Födelsens under

Text: Yngve Stenfelt

Vid Jesu födelse får vi ta del av förhistorien, omgivning och omständigheter och själva undret när evangelierna berättar för oss händelseförloppet. Dokumentationen är helt underbar i sin klarhet! I denna frälsningshistoriens första fas av den gudomliga planens verkställande, att föra den i synd förlorade människan till Gud, föds Guds Son in i vårt släkte för att bära vår synd. Han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat! Göra om intet djävulens gärningar och besegra döden! Det borde stämma oss till gripenhet, tacksamhet och hänförelse.

Varje gång vi ser en människa födas hit till världen så bevittnar vi ett under. Här finns kroppens alla funktioner i en underbar harmonisk enhet och det största vid en födsel – Livet! Och ändå är detta det mest naturliga vi kan finna i tillvaron!

Vid Jesu födelse skedde ett av frälsningshistoriens absolut största under. När Maria fick änglabesök av ärkeängeln Gabriel och delgavs sin uppgift att bli mor till världens frälsare – JESUS – så ställer hon den berättigade frågan: “Hur skall detta ske, jag vet ju inte av någon man.” Hon får då veta att “Helig Ande skall komma över dig och kraft från den Högste skall överskygga dig, därför skall och det heliga som varder fött kallas Guds Son”.

Så får vi här se in i inkarnationens underbara verklighet; jungfrun, den unga kvinnan skall bliva havande och föda en Son. Ett barn varder oss fött en Son bliver oss given, säger profeten Jesaja. På hans skuldror skall herradömet vila. Hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste!

Från Marias sida sker detta på det mest enkla och naturliga sätt, det övernaturliga står Gud för. Så sker också på alla andra områden i Guds rike, Gud gör undren! Vi får vara naturliga!

Framför några herdar stod en Herrens ängel och Herrens härlighet kringstrålade dem, med budskapet att, idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias Herren. Samtidigt uppenbarade sig en stor hop av den himmelska härskaran med sin himmelska lovsång mitt i herdarnas vardag. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland människor till vilka han har behag! De himmelska tonerna med en lovsång till Guds ära, som aldrig tidigare hörts på vår jord bryter fram bland de enklaste människor – herdarna!

Detta sätter dem i rörelse! Låt oss gå till Betlehem och se vad som där har skett, och som Herren har kungjort oss. Där möter man ett par om möjligt ännu enklare människor, och där hos dem världens Frälsare, Guds enfödde Son, honom som de skall ge namnet JESUS – ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder!

Gud var redo att ställa in stjärnevärlden med en stjärnas ljus över Betlehem. Han var också redo att ställa till med den första skattskrivningen i historien, men glöm inte att det stora undret lades i ett par högst enkla människors händer! Vi vill ställa till med de mest högtravande ceremonier och onaturligheter och tror oss så få Guds under att se. Men skall under ske och Gud få äran så måste vi reduceras till det vi verkligen är. Äran tillhör Honom, som allena gör under!

JESUS söker sig till behovets barn i sin uppsökande kärlek! Där kommer han med sin fullhet! Där mitt i din vardag kan du få ett möte med honom som förändrar allt!

Föregående inlägg “De som voro redo gingo in!”
Nästa inlägg Midnattsropet nr 5 2020

Relaterade inlägg