Midnattsropet nr 2 2010

Ladda ner PDF här Församlingen – i ändens tidLedare av Berno Vidén En lycka som inte är av denna värld!Vittnesbörd av Jyrki Ilmaire Hiltunen Urkristen socialismFöredrag av Arne Imsen, tidigare publicerat i MR 1974 Det nya förbundets folkVittnesbörd av Asta Olausson Maranata 50 år – ett kontroversiellt jubelår, del 1Vittnesbörd Fortsätt läsa

Urkristen socialism

Föredrag av Arne Imsen, tidigare publicerat i Midnattsropet 1974 Frågan om att åstadkomma ett socialistiskt samhälle är egentligen en genuin andlig fråga, som uteslutande kan lösas på andlig väg. Det finns inga maktmedel till förfogande, genom vilka vi kan förverkliga ett sådant samhälle, varken, genom vålds- eller icke-våldsmetoder. Hindret sitter Fortsätt läsa

Maranata 50 år – ett kontroversiellt jubelår, del 1

Karin Vidén: Jag känner idag, 2010, att det var ju så viktigt då. Men det är jätteviktigt idag också, kanske viktigare, att vi får fram dessa ting fortsättningsvis i våra möten, i våra bibelstudier, i våra samlingar. Dessa frågor måste fram igen för att belysas och så hjälpa människor fram Fortsätt läsa

Maranata 50 år – ett kontroversiellt jubelår, del 2

Gertrud Johansson: Jag upplevde det oerhört att få höra undervisningen om församlingen, vad en församling konkret är för något. Förut var det bara fråga om möten, men i undervisningen togs här upp att församlingsliv är något mycket mer. Det innefattar så mycket mer i mitt liv. Utifrån Guds Rike ska Fortsätt läsa

Minnen, nuet och framtiden

Roger Lindroos rapporterar från Dominikanska republiken. Dominikanska republiken är en del av min uppväxt. Sedan tidiga barnaår har jag hört talas om Maranataförsamlingens mission i detta land i det karibiska öriket. Det har varit ett stående böneämne som präglat vårt vardagsliv, möten och konferenser. Tidigare i år fick jag tillsammans Fortsätt läsa

Missionen – nu med Haiti på dagordningen

Missionsrapport av Berno Vidén Från Maranataförsamlingens missionsarbete i Dominikanska republiken, får vi på hemmafronten täta rapporter via mail- och blogghälsningar. Vi förmedlar här en hälsning från Berno Vidén, där han informerar om viktiga steg som tagits för att utvidga missionsarbetet även i Haiti. Efter flera års förberedelser med besök, språkstudier Fortsätt läsa