Vittnesbörd från en annorlunda konferens

På grund av rådande pandemi har Maranataförsamlingen för första gången på mer än femtio år inte haft någon traditionell Sommarkonferens med mötestält och inbjudna från när och fjärran. Dock samlades en mindre skara i Långshyttan i Dalarna under några dagar, varifrån bibelundervisning och väckelsemöten sändes direkt över nätet. Ett av mötena sändes med direktlänk från Dal i Norge där Paulus Eliasson predikade om Golgatadramat. I det här numret av tidningen publicerar vi Paulus predikan samt några av konferensens vittnesbörd.

”Se, jag kommer snart!”

Linda Boman:
Jesus sa: ”Jag kommer snart! Håll fast det du har så att ingen tar din krona” (Upp 3:11).

Jag vill uppmuntra var och en att ta vara på sin tro och frälsning, och påminna om att Jesus kommer snart. Vi är inte ensamma även fast det kan kännas så, speciellt i dessa tider av pandemi. Jesus är med oss och han vill hjälpa oss och styrka oss på den väg vi går.

Om sorgen möter dig på färden
Om du ensam vandrar fram
Om du är trött,om din väg känns lång
Jesus vill styrka dig

Han vill leda dig var dag
Han vill gå vid din sida
Han vill leda dig var natt
Med en pelare av eld
I din kamp är han med
//: Segern vunnen är ://

Den väg du vandrar han har gått
All din smärta bar han för dig
Ja, han vet så väl, varje steg du tar
Jesus vill styrka dig

Text & melodi: Linda Boman

– Vittna om Jesus!

Vivianne Quist:
Jag har nyligen kommit hem från en resa och har med mig så mycket intryck. Det var gripande att möta sina nära och kära. Den sista biten på tåget la jag ut någon tidning och traktat där jag satt, och jag måste säga att Gud, han ger styrka. Tänk att man kan få utföra de här små sakerna för honom, och att man slipper ha så mycket huvudbry om saker och ting utan man bara gör det. Första gången kommer jag ihåg att det var en sådan kamp att evangelisera. Men Gud är god. Vi får vara med och dela hans ord, antingen verbalt eller så får vi göra det i skrift. För mig är det så betydelsefullt detta som flera före mig har sagt: Jesus kommer snart. Se till att du behåller din krona. Segerkransen är ju vår. Jesus har bett oss gå in i kampen, och han beskär med kraft.

Gå ut i hela världen och predika!

Zebastian Vidén:
Vi har hört så mycket verkligt viktiga ord här ikväll, genom sång och vittnesbörd. Jag tänker speciellt på den här sången vi sjöng tidigare: ”Jesus har makt, han har all makt. Han vunnit seger på Golgata.” De här orden uttalade Jesus inför sin avskedshälsning, i Matteusevangeliet 28:18-19: “Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gån fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar.”

Inför det här mötet var det ett annat ord som kom till mig och det handlar om hur världen ser ut idag, då i princip ingen verkar ha kontroll på någonting. Det är ett ord i Uppenbarelseboken och jag är övertygad om att det här ligger mycket nära i tiden, att brudens hemförlovning är nära förestående. Vi läser i kapitel 12, vers 12:

Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.

Det pågår en kamp i andevärlden. Allt vi gör är så viktigt, och tron blir attackerad. På olika sätt kan man erfara kampen. Man frågar sig: vad är det jag håller på med, är det här värt det, finns Gud ens? Det finns så många olika frågor som kan komma över en, men det är ju en andlig kamp som pågår, det måste vi se, syskon. En kamp som intensifieras, eftersom slutet närmar sig. Det måste vi också se.

Jag tror att vi befinner oss i slutspurten. Oavsett om det är så eller inte; Jesus kommer snart, och vi får inte förlora blicken på Jesus, inte förlora tron. Är det så att du känner att du inte har något kvar i dig själv? Ta det du har och ge det till Jesus. Den lilla tron du har, är det ett litet senapskorn, ge det till Jesus för det är han som har makten: Det är han som har övervunnit och det är han som snart kommer snart igen. Fram till dess så förblir vårt uppdrag detsamma. Det är att gå ut i hela världen och predika. Det är det som är värt något inför evigheten, att få vinna människor, vinna himlamedborgare. Jesus kommer snart. Som vi har hört tidigare: låt ingen ta din krona. Bevara det du har fått av Jesus.

Föregående inlägg New Age i Bibelns ljus
Nästa inlägg Ädelstenar, Frälsarkransen och Rosenkransen

Relaterade inlägg