Jesus istället. Han låter sig alltid finnas av alla dem som ärligt söker sanningen, för han älskar alla människor och vill alltid deras bästa. Men det är du som måste välja! Må Gud välsigna dig!
Föregående inlägg -Guds Ord har första rummet
Nästa inlägg Herren står för dörren!

Relaterade inlägg