Jesus kommer! Hur påverkar det din vardag?

Vittnesbörd av Christer Lindkvist Jag fick frågan ställd till mig på ett väckelsemöte i Maranataförsamlingen. Det fick mig att skriva ner några tankar och bibelord om det kristna livet. Jag vill ta upp några viktiga grundfundament: gudsfruktan, helgelse, sanning, uppbrott, befrielse, prövning och lovprisning. Den viktigaste grunden i det kristna Fortsätt läsa