Var skall Du tillbringa evigheten?

Var skall Du tillbringa evigheten?
av BRITTA IMSEN

Du min vän, som läser detta och inte har mottagit frälsningen i Kristus Jesus, vet du om, att du är i en ömkansvärd ställning? Du är död i Guds ögon, fastän du lever i timligt motto. Du är också Guds ovän och din ställning är mycket ohållbar. Du äger praktiskt taget ingenting. Ty utan Gud är livet tomt och meningslöst. Du har inget mål att kämpa för. Själv kanske du tycker, att du har det bra. Materiella tillgångar saknas dig inte och du kanske t.0.m. har ett visst mål med ditt varande härnere. Men du har glömt en sak, nämligen, att du har en odödlig själ. Har du aldrig stannat inför det allvarliga faktum, att du är en evighetsvarelse. Efter livets slut kommer du att hamna antingen i himmelen eller i helvetet. Du tycker kanske att detta är hårda ord, men det är dock ett faktum.
Denna tidsålder går hastigt mot sitt slut. Jesus kommer snart igen och hämtar dem, som tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod, d.v.s. tagit emot frälsningen i Jesus Kristus. Då kommer du, min vän, att vakna till besinning, om du inte gjort det förr. När brudeskaran, de frälsta, är borta och den helige Ande är tagen ifrån jorden. Människorna skall då börja söka efter Guds ord, men inte finna det. Det skall vara tyst i alla bönehus, där man förut lovat Jesus för frälsning och vädjat till syndare att söka Gud. Inget mera budskap till syndare, framburet av Herrens tjänare under den helige Andes kraft och smörjelse, ingen sång till Jesu ära sjungen med hänförelse, skall mera

höras. Det finns ingen kvar, som skall kunna hjälpa dig fram till frälsning. Då har alla tillfällen gått dig ur händerna. Du står inför den hemska verkligheten, att det är försent. Min älskade vän, den dagen är närmare än du tror. Det blir ingen tid för dig att söka Gud på dödsbädden, som du kanske tänkt. Den, som lever ‘nära Jesus och är lyhörd för hans röst, vet att tiden är mycket kort efter detta. Har du aldrig tänkt på, att världen och allt vad därpå är, skall förgås. Du frågar kanske: Varför? Jo, på grund av att människornäs ondska har gått så långt, att Gud måste gripa in. I 2 Tim. 3 kan du läsa om, hur människorna skall vara i den yttersta tiden. Har det någonsin funnits så mycket kärlekslöshet och hat, så mycket trolöshet och förräderi? Tänk bara på den stigande kurvan av upplösta äktenskap. Hemmen upplöses och barnen blir förvildade. Hemmet är samhällets innersta kärna, och när kärnan upplöses kan inte det yttre höljet hålla ihop. Laglösheten förökas och vi ser tendenserna till alltings upplösning. Många människor skall hava ett sken av gudsfruktan, men skall inte vilja veta av dess kraft. Man skall bära namnet kristen, men kraften skall helt saknas.
Nu säger du kanske: men kan.
inte Gud, som har all makt i himmel och på jord, förhindra att ondskan tilltager på detta sätt. På detta vill jag svara dig: Gud har aldrig tvingat på någon människa frälsningen. Han har alltid lagt valet mellan gott och ont i människans egen hand. När han skapa
Dogblodsfryckeriet AB, Örebro 1961 0025
de de första människorna, gav han dem tillfälle att välja. Eva föll för den Ondes list och åt av den förbjudna frukten. Synden kom in i världen. Allt sedan dess har Gud låtit människorna välja själva. Flertalet valde orättfärdigheten framför rättfärdigheten. Men när människorna vänt Gud ryggen och synden tagit överhand, har straffdomarna kommit såsom en oundviklig följd. På synd följer dom. Det kan vi se tiderna igenom. Gud har upprepade gånger sänt sina profeter med varningens ord till folken, innan straffdomarna har kommit. Dock har många vetat av intet på grund av att de varit ohörsamma Guds kallelse.
I Matteus 24: 37 står det: ”Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.” Vidare står det i vers 39 bl. a.: ”Och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allesammans bort.”
Noa var rättfärdig inför Gud. Han fick skåda in i Guds rådslut. Herren uppmanade honom att bygga en ark för att rädda sig och de sina. Det såg nog underligt ut i människornas ögon, när han började resa upp stommen till arken. Man förlöjligade och hånade honom. Men Noa lät sig inte avskräckas. Han visste Guds vilja. In i minsta detalj gjorde han, som Gud hade bjudit honom att göra, trots att han fick lida smälek. När sedan arken var färdig gick Noa med de sina in, och Herren Gud stängde själv igen dörren. Människorna där utanför, Noas samtid, visste av intet, förrän floden kom och tog dem alla bort.
I dag kan du få gå in i frälsningsarken, som Gud själv har iordninggjort för dig. Han sände sin egen, enfödde son, i syndigt kötts gestalt för att frälsa dig och mig. Han blev såsom en av oss och frestad i allt, dock utan synd. Men han tog hela mänsklighetens synder med sig på korset. ”Ja han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för Våra missgärningars skull. Näpsten blev lagd på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår bliva vi helade.” Jes. 53: 5. Allt är förberett. Du har bara att bedja om syndernas förlåtelse och ta emot frälsningens gåva. Jesus säger: ”Den som kommer till mig, kastar jag sannerligen icke ut.”
Låt inte tiden gå dig ur händerna, min vän. Låt Konungars Ko
nung och syndares vän få herra
Väldet i ditt liv. Låt honom få äga dig helt. Slösa inte bort dina dyrbara levnadsdagar i syndens tjänst. ”Syndens lön är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv.”
Vet du att Jesus kommer mycket snart och hämtar de sina? Sedan kommer vedermödans natt över jordens innebyggare. Inte vill Väl du bli kvarlämnad, när Jesus hämtar sin brud. Du vill väl inte tillhöra den skaran, som vet av intet, förrän frälsningens dag är förbi. Du vill väl vara med och fira bröllop i himmelen?

Föregående inlägg De tio jungrurna
Nästa inlägg

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x