Vi har blivit kringspridda … och ansvaret är fortfarande att förkunna evangelium!

Hälsning från Stina Fridolfsson

För några år sedan fick Maranataförsamlingen ärva ett litet hus i Skagersvik, Gullspång. Församlingen har en speciell anknytning till den här bygden, då troskämpen Gustav Larsson i Myrhult ville skänka sitt hus till församlingen på sjuttiotalet. Han blev hindrad av Lantbruksnämnden att ge gården till Maranataförsamlingen, och det kändes  som om Gud på något sätt ville ge revansch till Gustav Larssons minne, och för den gåva han helhjärtat gav till församlingen. Nu fick alltså församlingen ärva ett hus, bara några mil från den gård som Gustav Larsson blivit förhindrad att ge som gåva.
Första året fungerade det lilla huset som en retreatplats för maranatasyskon som gärna åkte dit någon vecka då och då. Familjer med barn eller någon trött medarbetare på Bällsta missionscenter åkte hit och kunde njuta av stillheten och den vackra naturen runt Skagern och Vänern.
Från hösten 2013 blev huset fast bostad för ett par syskon i församlingen. Efterhand har vi fått mera kontakt med både grannar och trossyskon på orten. När det stod klart att församlingen inte fick förlängt kontrakt på Bällsta missionscenter i Bromma och inte längre kunde driva Pilgrimshem Hotell, var många från den grupp som bott i storfamiljsgemenskap i Stockholm tvungna att söka  bostäder på andra orter för att få möjlighet fortsätta  leva i nära gemenskap. Maranataförsamlingen lyckades förvärva Långshyttan vid Hedemora i Dalarna, dit en grupp har flyttat. Då vi redan hade ett hus i Gullspångs kommun, ville vi också söka möjlighet för flera att bo i det området. Det öppnade sig så att det tidigare Vandrarhemmet i Gullspång var tillgängligt att förhyra, och nu har Tage och Gertrud Johansson och även Verner och Anita Eriksen flyttat dit. Den lilla gruppen som nu bor i Gullspång är tacksam över möjlighet till daglig bönegemenskap .
I samband med allhelgonahelgen hyrde vi lokalen Träffpunkten i Skagersvik, och syskon från Stockholm, Dalarna och Örebro kom resande över dagen, och till vår glädje kom också rätt många vänner från orten och delade gemenskap med oss. Det gav mersmak, och vi hoppas kunna fortsätta inbjuda till flera möten både i Gullspång och andra orter i närområdet till fördjupad gemenskap.

Föregående inlägg Greger och Marita Leijonhufvud: Vardagsevangelister i Örebro
Nästa inlägg En hedning delade evangeliet med mig

Relaterade inlägg