Helig överlåtelse

Text av Emil Gustafson Andens uppgift är att vinna våra hjärtan för Jesus. Men huru ofta han blöder genom vår trolöshet!1. Vi gråta utan självuppgivande. Och varje strävan att bli helig strandar mot bristande överlåtelse.De trolösa bada Herrens altare med tårar men klaga: ”Var är domens Gud?” (Mal 2) De Fortsätt läsa