New Age i Bibelns ljus (del 4)

Undervisning av Märta Berg Strömmare

New Age är ett tidstecken! Jag menar att vi har hunnit så långt nu i människans tidsålder, så att vi kan se hur den här anden tar sig allt mer tydliga uttryck. Det är antikrists ande. Anti betyder inte alltid mot. Det betyder lika ofta istället för. När det gäller New Age är det viktigt att forska och gräva i rötterna. New Age har sitt ursprung i österlandets avgudaväsen och det var när Guds folk hemföll till sådant, som Guds vrede väcktes.

När Paulus skriver ännu ett brev till samme Timoteus, så påminner han om samma sak:

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres (2 Tim 3:1-9).

Till församlingen i Efesus skriver Paulus:

Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet (Ef 4:14-24).

Det är underbart att det finns en motpol i dessa dystra tider, när vi förlorar orienteringen den ena gången efter den andra och slås av häpnad inför vad de här människorna som är bedragare kan hitta på, och varför de gör det. Jag har inte för avsikt att i alla detaljer visa på vad New Age står för, men jag vill i skenet av Guds ord ändå försöka visa på att det finns inkörsportar för dessa främmande läror och min förhoppning är att väcka intresset hos dig så att du börjar forska själv. Inte för kunskapens skull, men om du gör det i ljuset av Guds ord så kommer du att finna att du lever i en högst märklig och spännande tid.

New Age är ett tidstecken.
Jag menar att vi har hunnit så långt nu i människans tidsålder, så att vi kan se hur den här anden tar sig allt mer tydliga uttryck.Det är antikrists ande. Anti betyder inte alltid mot. Det betyder lika ofta istället för. När det gäller New Age är det viktigt att forska och gräva i rötterna. New Age har sitt ursprung i österlandets avgudaväsen och det var när Guds folk hemföll till sådant, som Guds vrede väcktes.

Buddhismen.
Österlandets religioner, ja där har vi buddhismen och som överskrift för buddhismen skulle jag vilja säga “inget hopp”. Du kommer att förstå så småningom. Buddha säger att allt är gud. Han säger också att gud är allt. Men människosynen; det finns inget jag. Inget ego. Ingen själ. Man ska döda alla känslor, inte älska någon, medkänsla räcker, och livet är en illusion. Alla kommer till helvetet. Det finns 18 stycken helveten, varma eller kalla. Och efter att man har varit i sitt helvete en viss tid så kan man uppstå, men till vad? Jo, det beror på din karma, hur mycket gott du har gjort medan du levde på jorden. Du kan nämligen uppstå till ett djur, eller ett träd. Du kan uppstå till en människa av någon rang, en fattig tiggare, eller till någon högt stående om du har en väldigt god karma. Du kan uppstå till en gud, eller en halvgud, eller som Tibets vilda hungriga gudar. Om du uppnår Brahman, då behöver du inte återfödas. Buddha säger att det finns ingen gud skild från världen och det finns ingen värld skild från gud, men det är också så att i buddhismen så har dödsgudinnan Mara hela världen i sin hand.

Det buddhismen handlar om är att få kontakt med och utnyttja de osynliga energierna. De kan kontaktas genom kroppsliga rörelser, genom mantran; att man oupphörligt repeterar lyckoord eller vad det nu må vara. Vi har små yogavarianter i Tai chi och Qigong. Detta, Tai Chi och Qigong, det praktiseras i ganska många kyrkor och församlingar.

Mindfulness.
Det är en urgammal visdom ur buddhistisk andlighet. Är det vad vi vill ha i våra församlingar? En urgammal visdom ur buddhistisk andlighet? Vill vi komma i kontakt med osynliga energier? Sveriges kristna råd propagerar för meditation.

Då vill jag berätta om en kvinna som heter Helena Nilsson. Hennes väg in i New Age var genom att hon gick till biblioteket och lånade en bok om meditation. Det finns väldiga snaror i detta som gemene man inte känner till, och som ingen varnar för. Det är väl fint med meditation? Många använder det uttrycket lite vårdslöst tycker jag. Man talar om meditation i kristna sammanhang, men meditation, det är någonting annat, och det är en fallgrop för den som inte är vaken för faran. Helena Nilsson blev fångad av New Age och hon var i detta i sex långa år innan hon fick möta Jesus i befrielse.

Protestantiska och katolska kyrkor förespråkar detta, av det skälet att man vill finna en gemensam andlighet. Man talar om kristen yoga. Då skrattar hinduerna, för de vet att det gäller en helt annan andevärld. Det finns ingen kristen yoga. Det är en helt annan andevärld. En buddhistisk meditation går ut på att stoppa all intellektuell funktion. Tömma sig. Slå sönder all kunskap, all erfarenhet. Det leder till olösliga gåtor och en övertygelse om att allt är illusioner.

Jag tänker på när Jesus talar om den här anden som har blivit utdriven ifrån sitt bo i en människa – och som går åstad och finner sju andra andar, som han tar med sig därför att boet står fejat och prytt och rent. Att tömma sig kan betyda att det är fri ingång för andra andar än vad vi egentligen vill ska bo i oss.

Yoga.
Yogas slutmål är att upptäcka att man inte är någon. Att uppgå i nirvana som ett ingenting. Yogakraften ska vandra genom kroppen i sex steg. Mellan dessa steg finns det chakran och i dessa befinner sig betjänter, två andar per chakra. Man börjar längst ner, energin som finns i ryggslutet, i sätet. Det kallas för jorden, drömmen om det goda. Det är sexuella riter som utlöser kraften, ofta grymma och perversa. Steg två, när den här ormen börjar vandra uppåt i kroppen, det är kroppsvätskorna,blodet.Nummer tre är elden, känslorna, och det finns i mellangärdet säger man. Steg fyra, luften, det är andningen som man manipulerar, så att du lägger dig i händerna på gudar. Frågan är vilka gudar? Sedan är det strupen, så kommer du till pannan som också kallas för det tredje ögat. Där kan man få handpåläggning av en guru så att man får en ohelig ande. Det sägs att Dalai Lama har tjänstgjort i sådana ceremonier här i Sverige, vid ett besök.

Den här ohelige anden ger dig mandat att utdela välsignelser eller förbannelser. Slutligen är ormen uppe i hjässan, och där möts gudarna Kali och Shiva i ett samlag. Du är vid målet, upplyst och gudomlig. Nu kan du gå ut och vara ingenting.

Buddhismen säger att det har förekommit ett ras i tillvaron och vi måste ta oss upp igen och det gör vi via yoga. Rörelserna är designade för att utlösa krafterna. Det finns någonting som heter kundaliniyoga, något som heter kundalinikraft, något som heter kundaliniresning. Då har ormen gått igenom alla chakran upp i huvudet. Detta tillstånd är obotligt, det kallas i österns länder för den kinesiska sjukan, där människorna går in i psykoser, får svåra psykiska besvär och ingen har något bot för detta.

Avslappning säger man att man vill ha, men om du lyssnar på vad yoga är för någonting så förmodar jag att du tackar nej. Jag hoppas det.

Jag vill påminna om att Gud vår Skapare, beredde en möjlighet till avslappning. Han sa; tänk på vilodagen så att du helgar den!

Jag vill påminna om att varje religion har sin aspirant till världsledare. New Age är den som ivrar genom Planen. Islam väntar på en Imam. Hinduerna väntar på Krishna. Buddhister väntar på den femte buddhan, som heter Maitreya och som ska göra stora tecken och under. Detta är ett tungt budskap, en varning i denna tid.

New Age – den kamouflerade ondskan.
Det är omöjligt att tala om New Age utan att tala om den onda andevärlden. Talet om den onda andevärlden har varit ganska överbetonat i vissa sammanhang, dock hör det hemma i den bibliska undervisningen. Vi läser i Markus 1:24-25:

”Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.” Men Jesus sade strängt till anden: ”Tig och far ut ur honom!”

Vidare läser vi från Jakobs brev 2:19:

”Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar.”

Vi fortsätter att läsa i Andra Petrus brev 2:4:

Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till domen. Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare.

Så slår vi upp Matteusevangeliet 8:28:

När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön, kom två besatta emot honom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen. Nu skrek de: “Vad har vi med dig att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?” Ett gott stycke därifrån gick en stor svinhjord och betade. De onda andarna bad honom: “Om du driver ut oss, skicka oss då in i svinhjorden.” Han sade till dem: “Far i väg!” Då kom de onda andarna ut och for in i svinen. Och hela hjorden störtade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet.

Nu går vi till Efesierbrevet 2:2:

Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

Kolosserbrevet 2:15:

Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Det här är några väl valda bibelställen som låter oss förstå något av vad de onda andarna är. Vi kan se att de talar och vi kan se att de tror. De har förnuft och de har vilja. Men de tillhör en osynlig värld, dit de blev kastade när de valde att följa Lucifer i hans fall. Deras förnuft, skulle man kunna säga, överstiger många gånger människans för att från början var de goda änglar, men de förvisades till en skuggtillvaro, borta från Gud. Med sig själva som centrum och mål.

Efter sitt medvetna uppror mot Gud, har de blivit onda. De uppehåller sig tillsammans med Satan, de ondas furste, hövdingen över luftens makt i himlarymderna. Men de önskar att få bo i människor. Vi ser också i det här sammanhanget när Jesus låter dem fara ut i svinen, att de hellre vill bosätta sig i ett djur än att vara hemlösa, utan hus. Det orkade inte svinen med, så vi ska aldrig behöva rädas att möta djur med någon ond ande i. Människor kan härbärgera onda makter, så icke djuren.

Men detta har mycket med New Ages kamouflerade ondska att göra. När du möter New Age så ser du inte en uppenbar ondska, men du måste lära känna vilken ande det handlar om. Och man kan fråga, hur kan en välsignelse förbytas? Byta ansikte och karaktär?

Då tänker jag på Markus 4:32, där vi läser om senapskornet:

Men när det har blivit sått, växer det upp och blir större än alla köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.

Senapskornet är alltså en köksväxt, med en given plats och ett givet användningsområde, men när det växer upp till ett stort träd, då har det perverterat och blir ett tillhåll för himmelens alla fåglar. Det var någonting, som inte alls varit meningen. Vi kan också läsa i Matteus 13, ett annat sådant här märkligt bibelställe, där det handlar om hur det som var gott plötsligt ändrar karaktär:

En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge” (Matt 13:24-30).

Det här är också ett exempel på ett område som börjar med god växt, men som på grund av en fiendes agerande kommer att bära ogräs, tistel och törnen.

Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, New Age försöker efterlikna kristendomen, och New Ages tankar smyger sig in där det goda är ursprungligt, men där det blir uppblandat och blir någonting helt annat. Istället för! Uppenbarelseboken talar om den stora skökan, men redan i Första Korintierbrevet 6 varnar Paulus för skökoväsendet. Han skriver:

Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne?

Vad har då detta med New Age att göra? “Era kroppar är Kristi lemmar.” Skulle vi då ta Kristi lemmar till att utöva de här kroppsliga rörelserna som skapar kontakt med en främmande andevärld?

Vi läser också i Uppenbarelseboken 17:1-6:

En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: “Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otukts vin.” I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

Här är det frågan om en maktfaktor i den sista tiden. En maktfaktor som har sin upprinnelse i ormens övertalande förmåga i Edens lustgård en gång. Jag har velat att under de här studierna visa på vilken ande det är, varifrån den emanerar och var den kommer att hamna. Nu är vi alltså framme i bibelns sista bok och vi läser ur det artonde kapitlet:

Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.”
Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott (Upp 18:2-5).

Från Första Moseboken till Uppenbarelseboken ser vi hur trolösheten mot Gud fortplantar sig i generation efter generation. Bibeln är ett utmärkt exempel att läsa om man vill lära känna människans väg i livet och om man vill lära känna Gud. Jag rekommenderar att läsa hela bibeln för att få med sig de gudomliga tankar som genomsyrar Skriften.

Vad var det som hände? Vad var det som gav den här trolösheten fotfäste så att skökan skulle kunna sälja sig? Vad hände i Babel där Noas sonson är med och bygger upp den första staden och människorna säger till varandra: nu ska vi ta oss upp till Gud!

I Första Moseboken 11 kan vi läsa om självförverkligandets intåg i mänskligheten. Det är människan som är i fokus, inte Gud. Det är antikrists ande, och det är New Ages ande. Det är en revolt mot Gud, men man försöker att efterlikna kristendomen. Anti betyder istället för.

Lägg märke till Uppenbarelseboken 18:5 Ty hennes synder har nått upp till himlen!

Den stora skökan är en världsomfattande andlig trolöshet, som har följt människan genom alla tider och bjudit sin berusande dryck. En blandning av allt slags avguderi och uppror! Men vad erbjuds i vår tid?

Jo, vi har New Age som säger så här: Gud är ljus och kärlek och ska ge fred och harmoni. Det finns ingen synd, du frälser dig själv. När du älskar totalt, då har du nått Kristusmedvetande. Alice Bailey (MR 5-2020) säger: Bryt ner kristendomen, för New Ages mål det är en ny världsordning. En stark ledare, Kristus Matreya kallas han ibland. En religion, en valuta. Det är målet för New Age.

Tre miljoner av det svenska folket har på ett eller annat sätt kontakt med New Age. Då kan det väl inte vara farligt? Man strävar mot samhällets omvandling. Det gör vi väl alla? Läran om “de sju bergen” som finns i en trosförsamlings variant har samma intention. Det finns en bibelöversättning med New Age-budskapet inblandat (The Message).

Vattumannen.
Här handlar det om maktfullkomlighet under alla påvar. Havsbottnens gud, det är alltså den nye världsledaren, Vattumannen. Vi läser Uppenbarelseboken 13:1:

Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet.

Ja, där har du Vattumannen. Där har du den här världshärskaren som New Age förfäktar ska stiga fram och som man väntar på. Hur kan troende människor byta till sig detta, istället för att vänta på Jesus Kristus som brudgum till sin brud?

Men det är det här ogräset som har blivit sått i åkern och som växt upp och tagit sådan plats, så man kan inte längre förvänta sig det som är äkta, utan man är kanske nöjd med ett istället för, det vill säga ett anti. När du hör ordet anti, då tänker du på mot. Något som är anti, är mot. Men det kan också lika gärna vara den här smygande förförelsens istället för.

Under kung Hiskias regeringstid kommer den assyriske kungen med ett gott budskap till folket som är pressat av krig och underläge. Hiskia har sagt att Gud ska lösa problemet, men kungen i Assyrien säger:

Lyssna inte på Hiskia, för kungen i Assyrien säger: Gör upp i godo med mig och kom ut till mig, så skall ni få äta var och en av sin vinstock och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn, tills jag kommer och hämtar er till ett land som är likt ert eget, ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar, ett land med ädla olivträd och honung. Så skall ni få leva och inte dö. Men hör inte på Hiskia. Han vill förleda er när han säger: Herren skall rädda oss (2 Kon 18:31-32).

Detta är precis på kornet. New Age erbjuder oss den kärleksfulle guden. Ingen synd, utan allting är uppriktigt gott. De som är vilseförda och fångade i detta, de är uppriktiga i sin tro. För att allting är så likt.

De tror att de tjänar Gud. De har andar som mentorer. Det är demoner som avslöjar situationer och behov så därför är det också möjligt för de ockulta krafterna att göra under och tecken. Jag sa tidigare att Satan känner dig. De onda andarna är många gånger smartare än vad du är, därför kan också New Age göra under och tecken och Jesus varnar för den här tiden. Han säger att många ska komma i hans namn. Och om vi läser i Matteus 24:11 så finner vi att det är exakt det han säger:

Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

Och vidare i Matteus 24:23-24:

Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Det finns alltså en stor risk att bli bedragen och vi lever i en tid, då det mesta är så uppblandat. Det är så nedsågade trösklar, så vi vet inte säkert längre vad som är vad. Vi behöver gå tillbaka och söka i Skriften och fråga efter de gamla vägarna!

Jag säger så här: se upp för självhjälpslitteraturen! Många har förts in på gungande mark genom att studera självhjälpslitteratur. Avsikten är nämligen inte att göra dig gott, utan att leda blicken bort från Gud. Horoskop och spådom triggar människans nyfikenhet, och lurar oss att tro att det finns hjälp att få.

Kom ihåg kung Saul i Första Samuelsboken 28. Här kan du läsa om hur han i sin villrådighet sökte en andebesvärjerska fastän han själv hade förbjudit allt sådant. Nu var han i kris och Samuel var död. Nu kände han behov av Samuel, efter någon som kunde förmedla Guds ord och så går han till den här andebesvärjerskan. Han klär ut sig, men hon ser naturligtvis vem han är. Hon förstår också vem han vill tala med så hon spelar med i den här seansen och ger besked som Saul inte alls tycker om. Det fanns ingen tröst att få.

Jag har mött många som deltar i seanser och ockulta lekar, för att det har ett underhållningsvärde. Eller man söker tröst. Det triggar fantasin och det kan upplevas spännande. Det finns kortspel av olika slag, exempelvis tarotkort, men vi har också den vanliga spelkortsleken som alltid har varit en spådomsattiralj. Jag vill inte se en kortlek i mitt hem, för att jag vet att den representerar den här onda andevärlden.

Chockerande nog finns ämbetet Kristus också inom New Age. Jag kan inte undgå att nämna Latter Rain-rörelsen i det sammanhanget, som talar om Guds manifesterade söner, Kristi nya lärjungar, Kingdom Dominion. Man ser fram mot ankomsten av den kosmiska Kristus. Människan blir gudomliggjord och utgör därmed Kristi fulla närvaro på jorden. Vakna upp!

Sådant här förkunnas i många av våra fria väckelserörelser. Kristna rörelser av både det ena och det andra slaget har en teologi där människan ska bli gudomlig.

Jesus i New Age.
Vem är Jesus i New Age? Han är en man född i Palestina för flera tusen år sedan. Återfödd så många gånger att han nu är en slags mästare. Han lever nu i en sexhundraårig kropp i Palestina och under flera tusen år har han hjälpt Kristus att förbereda hans återkomst till Rom. Hans uppgift är att spara tid åt Kristus Matreja. Babylonisk blandning, kyrkorna transformeras, New Age förfäktar en världsvid synkretistisk religion.

Budet till Abraham en gång, det var: Gå ut! Lämna ditt sammanhang och gå mot det jag ska visa dig. Budet till Guds folk i den sista tiden, det är: Gå ut ifrån Babylon, så att ni inte blir delaktig i hennes synder. Herren hjälpe oss och bevare oss! Och det gör han när vi söker hans ansikte.

Vi läser från Hosea 4. Det är Herrens anklagelser mot Israel:

Hör Herrens ord, ni Israels barn! Ty Herren går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås. Ingen skall anklaga eller gå till rätta med någon annan. Ditt folk liknar dem som anklagar en präst. Du skall komma på fall om dagen, också profeten skall komma på fall tillsammans med dig om natten. Också din mor skall jag förgöra. Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn. Ju fler de blev, desto mer syndade de mot mig, därför skall jag förvandla deras ära till skam. De lever av mitt folks synd och längtar efter folkets missgärning. Därför skall det gå prästen och folket lika. Jag skall straffa dem för deras vägar, och för deras gärningar skall jag vedergälla dem. De skall äta men inte bli mätta, bedriva otukt, men inte föröka sig, ty de har upphört att hålla sig till Herren. Otukt och vin, gammalt eller nytt, tar bort förståndet. Mitt folk frågar sin avgudabild av trä till råds och hämtar svar från sin stav, ty en otuktsande har fört dem vilse, så att de bedriver otukt och överger sin Gud. På bergens toppar offrar de, och på höjderna tänder de rökelse under ekar, popplar och terebinter, eftersom skuggan där är så behaglig. Så blir era döttrar skökor och era sonhustrur äktenskapsbryterskor. Jag kan inte straffa era döttrar för att de är skökor eller era sonhustrur för att de är äktenskapsbryterskor, ty männen går själva avsides med horor och offrar med tempelskökor. Och folket, som ingenting förstår, går under.

En förfärande beskrivning. En verklighetsskildring av vår tid. Då folket ingenting förstår, det är bristen på kunskap om Gud, som gör att man inte fattar någonting.

Men i Johannes Uppenbarelse, där finner vi den stora skökan, som är mor till alla skökorna på jorden. Hon sitter och regerar över folk och riken, och hon har en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Ja, hemligheten med kvinnan och vilddjuret är alltså fiendskap mot Gud. Fiendskap mot Guds heliga ord. Fiendskap mot Guds folk. Fiendskap mot Guds församling och hon har en bägare. Den glänser som guld utanpå, men den innehåller ett förtärande bittert gift så att var och en som dricker av hennes bägare blir vilseförd. Och därför ropar ängeln med stark röst: gå ut ifrån henne så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ta avstånd, sa Gud till Abraham en gång. Ta avstånd, säger ängeln i Uppenbarelseboken. Låt oss söka kunskap i Guds ord så att vi inte går förlorade, så att vi inte lockas att dricka av denna kalk som skökan erbjuder. Jag är medveten om att det finns många frågetecken i allt detta

Jag har försökt att här göra en sammanfattning i ämnet New Age i Bibelns Ljus. Jag börjar med att betona att New Age är antikrists ande. Ursprunget finner vi beskrivet i Jesaja 14 där Lucifer, som den morgonstjärna han en gång var, gör uppror: Jag vill stiga upp och göra mig till Gud.

Det är antikrists ande. Men det blir synligt i den här världen först i Edens lustgård. Det kan vi läsa om i Första Moseboken 3. Där är det ormen som konkret förleder Eva att ifrågasätta Guds ord. Det är antikrists ande.

Jesus säger i Lukas 10 att han såg vad som hände i himlen: “jag såg Satan kastas ner som en blixt från himlen.” Det är alltså det som är antikrists ande, och vad är det då som har skett? Jo, människorna vänder sig bort ifrån Gud och New Age är den kamouflerade ondskan – löftet de fick, det var “ni blir som Gud” och resultatet blev döden och broderhatet. Sedan kan vi läsa i Första Moseboken 11 om aktiviteten på Sinears slätt där hela människoskaran tar sig för att bygga ett verk som ska nå ända upp till Gud. Vi stiger upp till Gud, det är antikrists ande. Resultatet blir främlingsfientlighet. Man känner inte varandras språk längre. Man kan inte förstå varandra, och detta tillsammans med det rådande broderhatet, blir en draksådd intill jordens yttersta gräns. Ondskans illgärningar, onda andars kraftgärningar, tecken och under. I Andra Korintierbrevet 11 kan vi läsa om hur Satan uppträder som rättfärdighetens tjänare.

I Matteus 7:15 säger Jesus:

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig, komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Kamouflerad ondska.
Det här är alltså den kamouflerade ondskan som åberopar Herren Jesu namn, men Jesus säger “jag har aldrig känt er”. Det finns en skiljelinje som är oöverskridlig.

När det gäller ondskans kraftgärningar och illgärningar så har jag sett det på nära håll i Klarälvdalen i Norra Värmland. Där fanns det en snickare vid namn Sture Johansson som blev ett medium. Han blev till att härbärgera en tretusenårig ande i sin kropp, en ande vid namn Ambres. Han gjorde kraftgärningar och han gjorde illgärningar. Människor vände sig till honom för att få hjälp att ställa till problem för någon annan, en skörd som slog fel, men också för att få hjälp i något avseende, framgång i företaget etc. Han hävdar att New Age är frihet från dogmer. Då kommer jag omedelbart in på Quimbys tankar. På 1800-talet gav han oss rätt så många direktiv om New Age, och i rakt nedstigande led kan vi följa predikanterna Kenyon och Hagin, (många med dem) och det är på så sätt vi är utsatta för den långa tillvänjningens strategi. Det finns ett ordspråk som säger “en groda ska koka sakta”, och i vår kristenhet så har vi fallit offer för detta sakta kokande. En trosförkunnelse, som är direkt inspirerad av denne Quimby i rakt nedstigande led. Inspirerad av andar, och inte av Gud. Detta har vi sett och ser fortfarande i församlingarna Arken, Livets Ord och i alla avläggare som finns lite här och var. Låt oss avslöja och ta avstånd!

Det som är signifikativt för New Age är dess speciella mål. Nämligen en stark man som kan ta hand om världen och styra och lösa problemen. Men vi måste vara klar över att New Age är ett tidstecken. Jesus talar om det i Matteus 24. Paulus talar om det i sina brev till Timoteus. Han talar om den sista tiden då det ska komma villfarelser och då människor ska älska vällust mer än Gud. Det som hände, det var att man tog till sig österlandets väsende. Istället för att ära och tillbe den levande Guden, vände man ryggen mot allt det som Gud hade instiftat. I templet går man in genom en port från öster, där inne finns allt det heliga, skådebröden, vinet, brännofferaltaret, nådastolen och Herrens ark.

Allt detta kan vi läsa om i Hesekiel 8, hur man vände ryggen till och så vände man sig mot Öster och började tillbe de österländska gudarna. Där kan du se hur vi hamnade i både buddhismens och hinduismens klor. Den snaran är väldigt uppenbar i New Age.

Tidstecken, sa jag. Om vi läser i Uppenbarelsebokens kapitel 13 och 17, så finner vi den stora skökan. Hon som har förvillat alla jordens folk, alla jordens kungar har hon bjudit att dricka ur sin bägare. Den här bägaren, som är en häxbrygd, en blandning av världens alla religioner och förföljelsen av Jesu kristna efterföljare. Det är en stark dryck. Hon har supit kungarna fulla och hon härskar över stora vatten. Men i Uppenbarelseboken 13 finner vi hur New Ages vattuman stiger upp ur havet, ett odjur. Det är Antikrist. Den Antikrist som skökans uppgift var att bana väg för. Antikrist som finns med i alla dessa sammanblandningar, den falska karismatiska kristna mystiken är en utmärkt plattform för antikristlig ekumenik med både katolska kyrkan och trosrörelserna. New Age väntar på en världsomfattande religion utan gudar, men en stark man som kan ta Guds plats. New Age är antikristligt. New Age är mot Kristus.

Paulus skriver i Andra Tessalonikerbrevet någonting som är ganska uppmuntrande. Där talar han om laglöshetens människa, hur den laglöse ska träda fram:

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. (Jfr Jesaja 14, ”Jag vill stiga upp och göra mig till Gud.”)
Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer (2 Tess 2:3-6).

Det är Guds församling som håller Antikrist tillbaka, och när det i Uppenbarelseboken 17 talas om vilddjuret, som ger de onda makt att regera som kungar, så är det bara under en enda timme. De behärskas av ett och samma sinne, och överlämnar sin makt och myndighet till vilddjuret.

Men vi känner honom som har trätt fram ur dödens rike efter ett fullbordat segerverk! Han kommer som segrare, och även om Antikrist och New Age och alla falska trosförkunnelser idag har väldig framgång, så vet vi att Jesus Kristus – Han kommer!

Därför är det vår stora uppgift att tala tydligt om villfarelsen och att predika det sanna evangeliet!

Föregående inlägg Församlingens vapenrustning i ändens tid
Nästa inlägg Nådens & Bönens Ande

Relaterade inlägg