Maranata

Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Marana tha! (1 Kor 16:22)

Text: Zebastian Vidén

Vad hände med Maranata?
Maranatarörelsen har blivit decimerad. Det är väl ett inte helt felaktigt sätt att beskriva läget? Den en gång så talrika rörelsen. Hur många är vi idag?
Vi som tidigare bodde i Stockholm är nu utspridda i mindre grupper, både i Stockholm, i Långshyttan, i Gullspång och på Åland. Sedan finns det ytterligare ett antal syskon runt om i landet på olika platser. Vi är inte många.

Men vad är Maranata?
En gång bildades Maranataförsamlingen. Är den Maranata? Under en period av svensk väckelsehistoria fanns det många olika maranataförsamlingar, maranatagrupper och liknande. Var det de som var Maranata?

Maranata är inget du kan ansluta dig till genom att skriva under ett kontrakt. Inte heller genom att betala in en medlemsavgift. Inte ens genom att ge tionde till en viss församling eller kyrka. Maranata är ingen klubb där man kan vara med om man vill, för att sedan lämna om man känner för det.

De olika maranataförsamlingarna och grupperna har helt visst haft, och har fortfarande sin speciella betydelse. Men Maranatabudskapet kan aldrig begränsas till, eller inrymmas i en mänsklig organisation eller förening.

Jag har sett många människor komma och gå. Människor har under perioder av livet kommit till Maranataförsamlingen. En del stannade, andra lämnade. Var det detta som avgjorde om de var Maranatasjälar?
Nej, tack och lov.

Maranata har aldrig varit, och kan aldrig bli en partietikett eller ett samfund.

Det handlar istället om att proklamera ett rike som inte har någon plats i den här världen.

Det handlar heller inte om att samlas kring en alternativ livsstil. Nej, det handlar om något mycket större. Vi får lämna allt gammalt bakom och istället få del i honom som är Livet. Detta kommer förvisso att resultera i att våra liv får helt andra prioriteringar.

Maranata handlar heller inte om att vi ska samla massorna för att bli starka. Det handlar istället om att samlas runt honom som är den Starke; han som gick korsets väg.

Maranata är en bekännelse som handlar om att älska Herren, hans rike och hans tillkommelse över allt annat.

Skäms aldrig för att bekänna och proklamera Maranata. Människor har genom åren haft skilda erfarenheter av Maranatarörelsen och Maranataförsamlingen i Sverige, bra och dåliga, men låt aldrig dessa erfarenheter bli orsak eller hinder för att stå upp och frimodigt bekänna Maranata – Du vår Herre kom!

Sverige behöver Maranata idag mer än någonsin tidigare. Sverige behöver kristna som älskar Jesus, som proklamerar hans rike och att hans tillkommelse är mycket nära.

Låt Maranata bli en eldskrift över ditt liv. Jesus kommer snart!

Stäm så in i de här versarna som har varit ett signum för Maranatafolk i alla tider:

Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma (Hebr 13:13-14).

Föregående inlägg – Många har inte råd att hamstra
Nästa inlägg Allvarstider

Relaterade inlägg