Det verkliga livet

Appell av Samuel Hafsahl

Frågan är om vi i vårt liv och vår vandel här lever för det tillkommande. Eller om det bara är något vi tror, som inte blir verkligt. Vi kanske har gått över från en tankebyggnad till en annan som är bättre; mera moralisk och god. Har det tillkommande livet blivit en verklighet för oss, så att vi lever och gör våra beslut med tanke på att det finns ett evigt liv, en annan, sann värld?

Det är något som blivit allvarligt för mig den senaste tiden. Paulus säger till sin broder Timoteus:

-…och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. (1 Tim 6:19)

Vi lever i en tid där man räknar allt vi kan se och ta på som något som det enda, det verkliga livet. Människan tror bara på det vi kan känna med våra sinnen och kan bevisas. Våra filosofer har en världsbild som endast handlar om vad man kan se och vad som finns i den här tiden. Men bibeln har en annan världsbild. Paulus skriver till Timoteus om en Gud som bor i ett ljus dit ingen kan komma. Han som är osynlig, han som vi inte kan se och fatta eller begripa med vår tanke och våra sinnen. Det finns en annan världsbild. Paulus skriver till Timoteus att han ska vinna det verkliga livet.

Vi tror att det finns en Gud som har frälst oss. Vi har en överbevisning om att det finns ett annat, mera verkligt liv än det man kan se för sina ögon. Men Paulus skriver till sin broder Timoteus som har tagit emot det här ordet, som är född på nytt till det verkliga livet –men ändå skriver han: -sök att gripa det sanna livet. Det handlar inte om något som han redan har gripit, men skall gripa.

Vi tror vi har kommit någon bit på vägen, kommit in i ett mera radikalt liv, någon bit på vägen. Men det är inte slutet på vägen att vi gjort några val i våra liv. Det är bara början. Jesuslivet är ett verkligt liv. Det handlar om beslut man måste fatta varje dag, hur man bör vandra och vad man bör göra. Paulus skrev: -o att du måtte gripa det sanna, verkliga livet!

Jesus säger i bergspredikan: -gör er icke bekymmer för hur ni ska bo, vad ni ska kläda er med. Man kan tänka: Ska vi då inte arbeta, ska vi bara ägna oss åt livet som ligger framför, det vi inte kan se men bara tror på i våra hjärtan? Men när Jesus säger gör er inget bekymmer.. då handlar det om vår inställning. Finns något annat än det närvarande livet i vårt sinne, i vår tanke? Har vi något annat för ögonen, har vi det verkliga livet, det som ligger framför, eller handlar alla våra val och det vi gör om det här världsliga livet?

Vi ser hos människor omkring oss att det enda som betyder något är det här livet. De söker inget annat än att få uppnå lycka i detta livet. Man arbetar för att få pengar, få det gott här i livet. Ingen evighet finns i människors tanke. Men vi har något annat. Vi har ett evigt liv. Paulus skrev i verserna innan detta: -Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet. Sök att vinna det eviga livet är något annat än ett kort perspektiv. Att vi bara får leva här en liten kort tid, men vi har evigheten för ögat. Men frågan är om vi i vårt liv och vår vandel här lever för det tillkommande. Eller om det bara är något vi tror, som inte blir verkligt. Vi kanske har gått över från en tankebyggnad till en annan som är bättre; mera moralisk och god. Eller har det tillkommande livet blivit en verklighet för oss, så att vi lever och gör våra beslut med tanke på att det finns ett evigt liv, en annan, sann värld.

Guds ord är praktiskt och gripbart. Det är inte bara en tanke, det kan bli en verklighet i vårt liv. Vi har gjort ett val att följa Jesus och att vandra på hans väg. Men det fortgående livet, hur är det med det? Allt vi gör måste vi ha det här som vår enda tanke och sinne: gör er inget bekymmer för det som är här i tiden. Ha ert sinne vänt till det som är däruppe. Det är det verkliga livet. Samla sig skatter här i tiden är en sak. Paulus skriver om dem som är rika i den nuvarande världen. En oviss rikedom. Vi tänker kanske att detta är den verkliga världen som vi kan ta på, men bibeln har en annan bild. Den ovissa rikedomen är bara en skuggbild av det verkliga livet. Samla er skatter i himlen där rosten inte tär. Samla er skatter i himlen, det är det verkliga livet.

Måtte Gud få bevara våra tankar i honom, så att vi får gripa det sanna och verkliga livet, så det inte blir endast en tankebyggnad och en tro som inte får en verklig konsekvens för oss här i tiden. Guds ord är gripbart, Guds ord är praktiskt och det får inverkan på våra liv här i denna tiden.

Hur ska vi leva vårt liv, trons liv? Läs Hebréerbrevet 11, så får du exempel på exempel på hur det går att leva med det eviga livet för ögonen. Dessa troshjältar såg något annat, och handlade på grundval av det de såg därframme. Inte vad som fanns i den här tiden och världen. De var gripna av en annan vision. Hela sitt liv handlade de efter den tro som hade överbevisat deras hjärtan. Trons liv är gripbart, trons liv är verkligt, och det får vi leva i denna tid. Må Gud hjälpa oss att vi är stadda på evighetsvägen och har himlen som mål Amen.

Föregående inlägg Jesus förvandlade mitt liv!
Nästa inlägg Hur missionselden tändes i min själ

Relaterade inlägg