Guds ord hade framgång

GUDS ORD HADE FRAMGÅNG Rapporter från när och fjärran. Tältmöten i Örebro: Örebro Fria Församling hade i år anordnat två veckors tältmöten, vilket blev ett utomordentligt tillfälle att nå utomstående. Broder Einar Olsson från Trollnåttan hade kallats till en vecka, men då Guds Ande bröt igenom och använde vår broder på ett härligt sätt, stannade han en vecka till. Mötena, som väckte stor uppmärksamhet, var fyllda av den helige Andes kraft. Lovprisningens härliga toner som hördes vida omkring, ljöd på många olika språk, bådade att härliga tider bryter fram över Guds folk ännu idag. Flera mötte Gud till frälsning, förnyelse och helbrägdagörelse. Mycket folk kom till mötena och vid vissa tillfällen var det nästan lika mycket folk utanför som i tältet. kAlla de tacksägelseämnen och vittnesbörd om vad Gud gjorde i dessa möten, vittnar klart och tydligt om, att Jesus Kristus är densamme idag. Vi tror på en härlig utbredning av denna fria våckelsevåg och önskar den skall få ingång över allt. I mötena deltog även bröderna Arne Imsen, Donald Bergagård och sångarna. Trollhättan: Filadelfiaförsamlingens tältmöten besökte bröderna Agne Bark och Donald Bergagård, en vecka. En härlig förnyelsens och frigörelsens ande var verksam. Många utomstående hade mött upp i mötena och några lämnade sig helt it Gud. I lördagens möte, då även sångarna från Falköping medverkade med sång, kom det många sjuka fram till förbön och Guds kraft verkade. Broder Alf Peterson och församlingens sångare var i elden hela veckan. Söndagen den 10 september besökte Arne Imsen och sångarna från Örebro Filadelfiaförsamlingen. Tre möten hölls. På förmiddagen var det samling i Filadelfia. På eftermiddagen var det friluftsmöte på torget, där mycket folk hade samlats. Kvällsmötet hölls i Folkets hus. Mötena präglades av en underbar frigörelse och kraft. Jesus skall ha all ära för allt han gör. Göteborg: Lördagen den 9 sept. hade ett fyrtiotal sångare Arne Imsen och Donald Bergagård från Örebro, gemensamt möte med Filadelfiaförsamlingen Trollhätan, Einar Olsson och Alf Peterson. Lokalen var till trängsel fylld av människor, som hade samlats för att lyssna till det frigörande budskapet. En underbar förlossning och frigörelse från mötets början till slut. Många fick uppleva Herren i detta möte. Norrköping: Under de sista månaderna har Gud öppnat en dörr till fruktbärande verksamhet i Norrköping. Skaran av intresserade har ökat för varje möte. Sist kunde inte den förhyrda lokalen rymma alla utan dörrarna till ännu ett utrymme måste öppnas. Bröderna Arne Imsen, Donald Bergagård, Agne Bark har just nu en mötesserie i Norrköping. Falköping: I Sionförsamlingen Falköping har i sommar hållits två veckors tältmöten. I mötena har bröderna Nils Funke, D0nald Bergagård och Agne Bark, samt församlingens sångare förkunnat Guds levande ord till väckelse och förnyelse. Flera vittnade om att de fick möta Gud under denna serie Det håller på att lossna alltmer i denna stad. Jesus är densamme. All ära till honom. Örnsköldsvik: I över en veckas tid vistades broder Arne Imsen uppe i Övikstrakten och predikade i flera möten. För utom mötena i Örnsköldsvik hölls även ett kraftigt möte i baptistförsamlingen i Byviken. Mycket folk hade samlats till mötena och många mötte Gud på nytt igen. Broder Donald Bergagård talade i avslutningsmötena. I några möten deltog även broder Erik Gunnar Eriksson. Broder Torsten Persson och syster Kerstin Johansson deltog åven i dessa möten med sång och vittnesbörd. De har medverkat i många möten uppe i Norrland den sista tiden. Trons frigörande budskap och sanningen om Jesu andra tillkommelse sprider sig med kraft. All ära till Jesus.

Föregående inlägg ”GENOM HANS SÅR…”
Nästa inlägg Fria församlingar

Relaterade inlägg