fbpx

Midnattsropet nr 4 2021

Bläddra i tidningen

Innehåll:

När Jesus förvandlade vår familj!

Vittnesbörd av Tore Björklund

Kommer ihåg hur min familj kom till tro på Jesus och började följa honom. Det var i början av 70-talet och jag var ungefär tio år. Hemma var det kaotiskt och mamma var mycket sjuk med njurar som var helt slut och som läkarna hade dömt ut. Pappa slet och var orolig i ett totalt hopplöst läge.

Ropa med ett hjärta och en själ: – Se, brudgummen kommer!

Predikan av Arne Imsen från 1998

Allt det som har med vår frälsning att göra är löften. Om vi ifrågasätter eller tvivlar på dem, så är det Guds ärkefiende som bedrar oss. Det vanliga misstaget är att vi går utifrån oss själva och tror att vi ska fixa något i denna frälsning eller ta itu med oss själva på ett sådant sätt att vi blir bättre och annorlunda. Dessutom ska vi göra saker och ting på ett sådant sätt att vi känner tillfredsställelse med vårt eget arbete. Vi vill blidka Gud och få honom över på vår sida genom att visa hur duktiga vi är.

Missionsrapport från Dominikanska republiken

Text: Zebastian Vidén

Här på missionsfältet i Dominikanska republiken har de senaste dagarna nyheterna från grannlandet Haiti upptagit det mesta av våra tankar. Drygt 11 år efter att den ödeläggande jordbävningen ägde rum i januari 2010 så drabbades alltså landet återigen av en jordbävning. Denna gång något starkare än sist, men inte lika central.

– Min bön är att kunna fortsätta arbeta till dess att Herren tar mig hem.

Intervju med missionsläkare Dory Díaz

Året är 2021. Pandemin har satt sina spår i Dominikanska republiken. Vardagslivet har fyllts av olika former av restriktioner, utegångsförbud och begränsad tillgång till många samhälleliga tjänster. Sjukvården är hårt belastad och parallellt med att nya varianter av covid-19 sprids sjunker åldrarna på patienter som drabbas av viruset. Situationen och förutsättningen för många av landets läkare är svår. Ett flertal sjukvårdspersonal har smittats och även förlorat sina liv.

Människovärdet

Text: Yngve Stenfelt

Människan är inte en slump, ett tillfälligheternas spel, utan är skapad av Gud i en plan, i ett syfte att leva livet i gemenskap med Honom i ett högt, intensivt och innerligt förhållande. Älskad av Gud! Hon är ingen robot, utan utrustades redan från början med en fri vilja. Det innebär att hon kan säga sitt ja till denna kärlek och träda in i denna gemenskap med Gud genom Jesus Kristus eller avvisa honom.

Skröpligt stoft och längtande livsande

Text: Paulus Eliasson

Vad vi menar med människans väsen och ursprung, kommer att påverka hur vi lever med varandra. Därför börjar Bibeln med en berättelse om människans skapelse, för att ge oss en bild av vad vi är i Guds värld. Vad är en biblisk antropologi, hur väl passar den bilden med vår tids filosofi, och vilka konsekvenser får den bibliska människosynen för hur vi lever i dag?

Ofödda barn lever farligt!

  • Var fjärde graviditet avslutas med abort.
  • 150 000 graviditeter avbryts varje dag.
  • 56 miljoner aborter utförs varje år.

Abort – ett modernt sätt att offra barn

I den antika världen var det vanligt att offra barn. Arkeologerna har grävt fram rester av barnkroppar som offrats i antika hednatempel. Exempelvis så var Baals och Astartes präster äkta barndråpare. Den avgud som är mest omtalad för att bokstavligen sluka nyfödda är ammoniternas avgud Molok, till vilken det offrades små barn genom att kasta dem in i elden. Uppenbarligen, som i alla hedniska ritualer, var dessa offer en form av byteshandel för att respektive gudar skulle svara på deras religiösa barnmord med nöje, kraft och välstånd.

Barnen i makthavares händer

Insändare från läsare

Fram till och med 1974 beskrevs fostret som levande alltifrån det att en äggcell befruktats. Dåvarande kapitel 3 i Brottsbalken § 1-4 innehöll straffsatserna för brotten mot person. Lägg märke till det: mot person!

Jesus om våra dagar

Nyhetsrapportering med uttryck som att vi nu lever i en apokalyptisk tid blir allt vanligare. Om klimatet används ord som extrem hetta, extremväder, svår torka, superorkaner, megabränder, följt av beskrivningar av väderförhållanden som är på väg att tvinga hela mänskligheten in under nya levnadsvillkor.