Idrottens Babylon

Utdrag ur boke “Det moderna Babylon” (1943) av Gunnar Sundberg Boken ”Det moderna Babylon” av Gunnar Sundberg gavs ut på Kneipens förlag år 1943. I förordet presenteras han av pingstpionjären Georg Gustafsson, och vi citerar här några rader:-Denna bok är ett mäktigt väckelserop, som berör ett område, vilket för alla Fortsätt läsa