HELBRÄGDAGÖRELSE

Donald Bergagård Evangeliet bringar oss det glada budskapet om frälsning för själen och hälsa för kroppen. Sanningen om helbrägdagörelse är en del av det fulltoniga evangeliet och ta vi bort helbrägdagörelsen har vi tagit bort en del av evangelium. Då Jesus vandrade här nere i sin jordiska gestalt ingick det Fortsätt läsa

Livets under

ORAL ROBERTS Naaman, general för den syriske konungens arme var en tapper man, men han var en spetälsk Och Elisa sände en budbärare till honom och sade: ”Gå bort och bada dig sju gånger i Jordan så skall ditt kött åter bliva sig likt, och du skall bliva ren.” (2 Fortsätt läsa

Fria församlingar

Det borde egentligen vara obehövligt att sätta det lilla 0rdet ”fri” framför ordet församling. Enligt Guds ord så skall varje biblisk församling vara fri och obunden av mänskliga organisations och lärosystem och icke underställd någon som helst världslig makt och myndighet. Församlingen är Kristi kropp och i denna egenskap underställd Fortsätt läsa

Guds ord hade framgång

GUDS ORD HADE FRAMGÅNG Rapporter från när och fjärran. Tältmöten i Örebro: Örebro Fria Församling hade i år anordnat två veckors tältmöten, vilket blev ett utomordentligt tillfälle att nå utomstående. Broder Einar Olsson från Trollnåttan hade kallats till en vecka, men då Guds Ande bröt igenom och använde vår broder Fortsätt läsa

Nr 8 1961 Ormanden – den listige Kallad av Gud! Loven Gud i församlingen Evangelisering bland Kikuyufolket Från läsekretsen Det gjorde Gud Tro!

Tro!

T. L. OSBORN Många beder om Välsignelser, som Gud har lovat, men de kommer inte att tro att de har mottagit svaret, förrän de kan känna och se det. Detta är inte tro. Tro, betyder att du är övertygad att vad Gud lovade, och det som du bad om, är Fortsätt läsa

Från läsekretsen

Hjärtligt tack för det kära ”Midnattsropet”, som redan varit mig till så stor välsignelse. Första numret av tidningen erhöll jag genom den käre broder Sällström. Just då var han här i Vallsta, som ligger i Hälsingland och hade möten, och Gud ledde det så att jag fick vara med. Jesus Fortsätt läsa