Domen i Göta hovrätt – en skam för Sverige

Baptister i Europa vädjar till svenske kungen. Av Lars Bygdås I mars 1850 ställdes f.d. sjömannen och baptistförkunnaren F O Nilsson inför Göta hovrätt  för spridandet av läror som icke  stod i överensstämmelse  med  den lutherska trosläran. Och för att han trots varningar forsatt med sin förkunnelse.Inför  rättens  höga herrar Fortsätt läsa

Konventikelfolket – ett sjungande folk

Av Lars Bygdås Konventikelplakatet var ett resultat av den svenska stormaktstidens stolta kyrka med minnen från Gustav II Adolfs segrar under 30-åriga kriget, och givetvis från Gustav Vasas tid som körde ut katolska kyrkan på 1500-talet. Fri från Rom blev den alltså en statsmaktens kyrka och den enhetliga religionens kyrka. Fortsätt läsa