Fortsätt kampen!

Text: Gertrud Johansson Till föräldrarna idag vill jag rikta dessa ord: Stå upp och gå ut till honom utanför lägret. Ta ansvaret för dina barn även om det kostar smälek, kamp mot myndigheter eller uppbrott från nuvarande tillvaro. Fortsätt kampen! Under sommarkonferensen 2017 uppmärksammades i ett möte det faktum att Fortsätt läsa

Lämnar Sverige för Pilgrimsskolan!

Intervju med Emanuel Johansson Emanuel Johansson har flyttat till Åland med sin familj. Efter att under ett år ha kämpat mot skolmyndigheterna, för rätten att bedriva hemundervisning med sina barn, väljer han att flytta till detta grannland där man respekterar den rätt föräldrar har i internationella konventioner. Men först och Fortsätt läsa

Vederkvickelse i kampen!

En hälsning från skolungdomsveckan i Tallåsstugan Text: Emanuel Johansson I slutet av februari i år samlades ett antal familjer i Tallåsstugan i Drevdagen där Maranataförsamlingen i år anordnade en skolungdomsvecka. Det blev några välsignade dagar där uteaktiviteter i den fantastiska miljön varvades med bibellektioner och genuina väckelsemöten. Det var inte Fortsätt läsa

Kampen för barnens bästa

Text: Berno Vidén Rädda barnen – ta dem ut ur skolan! För 37:e året i rad var det så dags för festlig avslutning inför Pilgrimsskolans sommarlov; Pilgrimsskolan som bland annat innefattar föräldrars grundskoleutbildning av sina barn i skolpliktig ålder. Ett antal elever från skilda årskurser avslutade läsåret 2014/2015 med att Fortsätt läsa

Stöd Pilgrimsskolan

Text: Berno Vidén Pilgrimsskolan är samlingsnamn för hemundervisande familjer tillhörande Maranataförsamlingen. Alltsedan 1977 har föräldrar inom församlingen valt att själva undervisa sina barn i hemmet eller tillsammans med andra familjer som också hemundervisar. Familjerna kom att bli svenska pionjärer på området genom att åberopa en undertryckt och mer eller mindre Fortsätt läsa

Samtidigt… 40 000 kr i vite för familj i exil

ROHUS – Riksföreningen för hemundervisning i Sverige skriver i ett pressmeddelande om hur ett dussintal svenska familjer de senaste två åren flytt Sverige undan hot om viten, socialanmälningar, socialutredningar och potentiella tvångsomhändertaganden. Viteshoten har dock hittills aldrig verkställts utan mest använts som ett sätt att tvinga familjen till underkastelse eller Fortsätt läsa

Föräldrar flyr Sverige

Text: Berno Vidén Frågan om hemundervisning har på ett dramatiskt sätt aktualiserats i och med att nya skollagen trädde i kraft för snart ett år sedan. En över hela världen framgångsrikt växande rörelse möter i Sverige på starkt motstånd och föräldrar som valt hemundervisning som skolform förföljs av myndigheterna. Redan Fortsätt läsa

Hemundervisning – en nagel i ögat på det svenska totalitära utbildningssystemet

Frågan om hemundervisning är brännaktuell och har idag ett starkt växande internationellt intresse. I Sverige väljer dock regeringen att gå en annan väg – den totalitära – genom att förbjuda denna väl beprövade alternativa form av undervisning. Följande text, tidigare publicerad i Midnattsropet nr 5-2008, är angelägen, varför vi väljer Fortsätt läsa

Hälsningar från Raubergstulen 2011

Ulla Näsholm refererar Det skulle bli väckelsemöte. Lite speciellt kanske, Robin möblerade om, flyttade bord, blommor och vattenkaraff  m.m. och ställde det invid väggen. Barn och unga tillsammans med en del föräldrar intog plattformen. Det sjöngs ur ett rött häfte. Snabbt tempo och på norska eller engelska. Robin översatte, inspirerade Fortsätt läsa

En hälsning från de norska fjällen

Gertrud Johansson rapporterar från skolungdomsveckan i Norge Efter en lång bilresa genom Norges vackra dalgångar strävade bilarna uppåt, uppåt, uppåt. -OH,vad högt! är vi inte framme och uppe snart? undrade vi. Jodå, till slut låg platsen, där Jotunfjell leirskole håller till, framför oss.”Raubergstulen” heter den egentligen, där Pilgrimsfolket detta år Fortsätt läsa