“Låt mig alltså se din härlighet!”

ERIK GUNNAR ERIKSSON
2 Mos 33:1223.
Det samtal som Mose hade med Gud var orsakat av att Israel hade fallit i synd. Mose hade varit uppe på Sinai berg för att få lagens tavlor skrivna. Under tiden han var där, gjorde Israels folk sig en avgud, ett gjutet beläte av guld. För denna synds skull tillkännagav Gud för Mose, att han ville utrota hela Israels menighet. Men då trädde Mose fram och bad för folket, och på så sätt blidkades Guds vrede. I det citerade sammanhanget säger Herren, att Mose skulle få ta folket och föra det till Kanaans land, men själv ville IIerren icke gå med. Då framhåller Mose för Herren, att han icke kunde tänka sig gå åstad om Herren icke ville gå med, ty Mose förstod, att ett sådant företag var dömt att misslyckas om Herren icke var med. Vänner! Det finns många i vår tid, som vandrar fram på livets väg utan att ha Gud med sig. Man hade Gud med sig en gång, men så kom man på avvägar. Herren stannade, men man vandrade vidare mot en evig olycka. Vi bör alla betänka, att en vandring utan Gud för oss in i olycka. Mose kunde icke tänka sig en fortsatt vandring utan Gud. Han var helt inställd på att stanna på platsen tills döden tog dem bort. Han var nämligen viss om att en vandring utan Gud skulle betyda en katastrof.
Samtalet fortsätter, och till sist lovar Herren, att han skall gå med och leda honom till ro och föra honom framåt. För detta löfte sökte Mose ett bevis, och han Säger till Gud: ”Låt mig alltså se din härlighet! Han ville nämligen ha ett bevis på att Gud skulle vara med. Och vi kan se hur Mose fick uppleva Guds härlighet. Han fick ställa sig på klippan och se Guds härlighet draga förbi. ”Ja,” hör jag någon säga, ”det var för Mose det, men något sådant kan icke vi få vara med om”. Jo, min vän det är just det jag vill säga dig. För snart två tusen år sedan på en klippan utanför Jerusalem restes ett kors där Guds härlighet uppenbarades. Där hängde Guds son Jesus Kristus, och där försonade han världen med Gud. Han tog synden på sig och gick upp på förbannelsens träd, och på denna klippan kan du och jag idag uppleva Guds härlighet.. Guds härlighet uppenbaras på Golgata. Endast på klippan Golgata kan vi få skåda Guds härlighet. På Golgata mötte jag Jesus. Där fick jag böja mina knän och omfamna det urgamla korset och mottaga syndernas förlåtelse. Du som bär på syndabördan kan få uppleva att den faller av då du kommer till Golgatay ty där får du uppleva frigörelsen i Kristus. Du får sedan gå vägen med Jesus och bli döpt i vatten. Också jag fick uppleva den bibelenliga dopet. Sedan får vi erfara, att det går igenom den ena härligheten till den andra. Jag kommer ihåg, hur det var, då min gamla farmor skulle döpas. Hon var närmare åttio år då hon blev frälst. Och ni vet, att då man blir frälst, så sker det något. Den gamla kvinnan hade läst sin Bibel och funnit. att det var bibliskt att gå i dopets grav., Hennes barn var frälsta, men de hade icke så stor tro. De menade att hon var så gammal, att hon, om hon skulle låta döpa sig, skulle dö i dopgraven. Den ena dottern vågade därför aldrig gå till mötet. Min farmor var en inbiten rökare. Hon hade rökt den där stora krokiga pipan. Jag minns det så väl, ty jag brukade vara mycket hos henne. Två gånger hade denna pipa nästan fört henne i fördärvet. Hon hade nämligen somnat från den, varför tobaken ramlade ner i hennes knän och antände kläderna. Två gånger skedde detta och det var nära, att det hade kostat henne livet. Fastän hon hade kommit till tro på Jesus var hon icke löst från sin pipa. Hon rökte stark, norsk, rulltobak. Pastorn tyckte emellertid, att hon skulle döpas trots detta, och farmor gick ner i dopgraven. Flera trodde att dopet skulle bli hennes död, varför de stannade hemma från dopförättningen. Men hon steg upp såsom en ny människa, och hon kastade alla tobaksgrejorna in i spisen. Hon blev löst från alltsammans och fylld med Guds härlighet och kraft. Det är nåd att få gå ned i dopets grav för att begrava den gamla människan och bli fylld av Guds härlighet. Det är underbart att få gå vägen med Jesus.
Men det finns mer att uppleva vid Golgata. Där får vi också mottaga Andens dop. Jag vet då Jesus döpte mig i helig Ande och jag blev fylld av Guds kraft. Då kom jag bort ifrån mig själv och fick tala nya tungomål såsom det står i boken. I Korneli hus begynte de tala andra tungomål. Det finns samma möjligheter i dag. Sedan du blivit döpt kan du få uppleva Andens dop och bli fylld med Guds kraft för att tjäna Herren.. Det är många, som är rädda för Guds Ande. Men Herren kommer precis så som han själv vill. Jag kommer ihåg en händelse från ett möte. En ganska kraftig man hade böjt sina knän för att söka Andens dop. Han ropade på mig eftersom han ville ha hjälp i bönen. Jag bad därför en annan broder att komma med och bedja tillsammans med oss. Vi lade så våra händer på den unge mannen och bad om Herrens kraft över vår broder. I ett nu föll Guds kraft över mannen. Jag stod bredvid honom och fick se, hur han började hoppa upp och ner fastän han stod på sina knänr För att han icke skulle slå sönder stolen, som han stod bredvid, så steg jag upp med hela min tyngd på fotstödet, men jag kunde icke hålla honom. Han lyfte mig så stor som jag var, ty han blev så berusad av den helige Ande. Många blev förskräckta för det som skedde, men många blev också döpta i Anden i det mötet. Då mötet var slut, kunde denne broder icke ta sig hem utan hjälp. Två stycken fick leda honom under var
sin arm och hjälpa honom in i bilen för att skjutsa hem honom. Detta kan du få uppleva på Golgata, ty kraften är lika stor idag. Har du längtan, så kan du uppleva Andens dop, ty Jesus ger åt varje längtande hjärta.
På Golgata får du även uppleva hälbrägdagörelse för din sjuka kropp. Du får se Guds härlighet uppenbarad i din lekamen. Genom hans ‘sår är du och jag helade. Jes 53. Han bar våra sjukdomar upp på förbannelsens träd. Därför behöver icke du och jag bära dem. Halleluja! Är du sjuk, så vill jag tala om för dig, att det är en, som har burit din smärta och sjukdom. Låt oss tro på Gud, så vi får se hans mäktiga kraft uppenbarad till hälsa och läkedom för sjuka och svaga.
Våra ungdomar behöver få uppleva Andens dop. I stället för kafferep, cocacola och varm korv, behöver de bli uppfyllda av Anden på ett sådant sätt, att de utstrålar den himmelska kraften, där de går fram. Det står om Mose, att han strålade av Guds härlighet då han kom ner från berget, Är du och jag nära Jesu, skall hans härlighet stråla ut från oss, och människorna skall se, att vi har varit med Jesus och få förtroende för vår frälsning. Amen!

Föregående inlägg Missionen
Nästa inlägg

Relaterade inlägg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x