Uppdraget hastar!

Hösten har gjort sitt inträde och den bakomliggande sommaren ha varit på så många sätt annorlunda. Maranataförsamlingens årliga Sommarkonferens kom i år att bli endast några få men dock samlade och inspirerande dagars direktsänd undervisning över internet från syskonen i Långshyttan.

Covid 19 har förändrat allas vår tillvaro, men vi har en Gud som är densamme som fordom, och en Jesus som är verksam idag! Vi nås av rapporter om hur syskon i Herren samlas i både små och något större sammanhang för att dela Ordet, sjunga, bedja och upphöja Jesus Kristus!

Våra tankar går dagligen till missionen i Dominikanska republiken varifrån vi av vänner på plats och via nyhetsmedia får rapporter om hur coronaviruset nu alltmer sprider sig och skördar sina offer i landet. Några enormt kraftiga orkaner har också drabbat landet och stora delar av övärlden däromkring, med stor skadegörelse mycket på grund av översvämningar och framforsande flodvatten. I Palavé är det vår syster och medarbetare Esther Melo som nu bor i missionens hus tillsammans med sina söner och där vakar över platsen. Hon har ofta kontakt med församlingens syskon i området och förmedlar även med trygg hand den hjälp som vi sänder ut till bland annat behövande familjer i Palavé; som hjälp till mat och mediciner då många nu mer än någonsin blir helt utlämnade på grund av pandemin.

Med stor tacksamhet ser vi hur medel kommer in som vi kan förmedla. Som exempel kan nämnas en bebis som för en tid sedan blev akut och allvarligt sjuk i hemmet och hur morföräldrarna Fifi och Marceló med hjälp från missionen kunde få barnet till sjukhus där den lille genast lades in och fick prover och behandling bekostat, och hur han nu är hemma igen hos sin unga mamma Marcéla.

Den tonårige Emanuel får fortsatt sina mediciner för att hålla den ärftliga sjukdomen Sicklecellanemi under kontroll, och för en kort tid sedan kom från Esther ett rop om hjälp för en 17årig haitisk papperslös flicka som bor i samhället Lecheria, strax intill Palavé. Hon är i trängande behov av dialys två gånger i veckan och familjen som är fattig kan inte bekosta detta. Situationen ser verkligen hopplös ut … men mamman gör allt för att om möjligt kunna rädda sin dotter. Kom ihåg 17 åriga Yesila i förbön!

Under några sommarmånader hade syskonen i Långshyttan en Loppis & Secondhand, Pilgrimsboden. Ett större källarutrymme i fastigheten lämpade sig ypperligt bra för detta, och medel från försäljningen har tillsammans med gåvor och offer kommit missionen till del.

Många från närområdet och även från andra platser i Dalarna sökte sig till ”Loppisen” och förutom fynd bland prylar och kläder fanns även Biblar och andra skrifter att ta med sig gratis hem, och i bakgrunden tonade sånger om Jesus Frälsaren från cd-spelaren.

Givande samtal blev det och flera besökare kom ofta tillbaka. Ett gripande exempel var då den muslimska mamman fyndade bland kläderna, hennes barn lekte ute på missionscentrets fina lekplats, och pappan stod djupt försjunken vid bokbordet – för att till sist fråga om han fick ta hem en Bibel på sitt eget språk som han såg ligga där. Då är alla timmar och dagar av sortering och loppisfixande värda sitt pris … En bibel in i ett muslimskt hem, och familjen återkom sedan varje vecka för att både handla och samtala.

Många tog också med sig både ett och flera exemplar av Midnattsropet hem. Tidningen har fått mycket uppskattning i tider då det skrivna ordet känns alltmer angeläget nu när många är isolerade hemma. Via internet följer också många med i våra möten och tar del av Radio Maranatas program. Varje lördagskväll är det bibelstudium som sänds ibland från Långshyttan, och ibland från storfamiljen i Skälby i Stockholm. På www.maranata.se får du mer information om det.

Midnattsropet Förlag ger nu också ut en bok av Stefan Dahlberg. En enkel och tillgänglig bok om ett flertal väckelsepionjärers liv och verk. Lämpar sig även bra som en introduktion för unga läsare för att få ”smak” på mer och djupare studier om dessa som gått före och banat väg.

De svarade JA på kallelsen finns att beställa på tidningens baksida, även som ljudbok. Framtiden är oviss så till vida att ingen av oss vet hur pandemin fortsatt kommer att påverka vår tillvaro, men ett vet vi och det är att evangelium genom allt är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Detta frälsningens evangelium får vi var och en vara bärare av och förtrösta på att Gud trots distansering och restriktioner, genom allt leder de sina framåt med en hälsning till människor; med ett ord eller en handling som leder till omvändelse, tro och pånyttfödelse i hjärtat.

En önskan och ett böneämne är också på sin plats att här förmedla, och det är att församlingen i Stockholm ska finna en lämplig plats, en lokal, dit syskonen kan inbjuda offentligt till möten. Det ser vi fram emot!

Maranata – snart kommer Jesus, och idag är frälsningens dag! Uppdraget hastar!

Med önskan om Guds rika välsignelse! Karin Vidén

Föregående inlägg Midnattsropet nr 2 2020
Nästa inlägg Familjen Rigal återförenad

Relaterade inlägg