– Många har inte råd att hamstra

Text: Veronica Ureña

Coronaviruset har nu även i Dominikanska republiken börjat ta fart, och man re-kommenderar folk att hålla sig hemma. För den som inte kan hamstra mat eller ens köpa mat för dagen slår det hårt. Oerhört många är beroende av gatulivet för sin försörjning – de allra flesta jag känner i Palavé behöver ta sig ut varje dag för att få ihop till dagens mat. Man säljer frukt, grönsaker, kläder m.m. Det finns nu knappt någon att sälja till och på många platser får man inte sälja längre. Man ska hålla sig hemma.

I Palavé är man också väldigt rädd för viruset och för vad en stor spridning kan göra där folk bor så tätt inpå varandra i trånga hus, och där man tillbringar största delen av dagen ute på gatan. Många av de rikare i landet hamstrar mat, något som ingen av våra vänner i Palavé har möjlighet att göra, och vi ber till Gud att de ska klara sig den dagen när de står helt utan inkomst och mat.

Vi svenskar som varit där har nu fått resa hem till Sverige. Vi kunde inte längre samla barnen och ungdomarna eftersom sammankomster förbjöds och vi har suttit isolerade i Palavé. Landet stängde sina gränser mot Europa och vi såg först ingen möjlighet att ta oss hem, men efter väldigt mycket krångel lyckades vi få hjälp av den tyska ambassaden. Vi är tacksamma för det men våra hjärtan är kvar hos våra vänner i Palavé.

Vi är tacksamma för alla som är med och skickar hjälp för att kunna stötta familjer som är i behov av mat och mediciner. Om covid-19 fortsätter enligt sitt mönster väntas en väldigt svår tid för våra vänner. Denna hjälp kommer att betyda mycket!

Föregående inlägg Midnattsropet nr 7-8 1962
Nästa inlägg Medan vi väntar …

Relaterade inlägg