Kristus är lagens uppfyllelse

Text: Ramón Rigal, Kuba

Jag vill dela med mig av ett bibelställe som är kontroversiellt och som används av många troende för att uppmana bröderna att hålla lagen och främja judendomen. Vi har sett hur bröder som varit mycket trogna evangelium, och som har varit troende i åratal nu har svepts bort av dessa vindar av felaktiga doktriner.

Bibelord som man använder för att försöka förvirra är Matteus 5:17- 18:

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.

Vi förstår att texten visar hur Jesus säger att man bör hålla lagen, eller förnya den. Men vi vet att lagen har sin ände i Kristus och att alla lagens aspekter uppfylldes i honom. Så vad syftar Jesus på här?

För att bättre förstå det så behöver vi se bibelordet i sitt rätta sammanhang, hur det harmoniserar med resten av den heliga Skrift. Psalm 119:160 säger: ”Summan av ditt ord är sanning.” Låt oss läsa Lukas evangelium 24:25-27, 44:

Då sade han till dem: ”Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt! Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet?” Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna. – – – Och han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna.”

Sammanfattningsvis befaller inte Jesus sina lärjungar att hålla lagen, inte heller vissa aspekter av den, utan han säger att allt vad lagen och profeterna säger om honom ska uppfyllas; från hans födelse och till dess han kommer tillbaka för att regera. Det finns ännu saker som ska gå i uppfyllelse. Må Herren fortsätta att välsigna var och en, och sträva efter att syskon inte sveps med i vart vindkast i läran.

Föregående inlägg Nu brinner det i knutarna
Nästa inlägg – Vi drevs av att nå ut med evangelium!

Relaterade inlägg