Arvingar efterlyses

HENRY MANSIKA
ARVINGAR EFTERLYSES
Det råder idag en sorglig fattigdom hos de som bekänner sig vara troende. Om du ifrågasätter det, så gör ett besök i deras kyrkor, där de idag är upptagna med sina religiösa ceremonier. Du skall där möta en stämningsmättad atmosfär inramad av katolska ritualer och läromeningar, som uppkommit i människors hjärtan, en blandning av träldomsande och vanmakt. Och detta fastän varje troende är kallad att vara arvinge till himmelrikets välsignelser. Det går tyvärr många fattiga arvingar omkring i världen. De är ovetande om, att det är upprättat ett testamente, som insätter dem till arvingar, ett testamente fullt av löften om härliga och stora välsignelser, som kommer arvingen till godo när testators död blivit kungjord. Under århundradens förlopp har heliga Guds män, som varit drivna av den helige Ande skrivit ner löften om rikedomar, som de själva aldrig fick smaka, ty de tjänade icke sig själva utan oss! I sitt första brev säger Petrus, att de, som skrev testamentet granskade och ransakade för att utröna Vilken och hurudan tiden skulle vara när detta testamente skulle få gällande kraft. Ja, också änglarna åstundade att få skåda in i detta härliga. Men det var fördolt för dem. Detta testamente, med löften om att det skulle komma en tid då Anden skulle bli utgjuten över hedningarna i Kristus, löften om en tid då rättfärdighetens sol, Kristus, skulle uppgå med läkedom under sina vingar för ande, sjål och kropp, hade planlagts i Guds eget hjärta. I stället för bundna åsneföl skulle det bli hoppande gödkalvar. Det skulle komma en tid då vanmaktens dok skulle bytas ut mot lovprisningens mantel och askan på huvudet mot glädjens olja. Halleluja!

Nåväl, men ingen kan leva av ord och löften. heller kan arvingar äta testamenten. Guds rike består icke i ord, tack och lov! Avskriften av detta testamente finns i dag i de flesta hem, men arvingarna är ovetande om, att den dag, då testators dödsattest utfärdades, blev testamentet giltigt. Halleluja! Det kom nämligen en dag då tre ord ljöd över jorden med en sådan kraft, att klipporna rämnade och gravarna öppnades. I det ögonblick Jesus ropade: ”Det är fullbordat!” enligt grundtexten: ”Det är färdigt!” fick testamentet gällande kraft. Då krigsmännen kom till Jesus såg de, att han var död, och de stack ett spjut i hans sida, och strax kom det ut blod och vatten. ”I kjärlighet med blod han skrev, för syndare sitt FRIHETSBREV!” En härlig reningsström rann ut från Jesu sår och förde fram hälsa och liv till alla människor, som i tro tränger sig fram till honom
överbevisade om, att den som söker honom skall få lön.
Käre troende längtande vän! Du skall icke längre nöja dig med att allenast äga en Bibel och vara bänkvärmare i församlingen! Du skall äga de välsignelser, som Ordet talar om! Satan vill att du skall nöja dig med ord och löften. Han har ingenting emot att du passivt väntar på det Jesus redan har fört fram genom sin död på korset. Kristus, som är testamentets grundare, är död. Ja, vad mer är, han har uppstått från de döda och lever alltid för att gå i förbön för ALLA de heliga, föratt vi här skall komma i åtnjutande av arvet och bli rika, friska och lyckliga medborgare i staden med de fasta grundvalarna. Herren vill att Vi skall vara ljus och salt i världen, så vi skapar längtan hos människor till att söka Jesus. Vill du vara ett redskap till att världen går förlorad, då skall du leva det tomma kristenliv, som du gjort intill denna dag. På det sättet skrämmer du ganska säkert själarna bort från Kristus. Gud önskar icke att du endast skall läsa testamentet om Davids herde, som gjorde honom så rik så han kunde säga: ”Mig fattas intet.” Nej, Jesus blev fattig för att Vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Så har* jag till slut den önskan för dig; ”att vår Herres, Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån, hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga.” Gud välsigna dig till att snarast sätta dig i förbindelse med Guds talesman, den helige Ande, och han skall taga av de himmelska tingen och giva det åt dig.

Föregående inlägg Verka, ty natten kommer!
Nästa inlägg FÖRNYELSEVÄCKELSE

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x