Förföriska vindar över svensk kristenhet

Vurmen för kyrkofäderna Text: Stig Andreasson: Vi skall börja den här artikeln med några citat från tidskriften ”Keryx”, citat som verkligen belyser hur traditionen från kyrkofäderna faktiskt höjs till skyarna i Sverige idag. Kyrkofädernas påstådda nyckelroll. – Kyrkofäderna har tagit ett stort kliv in i det kristna medvetandet i Sverige Fortsätt läsa

Sanningen om katolska kyrkan vacklar för Ekman

Stiftelsen Livets Ords grundare Ulf Ekman ägde tidigare en större klarsyn angående den ekumeniska rörelsens utveckling. 1989 publicerade Livets Ords tidskrift Magazinet en artikel av Ekman där vidräkningen med påvedömets avfälliga religion är tydlig. Den distans som Guds folk med nödvändighet behöver ha gentemot skökokyrkan kom tydligt till tals. Idag, Fortsätt läsa

Ulf Ekman trivs i mässhake

Kortnytt av Stina Fridolfsson För något år sedan började man på Livets Ord i Uppsala ivrigt sälja ikon-statyetter, föreställande jungfru Maria, tillverkade i ett kloster i Jerusalem. Tidningen Världen Idag rapporterade nyligen att Ulf Ekman predikat i Östanbäcks kloster trettondagen. Högmässan! I anslutning till notisen fanns ett stort foto av Fortsätt läsa

Frågor kring Ulf Ekmans nattvardsteologi

Analys av Stig Andreasson I en bok på drygt 100 små sidor med titeln ”Tag och ät” har Ulf Ekman nedtecknat sin syn på nattvarden. Målet tycks vara att överbevisa läsaren om Jesu ”realpresens” (verkliga närvaro) i nattvardselementen. Bevisen försöker Ekman hämta både från Bibeln, kyrkofäderna och historien i övrigt. Fortsätt läsa

Livets ord öppnar för katolsk Mariadyrkan

I mitten av mars fick tidningen Midnattsropet tag på ett förhandsexemplar av boken Tag och ät av Ulf Ekman. Efter att ha tagit del av budskapet, beslutade vi att göra en traktat, med rubriken: Varning! Fädernas råmärken flyttas!Denna traktat tog vi med oss till Uppsala, och delade ut vid Livets Fortsätt läsa