I tjänst för Guds eviga syften

Text: Zebastian Vidén

Var han en bra president, eller en dålig sådan? Frågan gäller såklart Donald Trump. Står han för kristna värderingar eller är han ondskan personifierad? Åsikterna haglar från alla håll, och även i de kristna leden finns det så diametralt skilda meningar om honom så man ibland undrar vad det är som pågår. Och jag ska vara ärlig; även jag har många åsikter.

En del människor, däribland kristna, har lagt ner hela sitt livskapital på att lyfta honom till skyarna. Andra å sin sida menar å det bestämdaste att han måste bort.

En sak är säker. Trump är en väldigt kontroversiell person, som det är lätt att ha åsikter om. Ingen har väl som han fångat hela världens blickar?

Gud talar i sitt ord om saker som ska komma att ske på jorden. Saker som kommer att uppfyllas, därför att han har sagt det. Bibeln är full av profetior om den yttersta tiden. Och under de senaste hundra åren har vi kunnat se hur fler och fler saker har lagt sig tillrätta för den yttersta tidens slutskede. T.ex. staten Israels bildande, som enligt mig och många andra är ett väldigt starkt tidstecken som pekar på att Jesu tillkommelse är mycket nära.

Guds ord kommer att gå i fullbordan. Där har inte någon människa speciellt mycket att säga till om. Vi kan invända, eller tycka annorlunda, men det kommer att ske.

I Daniel 2 kan vi läsa ett par versar som jag tycker är väldigt talande:

– Lovat är Guds namn från evighet till evighet, för vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd (v 20-21).

Gud är den som tillsätter kungar och avsätter kungar. Han låter tider skifta. Han låter det ske därför att hans ord är sanning och hans ord kommer att gå i uppfyllelse.

Han ensam har mandat att tillsätta kungar. Han ensam har mandat att avsätta kungar. Han som är kungars Kung och herrars Herre.

Vad är då församlingens mandat? Vad är vårt uppdrag?

“Gå fördenskull ut …”

Vi har fått ett uppdrag syskon, och det uppdraget förändras inte därför att världen förändras. Världen behöver evangelium; och vårt uppdrag är att predika det för den.

Världen och den nuvarande tidsåldern går mot sitt slut, och inget kan ändra på detta faktum.

Snart en dag kommer Jesus tillbaka, och då kommer han att sätta punkt för det som nu är. Istället inträder då en ny tidsålder – en tid av vila för den här skapelsen.

Men allt detta kommer helt säkert att föregås av många stora och märkliga ting. Församlingen ska evakueras för att möta sin brudgum och Herre i rymden. Det kommer att ske omvälvningar i världen av inte tidigare skådat slag. De födslovåndor som Jesus talar om. De syner som Johannes fick se på ön Patmos. Saker som profeter har skådat sedan forna tider.

Allt Guds ord kommer att gå i fullbordan.

Men är det då vår uppgift att försöka ställa saker tillrätta, för att Guds ord ska kunna fullbordas? Nej. Han har gett oss ett annat uppdrag, ett uppdrag som i sig på sitt sätt påskyndar Herrens tillkommelse. Det handlar om att samla skatter i himmelen. Att fylla himmelen med människor. Ja, till den grad att det inte kommer att finnas någon plats där för djävulen längre.

Du ser. Det är en kamp som pågår, men inte en kamp mot kött och blod, utan en kamp som utkämpas mot ondskans andemakter i den himmelska världen. Vi har fått bönen som ett oerhört kraftfullt vapen i denna kamp. Tänk, vi får komma direkt inför Gud Fadern i himmelen och utgjuta våra hjärtan inför Honom. Vilken nåd! Tänk om vi kunde förstå att ta tillvara på detta? Det finns sådana mäktiga resurser att tillgå för Guds församling, om vi väljer att lyfta blicken något från allt vårt jagande efter vind här på jorden.

Guds tjänare

Vi tänker ofta att vi är Guds tjänare. Och det är sant, det är vi. Men en som man inte så ofta tänker på som Guds tjänare är åklagaren, eller djävulen. Men allt som han gör, gör han för att Gud tillåter honom att göra det. I Jobs bok kan vi läsa om hur åklagaren kom inför Guds tron och fick tillåtelse att plåga Job.

I 1 Kungaboken 22 kan vi läsa om hur Gud sökte någon som kunde locka kung Ahab i en fälla, och då trädde en “lögnens ande” fram och erbjöd sina tjänster. En lögnare som tjänar Gud?

Vi kan också läsa om hur Gud kallar olika hedniska kungar för sina tjänare. Ibland tjänar de genom att straffa Israels barn. Ibland genom att straffa Israels fiender. Nebudkadnessar förde folket bort från Jerusalem. Koresh lät dem återvända. Dessa kungar och andra, som helt säkert inte var speciellt gudfruktiga till sin natur – ja, de representerade i många fall ett uppror mot Gud. De fick ändå vara redskap och tjänare i kungars Kungs hand.

Detta för att Guds ord skulle fullbordas. Vem som är och var president i USA har säkert sin väldigt speciella betydelse för hur saker och ting utvecklar sig i världen. Inte minst profetiskt. Men tro inte för ett ögonblick att du och jag med vår mänskliga förmåga ska kunna se högre och längre än Gud.

Många ser det som en katastrof att Trump tilläts vara president i USA under fyra år. Andra ser det som en katastrof att han inte blev omvald.

– Men Gud lät det ske. Och vi får lita på att Gud håller hela världen i sin hand. Han som styr kungars hjärtan såsom vattenbäckar.

Vad jag försöker belysa med denna text är att Gud har all makt. Sist och slutligen så kommer allt det vi ser hända i världen leda fram till att Han träder fram såsom Konung. – Han låter sin vilja ske.

Vi människor kan strida om vem som borde vara president, eller inneha den eller den maktpositionen. Vi kan ha åsikter om än det ena, än det andra. Och visst, vi kan säkert påverka våra demokratiska institutioner på olika sätt genom att göra vår röst hörd, om det nu är det vi vill. Men vet att oavsett vilka goda intentioner och liknande vi kastar in i det demokratiska systemet, eller vilket system det nu handlar om, så är det något som är förankrat i världens rike och i grunden står i opposition mot Guds rike. Ja, inte bara i opposition, det är fundamentalt väsensskilt från allt vad Guds rike är och representerar – det rike som inte är av den här världen.

Det tål att upprepas: Gud har gett församlingen ett långt mycket större och effektivare maktmedel än alla demokratiska processer, nämligen bönen. Be för överheten. Gud är mäktig än idag att låta sin vilja ske.

Älskade broder och syster, lyft blicken. Se hur fälten har vitnat till skörd. Gå in i bön – be om arbetare till skörden! Gå ut och predika för allt skapat! Lägg ditt livskapital på sådant som har sant och bestående värde! Tiden är kort – Jesus kommer snart!

Ja, även det löftet kommer Gud att låta uppfyllas enligt sitt ord.

Maranata!

Föregående inlägg Makthavarna spänner musklerna men Gud råder
Nästa inlägg Missionsbefallningen

Relaterade inlägg