Herren står för dörren!

Appell av Sean Ureña

Jag vill börja med att läsa några verser ur Johannes evangelium:

-I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:1-5).

-Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte.  Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning (Joh 1:9-14).

Det handlar om vår Herre Jesus Kristus, och vi känner till historien. Långt innan detta hände, fanns en profetia att det skulle komma en Frälsare till världen. Det blev omtalat av profeterna, att en dag skulle en Frälsare komma; och han skulle vara konungarnas Konung och herrarnas Herre.
Denne konungarnas Konung och herrarnas Herre kom till jorden. Och vad hände? Han dog på ett kors. För vem? Jo, för var och en av oss. För att frälsa oss. Han var ljuset som kom till världen, och inget mörker kunde stå emot honom. För det finns ingen makt som kan stå emot Guds makt. Jesus kom till världen för att frälsa det som var förlorat!
Det här har redan hänt. Han kom till den här världen och gjorde vad han måste göra. Han dog och frälste oss. Han inledde nådens tid för var och en av oss. Från den tiden, fram till idag är nåden tillgänglig för var och en av oss, och därför kan vi proklamera Jesu namn. I Johannesevangeliets första kapitel säger vers 6 något intressant:

-En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset (v 6-8).

”En man trädde fram…” Den mannen har redan dött. Men han kom för att vittna om ljuset. Och han fullbordade sitt uppdrag. I öknen proklamerade han att det kommer en Frälsare:

-Gör bättring och omvänd er! För han ska rena er från all synd! 

En man trädde fram. Också idag finns människor som träder fram och proklamerar, men inte Jesu första tillkommelse. Vi är här, inte för att proklamera Jesu första tillkommelse, men hans andra tillkommelse. Och den är verkligen nära! Vi som har fått ljuset från Gud är här för att vittna om detta ljus. Alla som tog emot honom, från den tid då de lärde känna honom, började vittna om ljuset som de hade fått.
Det har gått lång tid sedan dess och det innebär att vår tid är kort. Tiden att proklamera ljuset är kort. Varför? Jo, därför att Jesus kommer snart. Det finns en kallelse till var och en av oss. Vi måste förbereda oss så att vi kan vittna för dem som inte känner Frälsaren.
Vi känner till hur situationen i världen är idag. Vi känner till problemen. Alla dessa krig som pågår. Vi vet hur terrorismen härjar. Vi vet hur världen och världens system attackerar Guds lagar. Det är något som Gud har sagt till oss var och en. Det står i hans ord. När löven från träden faller, så vet vi att vintern närmar sig. Det är samma sak för oss i vår tid. Tiden är nära.
Jag ska berätta om en dröm jag haft. Det brukar jag inte göra, men jag tror att det är viktigt, för det är helt klart vad Gud ville säga åt mig. Det fanns änglar från fienden som krigade mot Guds utvalda. Men det fanns också Guds änglar som stod emot dessa fiendens änglar, så att de inte skulle skada Guds barn. Och det var ett väldigt kaos på jorden.
Plötsligt kom en stor blixt från himlen, som för att förstöra jorden. Men Guds änglar hindrade den här blixten från att komma och förstöra. Plötsligt blev himlen röd, och det uppenbarade sig en stor figur av en man med en bägare i sin hand. Och det syntes ett stort timglas. Jag tittade på den här himmelska uppenbarelsen. Och han sa: Det här är Guds vrede som snart kommer att utgjutas över jorden. Och här är tiden som går mot sitt slut. Gå ut och predika!
Jag kunde inte somna igen efter det här. Tiden som är kvar, och Guds vrede som snart kommer över jorden. Jag kunde inte se hur lång tid som återstod i timglaset, men Gud uppmanar oss att gå ut och predika budskapet vi har från Gud. Det är ingen lek. Vi vet och ser hur situationen är i världen och det kommer inte att bli bättre. Därför har vi ett stort ansvar. Gud har en plan, och vi är inkluderade i den planen. Han vill använda oss och styrka oss i sin plan, så att vi kan fortsätta gå framåt, så att vi en dag får vara tillsammans med vår Herre. Tiden är på väg att ta slut.
Det finns något intressant med Bibeln. När Gud säger att något ska ske – då sker det. Jesus sa: Jag kommer snart. Det är något som verkligen kommer att ske. Det finns död, förstörelse, sjukdom, smärta, det finns lidande på jorden. Men Herren sa: Jag ska ta bort lidandet. Jag kommer att ta bort döden. Det ska inte finnas mer lidande. Herren ska ge evigt liv åt var och en som tror på Honom.
Det finns ett löfte i Jesaja:

-Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat.  På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning (Jes 25:8-9).

Herren står för dörren.
Idag finns en kallelse för var och en av oss. Vill du har mer av Jesus? Bed till honom, och säg: Herre, jag vill ha mer av dig! Fyll mig med din helige Ande! Och han kommer att göra det. Om du behöver kraft, kommer Gud att ge dig det. Idag är frälsningens dag. Idag är tid att proklamera detta budskap för var och en som inte känner Jesus. Gud kallar dig. Idag om du hör Hans röst, så förhärda inte ditt hjärta. Ta emot Gud, kom till Jesus, närma dig honom, låt honom fylla dig. Snart kommer han tillbaka till jorden.
Ära vare ditt namn, Herre! Halleluja! Tack för att det finns kraft i dig, Herre. Tack för att du har sänt din helige Ande för att ge kraft åt var och en av oss. Tack för ditt ord. Tack för det du har förberett för var och en av oss. Tack för att du kommer snart.

Föregående inlägg – Att resa runt med tältet är något av det bästa jag vet.
Nästa inlägg – Ett rakt budskap och mycket sång

Relaterade inlägg