“Jag har burit er på örnvingar och fört er till mig.”

”Låt Daniels Gud vara din Gud i bönekammaren och han kommer att vara din Gud i lejongropen.” Citatet är av Charles Spurgeon. Budskapet om att gå in sin kammare för att tala med Gud som ser i det fördolda har under rådande pandemi aktualiserats bland många troende. Bönen är ett vapen som Gud gett oss, en framkomlig väg ingen kan ta ifrån oss. Profeten Jesaja skriver: ”Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta”(Jes 40:29-31).

Lär dig att leva med örnens vingar. Du får en tro som bär igenom allt, även när svårigheter och prövningar vill slå sönder ditt liv. Likt solkvinnan i Uppenbarelseboken får vi vara utrustade med ”den stora örnens båda vingar” och erfara att Herren alltid förbereder en väg för sina barn. Örnens vingar är bönens vingar.

Ett stort under i Israels historia var befrielsen från slaveriet i Egypten. Genom att utföra under efter under manifesterade Gud sin makt över Faraos väldiga rike och tvingade honom till att ödmjuka sig och släppa israeliterna. Efter uttåget befaller Gud Mose att säga till folket: ”Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingaroch fört er till mig” (2 Mos 19:4).

Bilden av örnen används ofta som symbolik i bibeln. Örnen utstrålar snabbhet, styrka och makt och har använts som baner för olika stormakter som exempelvis Babylon och Rom. Även i modern tid ser vi hur länder som USA avbildar örnen i emblem över federationen som ett uttryck för styrka och frihet.

Örnen är skarpsynt och kan från flera kilometers höjd spana sitt byte. Job skriver: ”Är det på din befallning som örnen stiger högt och bygger sitt näste på höjden? På klippan bor han och vilar, på klippans topp och bergsfäste. Därifrån spanar han efter byte, långt i fjärran spejar hans ögon” (Job 39:30-32).
Kristus är vår klippa. Där får vi vila, leva och röra oss.

Föregående inlägg Var stilla – Gud är inte i stormen
Nästa inlägg Födelsens under

Relaterade inlägg