– Skall inte du räcka upp din lilla hand också?

Vittnesbörd av Allan Lundgren Frågan kom från min pappa, där jag satt vid hans högra sida i missionsmötet under det att indienmissionärerna Sherian och Abraham hade predikat. De inbjöd nu till frälsning, och tecknet på att man ville bli frälst var att räcka upp handen. Jag minns ordagrant frågan från Fortsätt läsa