Vem är din Herre?

Gertrud Johansson

Appell av Gertrud Johansson

Den frågan är av allra största vikt för den som menar sig vara en kristen. Frågan kanske känns oförskämd. Såklart är Jesus min Herre, jag är ju kristen, det behöver man väl inte ens fråga om. Men jag vill ändå ta upp denna fråga. Vem är din Herre? Frågan har blivit så allvarlig för mig då jag återigen har läst slutet av Jesu bergspredikan.

“Icke kommer var och en in i himmelriket som säger till mig: Herre, Herre, utan den som gör min himmelske Faders vilja” (Matt 7:21).

Vad var det som fattades för dem som inte skulle kunna komma in i himmelriket? Det var inte bekännelsen. De bekände Jesus vara Herre, men de hade honom inte i verkligheten såsom en Herre.

Har någon Herre över sig är det oundvikligen så att man måste lyda denne. Olydnad leder till bestraffning eller får andra konsekvenser för den olydige. Det som fattades var lydnad. Det var trohet mot Jesus. Det var egentligen kärleken till honom som saknades i sin fulla bemärkelse:

“Älskar ni mig så håller ni mina bud” (Joh14:15), eller “Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom” (Joh 14:23).

Många är de kristna som har fått en felaktig förståelse om vem Jesus verkligen är, och hur viktigt det är att lyssna på vad han säger. Hur viktigt det är att verkligen lära känna honom. När man tar det lätt på vad Guds ord talar, eller inte ens är särskilt intresserad av vad han vill, då får man aldrig smaka ljuvligheten i en full gemenskap med honom. Den som lyder och lär känna honom kan inte annat än söka hans ledning i allt vad gäller sitt liv. Hur ska jag handla? Hur ska jag välja? Vad vill han?

Den som fått smaka den underbara gemenskapen med honom är angelägen om att inte mista detta. Då förlorar det som man kan vinna i världen sitt värde. Man blir märkt och kan inte se någon vinning med allt som världens barn strävar efter. En som verkligen fått Jesus till Herre söker inte längre efter det som alla andra människor söker efter:

Men allt det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat såsom en förlust. Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Ty det är för hans skull, som jag har gått förlustig alltsammans och nu räknar det som avskräde, på det att jag må vinna Kristus och bliva funnen i honom, icke med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av tron. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik genom en död, sådan som hans, om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda. Icke som om jag redan hade vunnit det eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus (Fil 3:7-12).

Här ser vi hur Paulus värderade gemenskapen med Jesus. Han ville, om så var Guds vilja, följa ända in i döden. Är vi så angelägna om att lära känna Jesus att vi vågar bli utstötta och förföljda? Är vi villiga att lida med honom? Tror vi att vi kan bevara honom som Herre men ändå lyda andra Herrar i tiden? Det går inte.

Vi ser i andra Konungabokens sextonde kapitel hur Israels konung, för att bevara sitt rike sålde ut allt som tillhörde Guds hus. Han köpte sig vänskap med världsliga konungar. I nästa kapitel ser vi hur Assyriens konung kom och tog hela riket. Det var ju egentligen redan utlämnat till denne konung genom de eftergifter som gjorts redan. Nu blev det synliggjort vilken Herre de hade lytt. De var inte längre ett Guds folk.

Jag uppmanar och vädjar till dig som kallar Jesus för Herre. Sök honom! Var angelägen att lära känna honom! Det finns en underbar gemenskap att få erfara. Missa inte detta. Att lyda honom är inte en fråga om att göra sig rättfärdig. Nej, det är att leva i gemenskap med honom som har gett oss sin rättfärdighet. Ser du detta? Då vill du lyda honom. Då vill du komma närmare honom. Då mister världen sin glans. Då får allt sina rätta proportioner. Himmelriket lyser i härlighet och strålar allt underbarare. Gud välsigne dig.

Föregående inlägg Guds eviga rike
Nästa inlägg Golgatadramat

Relaterade inlägg