Universell frälsning utan Jesus?

Ledare av Berno Vidén

Budskapet om Jesus är avgörande för den kristna teologin. Bibeln säger att i inget annat namn finns det frälsning. Trots det så förkunnas det från olika kyrkliga läger att flera vägar än Jesus leder till Gud. Personen Jesus byts ut mot ett slags flummigt kärleksväsen som sägs vara Gud. En farlig religion är den romerska katolska kyrkan som under hela sin livstid förföljt, förfört och vilselett miljontals människor världen över. Vi kan läsa åtskillig litteratur och historia om hur man inom katolicismen uppmanar att be till helgon, även om man säger att det handlar om att visa vördnad. Men det är regelrätt tillbedjan av personer som levt tidigare och framförallt av Jesu mor som man upphöjer till himlens drottning.

Det stannar inte där. Nuvarande påve Fransiscus deklarerade år 2016 att det finns många vägar till Gud och att vi alla är Guds barn. Påven har utmärkt sig vid flera tillfällen men något som var iögonfallande och väl genomtänkt var när Vatikanen publicerade ett budskap tillsammans med fyra företrädare från olika religioner som ställdes sida vid sida. Den ena säger: -Jag tror på Gud, den andra: -Jag tror på Allah, nästa: -Jag tror på Buddha. Alla säger sedan: -Jag tror på kärleken. Det är att vilseleda.

Det finns New Age-influenser som också har hittat vägar in i kristna sammanhang och som genom sina språkrör sprider farliga irrläror. Vi minns skådespelaren från Gävletrakten Tomas Di Leva som på sin tid sjöng: -Alla är vi Jesus. Iklädd en prästerlig kaftan hånade han med sina spektakulära videos bibelns Jesus. Det må vara hänt, han utger sig inte för att vara kristen, men värre blir det då kristna förkunnare och sångare anammar samme kosmiske Jesus.

Inspirerad av en franciskanermunk förmedlar den amerikanske sångaren och före detta pastorn Michael Gungor följande budskap på sitt Twitterkonto (23/7 2021): “Jesus var Kristus. Buddha var Kristus. Muhammed var Kristus. – – – Du är Kristus. Vi är Kristi kropp.” Han förklarar sin teologi genom att jämföra Jesus med ett diffust “Brahman” (världssjälen inom hinduismen). Inspirationen därtill menar han sig ha fått efter att ha studerat buddhism och hinduism. Michael har varit pastor och är visserligen ingen teolog men hans inflytande i musikens värld påverkar många.

Franciskanermunken Richard Rohr som är en inspirationskälla för Michael, har skrivit en bok som har blivit en bästsäljare, The Universal Christ. I boken presenterar denne katolske munk en Kristusbild som är så väsensfrämmande för bibelns budskap, att den med all nödvändighet måste avslöjas och bekämpas. En av författarens poänger är att skilja mellan Jesus och Kristus, att plocka bort Jesus från Kristus. Han ställer frågan: Vad skiljer Jesu funktion från Kristi roll? Hans svar är att Jesus är begränsad och jordbunden och Kristus är universell, kosmisk och obegränsad. Kristus var inte Jesus av Nasaret men han var något mycket mera. Rohrs Jesus kan alltså inte jämföras med Kristus.

Han går längre än så och säger att Jesus måste förminskas så att Kristus får växa till. Rohr förnekar också att Jesus är Kristus eller att Jesus är Gud, men säger att Kristus är Gud. Han kommer med detta förvillande budskap som leder den som anammar det, rakt in i New Age-världen och dess farliga irrläror som på så många olika sätt har sitt grepp över stora delar av världens befolkning. Rohr menar att varje gång som du väljer kärleken då är du i beröring vid en gudomlig personlighet. Du behöver inte ens kalla den för Gud.

I boken gör han också upp med det som har med Gudsuppenbarelsen att göra, att Gud uppenbarade sig genom Jesus Kristus. Han plockar ner kristendomen och gör den till en naturreligion som inte är baserad på någon speciell uppenbarelse utan snarare en naturistisk andlig händelse där vårt sinne kan skilja mellan naturligt och övernaturligt. En annan sak han tar upp är vår bön till Skaparen. Han menar att det kan vi göra genom att vända oss till allt det skapade, ty Gud älskar alla ting och blir dessa ting. Rohr dedikerade exempelvis sin bok till sin avlidna hund Venus, som var Kristus för honom. Gud finns i allt och allt kan således tillbedjas. Kristus är mer en process än en person, något han kallar för mysteriet Kristus.

Jesu försoningsverk på Golgata förringas. Hela den processen var en akt av solidaritet för mänskligheten som Gud visade och har ingenting med ett blodigt offer att göra som skulle vara återlösande. Istället säger han, och här ligger bokens fokus: “Jag är Jesus. Du är Jesus. Alla är Jesus.” Rohr bortförklarar också uppståndelsen. Han förespråkar en teori han 1967 fick lära sig som student i systematisk teologi, att om en videokamera hade placerats framför graven så hade den inte filmat en man som steg ut ur graven, utan snarare något som liknade ett ljus som spreds åt alla håll. Rohr jämför sedan det kristna kallar en förhärligad kropp med hinduismens och buddhismen ssubtila kropp.

På liknande sätt kan vi fortsätta att citera ur denna bok som blivit en inspirationskälla för flera avhoppare, sådana som tidigare förkunnat och spridit bibelns evangelium, men som sedan har gått ut och sagt att de inte längre tror på bibelns Jesus. Det verkar som att det går mode i att förneka Jesus. Sista året har flertalet kända profiler inom kristenheten gått ut och deklarerat att man inte längre tror på bibelns budskap om frälsning. Vissa av dem erbjuder också kurser i att demontera sin tro.

Vi kan spåra tänkesättet till andra århundradet efter Kristus då de så kallade gnostikerna skrev om Jesus, om frälsning och synd etc. För dem var Jesus en bild och modell för resten av mänskligheten, men det är viktigt för oss att verkligen varna för dessa företeelser. Bibelns budskap om Jesus är A och O, det är det som ger mänskligheten hopp. Jesus Kristus är Guds enfödde Son, som blev människa och dog och bar våra synder i sin kropp upp på Golgata, han uppstod på tredje dagen och for upp i höjden. Han sitter nu på Gud Faderns högra sida och manar gott för oss alla. I hans namn finns det frälsning och han har möjlighet att frälsa varje människa på denna jord. Inget universum kan frälsa dig, inget flum, ingen annan religion. Sök bibelns Jesus! Endast hos honom finner människan svar och hopp för framtiden.

Vem är Jesus?

Nya testamentet säger bland annat så här om Jesus:

”I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter.I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset” (Kol 2:9-15).

Johannes skriver i sitt första brev:

”Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande” (1 Joh 4:2-3).

Kyrkan har under historiens gång omskapat evangelium och tillfört en hel mängd massa element som inte fanns med i det ursprungliga evangeliet. Man tillför saker och det gör att allt på ett eller annat sätt förlorar sitt verkliga värde.

Huvudpersonen i det kristna budskapet är Jesus och ingen annan. Sök Jesus och lär känna honom. Då rör du vid honom som är livet. Paulus skriver till församlingen i Rom och ger en beskrivning av den rådande kulturen. Han skriver om korruptionen och hur människan har avfallit från en god väg för att istället hänge sig åt lustar av olika slag. Han tar upp frågan om homosexualiteten och vad en sådan livsstil för med sig för konsekvenser. Han nämner också orsaken till allt detta, att man inte längre ser Gud som Skaparen, den högste:

“Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt” (Rom 1:20).

Allt det här finns synligt för den som vill se. På samma sätt; vill du lära känna Jesus, vill du se honom och veta vem han är, kom då ihåg att kristendom är inte prästerskap eller kyrkliga traditioner, inte heller katedraler och mässor eller allt detta som har byggts upp under historiens gång, där man lyfter fram traditionen som vägmärken för att veta vad kristendom är. Mycket av det har istället fört människor in i ett slaveri, in i en andlig träldom. Man har blivit lurad och förförd i tron att exempelvis sakramenten som kyrkan har mejslat fram under sin historia, att de ska vara medel som ger frälsning, att de ska representera Jesus. Då är man långt ifrån sanningen.

Kristendom är Jesus, vare sig mer eller mindre. Det är inte ideologier eller filosofier av olika slag. Det handlar inte om en ny moral eller social etik. Det handlar först och främst om en person. Lär känna Jesus Kristus personligen. Bibelns Jesus är den enda vägen till frälsning.

Föregående inlägg Ropa med ett hjärta och en själ: – Se, brudgummen kommer!
Nästa inlägg När Jesus förvandlade vår familj!

Relaterade inlägg