Smittan sprids fritt i svenska skolan

Text: Karin Vidén

Detta är ett rubrik-klipp angående covid19, och speglar den situation pandemin åstadkommer i landets skolor. Ja, skola efter skola stänger ner sin undervisning för att istället jobba med fjärr- och distansundervisning med eleverna hemma. Man är rädd för smittan. Man vet vad den kan åstadkomma. Skolor stängs för att skydda elever och personal.

Som tidigare hemundervisande mamma med många års erfarenhet av ansökningar, överklaganden etc. för att få tillstånd att hemundervisa, och för att uppmärksamma skolmyndigheter och ansvariga, på det betydelsefulla och framförhållande i att öppna upp det svenska skolväsendets grundskola för ytterligare väl fungerande alternativa studieformer, såsom hem-, flex- och distansundervisning, ser jag det angeläget att ännu en gång beröra frågan.

Hemundervisning – ja det är väl sådant som oansvariga föräldrar och religiösa sekterister utsätter sina barn för. Det är i princip så det låtit under många år då media utan källsökning och egentligt seriöst intresse, enbart utifrån allmänt krav på politisk korrekthet återkommande värderat och fullständigt nedvärderat den mångåriga erfarenhet av hemundervisning som familjer inte bara inom Maranataförsamlingen arbetat med. På intet sätt har varken arbetssätt, metoder eller pedagogisk idé varit av intresse för varken skribenter eller myndighetspersoner att sätta sig in i trots ett växande intresse hos allmänheten för alternativa studieformer, och inte heller studieresultat eller elevernas egen önskan eller mående har haft betydelse trots parollen Barnets bästa: nej, ingen form av närmare utredning för att ge hemundervisning som en alternativ undervisningsform en chans till rättvis bedömning.

Idag 2021, rosas och risas alternativa studieformer med eleverna hemma, och är trots fördelar för vissa och nackdelar för andra, det enda det allmänna skolväsendet kan erbjuda en stor andel av landets skolpliktiga barn.

Covid19 är fruktansvärt, och skolor stängs på grund av ett virus med snabb smittohastighet. En egen livsform som i vågrörelser finner ständigt nya vägar och variationer för att vinna mark; för att få fäste och förmera sig med död som mål. Det är dess syfte.

Kristusfientlighet och Gudsförnekelse har på samma sätt ett virus egenskaper. Spridningen sker där du är oförberedd, och inget antibiotika hjälper som motgift. Skolan är både utsatt för och bärare av även detta livsföraktande virus, och det skonar ingen. Uppdraget att forma samhällsmedborgare i samsyn som utan protester är följsamma inom för individen avgörande existentiella frågor, inom vetenskap, religion etc. ger skolan mandat att ange svaret, det enda accepterat rätta. Ja, ett virus av allvarligt slag har rotat sig djupt i samhällsmyllan.

Skolan förmedlar människosyn och samlevnadsnormer, och förbereder till exempel långt innan tillåten ålder sina elever inför sexualdebut … med abort som en problemlösning.

Media skapar överskådliga och tillgängliga tabeller och beräkningar, och varje dag presenteras antalet IVA-patienter och antalet döda i regionerna. Varje av pandemin avslutat människoliv är värt att uppmärksammas. Varje slocknat liv en oerhörd sorg och smärta för nära och kära, och ett stort bekymmer och nederlag för en hårt ansatt och tyngd sjukvård.

Dock finns ännu en dödskurva, som inte uppmärksammas av media, som inte rapporteras om varje dag inför ett samlat nyhetshungrigt pressuppbåd. Vilket pandemiskt virus handlar det om? Inte som virus medicinskt bekräftat, men dock med en spridningshastighet som vida överskrider det ofattbara. Den tabellen berättar om tusen och åter tusentals levande men ännu ofödda människor som varje år i vårt land förvägras rätten till fortsatt liv. I princip alla svenska politiska partier är demokratiskt och rörande eniga om att det ska gälla alla: ”Aborträtten gäller för alla som är gravida i Sverige, även för dig som inte är svensk medborgare eller inte är bosatt i Sverige.” Var finns då rapporteringen om hur många barn som förvägrades livet på svenska sjukhus den senaste veckan? Inte ens media som marknadsför sig som kristen följer upp aborträttens resultat av släckta människoliv. Budordet är: Du ska inte dräpa!

Abortfrågan är en skuldfråga av högsta dignitet, en fråga om hur kallt och kylslaget samhället är inför människovärdet. Ett välutvecklat och framstående land som utan någon form av ånger kan abortera tusentals ofödda barn varje år, har naturligtvis inte heller varken beredskap eller vilja att se rättfärdigt på främlingen som behöver komma in i värmen. Rasism och segregation har som aldrig tidigare plats bland huvudnyheterna mitt i rasande pandemi.

Får vi någonsin se människor i huvudstad efter huvudstad, på torg och öppna platser trotsa covid19-rekommendationer och distansregler för att där skandera: Unborn Lives Matter! Nej. Aldrig får vi från Sveriges riksdag höra ett ”förlåt”, ett ångerfullt upprättelsens tal för alla de mest försvarslösa och sårbara som redan i moderlivet bragts om livet i humanitetens namn, i demokratins namn, i jämställdhetens namn, med mandat i svensk lagstiftning.

Ett dödens virus härjar fritt. Synden. En makt som reser sig upp emot Gud och emot hans son Jesus Kristus men som i sig själv endast kan producera död.

Vad har detta med undervisning och alternativa studieformer att göra? Som rubriken sa: Smittan sprids fritt i svenska skolan! Fundera över det.

Mammor och pappor vill skydda sina barn från ett fördärvbringande virus som genom postmodernistiska värderingar och av människan frammejslad vetenskap, formar och danar en ny människotyp som inte kan se att det finns en kärleksfull Gud och Skapare av Livet; en Gud som äger all makt i himmelen och på jorden, och som är allas Fader.

Bed för Sveriges barn och unga!

Föregående inlägg Missionsbefallningen
Nästa inlägg Församlingens vapenrustning i ändens tid

Relaterade inlägg