Ädelstenar, Frälsarkransen och Rosenkransen

Då och då dyker det upp “hjälpmedel” för att stödja och vägleda nya troende. Exempelvis anordnas Alphakurser i många församlingar runt omkring vårt land, vilka når fram till många som vanligtvis inte besöker ordinära gudstjänster. Men det gäller att vara på sin vakt mot influenser som nästlar sig in i undervisningen.

Ett hjälpmedel som används i dessa kurser är ett radband som kallas “Frälsarkransen” och som i förlängningen kan leda användaren in i katolsk mysticism med alla dess irrläror. Nästa steg blir att hänge sig åt Rosenkransen och Tidegärden, där bön för döda och tillbedjan till Maria ingår. Frälsarkransen har under sina nu 24 år blivit en varumärkesskyddad kassa-ko, lanserad av Verbum. Man marknadsför även en “Lilla Frälsarkransen”, avsedd för barn från fem års ålder.

Midnattsropet har i sommar uppmärksammats på ännu ett hjälpmedel framtaget som en hjälp åt nyfrälsta. Den här gången har idéskaparen framställt sju olika ”ädelstenar” som i färg och form presenteras på tryckta kort, tillsammans med bibelord om bön, gemenskap, Anden, Jesus etc. Utgivaren förklarar korten med att ädelstenar omtalas i bibeln. Dock är de sju ädelstenarna förvillande lika helande kristaller som används inom New Age, både i antal och färger. Så frågan är verkligen berättigad: Varför tillverka och sprida ett material som till sin utformning är så snarlikt New Age-kristaller, och som skapar förvirring som kan leda användaren in på områden förknippade med yoga och healing?

Bibeln varnar uttryckligen för samröre med ockultism och allt som på något sätt kan leda tankar och handlingar in i spiritismens dunkla värld. Håll distans till allt sådant!

Bibelns koncept är:”När den helige Ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen.”

Föregående inlägg Vittnesbörd från en annorlunda konferens
Nästa inlägg Guds eviga rike

Relaterade inlägg